Font Size

Czcionka
alexjones.pl Ekologia i środowisko Ekouprawy Odkażanie gleby w tunelu foliowym
Kategoria: Ekouprawy   Środa, 27 styczeń 2016 05:52 Napisał

Odkażanie gleby w tunelu foliowym

Źródło zdjęcia - www.meblobranie.pl Źródło zdjęcia - www.meblobranie.pl

Problem zakażonego podłoża dotyczy także roślin rosnących w tunelu foliowym, gdzie zagrożenie to powoduje znaczne straty z uwagi na intensywność upraw. Wszystko przez patogeny roślin zasiedlająca glebę, zwane patogenami odglebowymi, czyli najczęściej grzyby i organizmy grzybopodobne, jak również niektóre gatunki bakterii. Jakie mogą wywołać szkody? Czy istnieją skuteczne metody odkażania gleby w tunelu foliowym? Jakie efekty daje odkażanie? Poniżej przedstawiamy garść przydatnych informacji.

Skąd biorą się patogeny?

Patogeny mogą przeżywać i rozwijać się na resztkach martwych części roślin, pozostałych w podłożu po poprzednich uprawach. Zwiększanie się populacji tych organizmów związane jest z częstością upraw roślin tego samego gatunku, w tym samym podłożu. Dzieje się tak, gdyż każdy gatunek, na przykład rośliny warzywnej, jest żywicielem określonej grupy patogenów. Oprócz systemu zmianowania gatunków uprawianych roślin musimy też brać pod uwagę możliwość ich gwałtownego rozwoju, uzależnionego od stanu podłoża, na który wpływ ma: uwilgotnienie, temperatura, kwasowość i struktura fizyczna. Wiadomości na temat odkażania opieraliśmy o produkty popularnego sklepu z kategorii tunele foliowe.

Jak patogeny szkodzą uprawie?

Małe nasilenie patogenów może nie dać widocznych objawów chorobowych na roślinach, chociaż już może dochodzić do częściowego porażanie systemu korzeniowego. A więc nawet kiedy w jednym roku brakuje w uprawie roślin egzemplarzy osłabionych czy więdnących, nie możemy wykluczyć braku patogenów, które będą zagrażały roślinom w przyszłości, powodowały ich więdnięcie lub całkowite zamieranie.

Najgroźniejsza dla powodzenia uprawy jest faza siewek. Rośliny w tym stadium rozwojowym są niezwykle wrażliwe na infekcję wspomnianych patogenów (uszkodzenia te zwane są zgorzelą siewek). Kluczowym czynnikiem determinującym, jaki gatunek patogenu stanowi największe zagrożenie dla uprawy, jest temperatura podłoża, np. po ocieplaniu podłoża zachodzi stymulacja rozwoju organizmów glonopodobnych (z rodzaju Phytophthora oraz Pythium). W porze wiosennej występują sprzyjające warunki dla zgorzeli siewek wywołane przez patogeny, których rozwój stymulują chłodne i wilgotne gleby.

Przyjmuje się, iż w większości przypadków 2 lub 3-letni okres przerwy w uprawie roślin powoduje w danym podłożu zmniejszenie populacji patogenów do poziomu niezagrażającego roślinom. Jednak nie jest to do końca sprecyzowane, gdyż pasożytnicze organizmy mają różnorodną biologię i rozwój. Istotne jest to, że zazwyczaj dochodzi do infekcji złożonej, powodowanej przez zespół grzybów, organizmów grzybopodobnych i bakterii.

Jak odkażać glebę w tunelu foliowym?

Zakres dopuszczonych w UE środków służących do zwalczania chorób pochodzenia odglebowego jest dosyć ograniczony. Obecnie w Polsce dostępny jest Sadoplon 75 WP (odkażający podłoża do produkcji rozsady kapusty) oraz Basamid 97 GR (przeciwko chorobom wywołanym przez grzyby z rodzaju: Fusarium spp., Verticillium spp. oraz Colletotrichum). Podstawową metodą prewencji w przypadku zgorzeli siewek jest zaprawianie nasion dostępnymi środkami grzybobójczymi (np. zaprawą Nasienną T 65 DS/WS), które chronią nie tylko przed patogenami w podłożu, lecz również przed zasiedlającymi nasiona. Należy mieć na uwadze, że stosowanie wyżej wymienionych środków może okazać się mało skuteczne w przypadku, gdy doszło do silnego zainfekowaniu podłoża. W takiej sytuacji konieczne jest zastosowanie podłoża wolnego od patogenów powodujących zgorzel siewek.

Alternatywną metodą dla chemicznego odkażania gleby w tunelu foliowym może być parowanie podłoża. Jest to metoda bardziej kosztowna, lecz często przynosząca większe korzyści. Ogrzewając glebę suchą parą o odpowiedniej temperaturze niszczymy czynniki ograniczające wzrost roślin uprawnych takie jak: bakterie, grzyby, nicienie, owady, nasiona chwastów oraz wirusy glebowe.

Efekty odkażania gleby

Stosownie wyżej wskazanych środków odkażających ogranicza do minimum ryzyko niepowodzeń, związanych ze zjawiskiem tak zwanego zmęczenia gleby. Gdy zostaną spełnione warunki stosowania danego preparatu, możemy być spokojni o jego dobre działanie, a tym samym skuteczne wyeliminowanie patogenów glebowych na następne 2–3 lata. Ponadto w przypadku zastosowania alternatywnej metody odkażania jaką jest parowanie podłoża, można obserwować zmiany zachodzące w parowanej glebie takie jak wzrost wilgotności odkażanego podłoża w wyniku kondensacji pary wodnej i zmiany w składzie mikroflory, która szybko zasiedla środowisko ustalając korzystne relacje pod kątem warunków wzrostu roślin. Należy jednak pamiętać, że zmiany zachodzące w glebie po zabiegu termicznej dezynfekcji nakładają obowiązek odpowiedniego planowania nasadzeń gleby.

 

- artykuł partnera


Polub nas na facebooku

Oceń ten artykuł
(8 głosów)Jeśli chcesz skomentować, ale nie używasz portali społecznościowych, możesz użyć naszego niezależnego systemu komentarzy.
Żeby to było możliwe, należy musisz mieć w naszym portalu zarejestrowane i aktywowane konto użytkownika, a także musisz być zalogowany. Rejestracja trwa chwilę i jest bezpłatna.
Rejestracja w portalu
Logowanie
Ostatnio zmieniany Czwartek, 28 styczeń 2016 09:30
alexjones.pl Ekologia i środowisko Ekouprawy Odkażanie gleby w tunelu foliowym