Font Size

Czcionka
alexjones.pl Ekologia i środowisko Ekouprawy
Długotrwały kontakt z pestycydami – np. poprzez spożywanie produktów zawierających ich pozostałości, czy podczas pracy na polu lub w ogrodzie – może zwiększać ryzyko wystąpienia wielu groźnych chorób, m.in. nowotworów czy chorób neurologicznych. Dotyczy to zarówno rolników, ich rodzin i osób mieszkających na terenach, na których prowadzone są intensywne uprawy, oraz osób mających kontakt z…
Unia Europejska zamierza dopuścić na swój rynek kilkanaście nowych produktów żywieniowych modyfikowanych genetycznie. Jednakże, poszczególne kraje będą mogły utrzymać zakaz ich sprzedaży dopóki nie zdobędą one, podpartej badaniami naukowymi, pełnej gwarancji bezpieczeństwa. Na dzień dzisiejszy UE importuje około 58 produktów modyfikowanych, głównie z USA. W dniu 22 kwietnia na posiedzeniu Komisji Europejskiej oczekiwane jest dopuszczenie…
niedziela, 12 kwietnia 2015

O dobrej żywności pomarzyć…

W czwartek 9.04.2015 r Sejm przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Hucznie ogłoszono, że te nowe przepisy umożliwią rolnikom sprzedaż bezpośrednią produktów żywnościowych wytworzonych z własnych surowców bez konieczności rejestracji działalności gospodarczej. JAK ZWYKLE DIABEŁ TKWI W SZCZEGÓŁACH! Zgodnie z nowymi przepisami, które…
Najnowsze badania naukowe wskazują na to, że obecne w Europie gatunki pszczół są w kłopocie. Liczebność populacji tych zwierząt spada w drastyczny sposób. Jeśli nie zostanie to jakoś wyhamowane to co dziesiąty gatunek wyginie. W sumie na kontynencie europejskim zidentyfikowano dotychczas około 2000 rodzajów pszczół. Świadomość, że wkrótce zostanie to zredukowane dziesięciokrotnie jest porażająca. Pszczelarze…
Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem (IARC) – agenda Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) działającej pod egidą ONZ – poinformowała, że pięć popularnych pestycydów i herbicydów zawierających glifosat i stosowanych w uprawach przemysłowych jest „prawdopodobnie rakotwórczych„. Od lat podejrzewa się też, że glifosat może powodować wady rozwojowe w płodach ludzkich. Wyniki badań IARC zostały opublikowane w internetowym…
czwartek, 19 marca 2015

Drugie dno kolonizacji Ukrainy

Kiedy w listopadzie 2013 roku rozpoczęły się strajki w Kijowie, Ukraina miała podpisany kontrakt z Chinami na dzierżawę ziemi. Umowa obejmowała okres 50 lat. Chińczycy mieli do dyspozycji 3 mln ha ziemi. To jest 5% powierzchni kraju. Po rozpoczęciu Majdanu umowy zostały zerwane. Ten arcyważny szczegół jest jednym z powodów wywołania wojny na Ukrainie. Komu zależało na…
wtorek, 17 marca 2015

Miód z Roundup'em?

Komentarz: Roundup – najpopularniejszy na rynku środek chwastobójczy. Produkowany przez Monsanto, światowego giganta w branży genetycznie modifykowanej żywności. Sprzedawane przez Monsanto nasiona GMO charakteryzują się właśnie tym, że podczas gdy Roundup niszczy wszystko co napotka na swojej drodze, one uchodzą z tego cało, a roślina, mimo oprysków, rozwija się wydając plon. Rozwiązanie bardzo wygodne, nieprawdaż?…
Parlament Europejski przychyla się do ograniczenia udziału biokomponentów pochodzenia rolniczego w paliwach. Przyjęte przez komisję środowiska w PE stanowisko zakłada ograniczenie do 6 proc. udziału biopaliw w rynku paliw. Europosłowie oparli również uwzględnienie emisji związanych z pośrednią zmianą użytkowania gruntów (ILUC) w dyrektywie o jakości paliw. Zdaniem ekologów głosowanie to zahamuje rosnącą konsumpcję biopaliw, które…
W środę państwa wchodzące w skład Unii Europejskiej pozytywnie rozpatrzyły kompromis z europarlamentem, który zagwarantuje wprowadzenie nowych przepisów dotyczących żywności modyfikowanej genetycznie. Nowe przepisy ułatwią władzom krajowym wprowadzanie zakazu bądź ograniczanie upraw roślin genetycznie modyfikowanych na swym terytorium. Nowe unijne przepisy dają władzom państw większą elastyczność w sprawie upraw roślin genetycznie modyfikowanych. Już w trakcie procesu autoryzacji…
wtorek, 2 grudnia 2014

Nowelizacja ustawy o GMO

Proponowane zmiany w ustawie nie znoszą zakazu uprawy GMO w Polsce (kukurydzy MON810, ziemniaka Amflora – jedynych gatunków GMO dopuszczonych do uprawy na terenie Unii Europejskiej) – pisze na swojej stronie Greenpeace Polska. W toczącej się dyskusji na temat GMO w Polsce pojawia się dużo nieścisłości i pomieszanych wątków. Nowelizacja ustawy o GMO nie obala…
Członkowie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności Parlamentu Europejskiego przegłosowali zmiany do czerwcowej propozycji Rady UE w sprawie nowelizacji dyr. 2001/18/WE, które mają określać nowe zasady wprowadzania zakazów upraw roślin zmodyfikowanych genetycznie przez państwa członkowskie. W opinii Greenpeace propozycja ta zawierała szereg luk prawnych, które uniemożliwiałyby wprowadzenie wspomnianych zakazów w oparciu o…
Stare angielskie przysłowie mówi, że jedno jabłko dziennie „trzyma doktora z daleka”. No chyba, że jest pokryte pestycydami. Już dziesiąty rok z rzędu amerykańska organizacja pozarządowa Environmental Working Group (EWG) opublikowała listę najbardziej zanieczyszczonych pestycydami warzyw i owoców i jabłka – po raz kolejny − znalazły się na szczycie tego niechlubnego rankingu. Warzywa i owoce,…