Font Size

Czcionka
alexjones.pl Inne Wydarzenia, akcje i inicjatywy Prawa socjalne wspierać sojuszem
Kategoria: Akcje i inicjatywy   Wtorek, 03 lipiec 2018 09:05 Autor: Andreas

Prawa socjalne wspierać sojuszem

Prawa socjalne wspierać sojuszem Danny Chapman/Flickr/CC BY 2.0

21 czerwca br. rozpoczęła działalność nowa platforma współpracy – Stand Up for Social Pilar. Za cel stawia sobie wzmocnienie znaczenia i czuwanie nad wdrażaniem europejskiego filaru praw socjalnych.

Jak pisze portal solidarnosc.org.pl, nowa grupa chce zachęcać rządy państw i instytucje unijne do pełnego wdrożenia pakietu filaru. Europejski filar praw socjalnych przewiduje zarówno nowe prawa dla obywateli, jak i zmierza do ułatwienia im skuteczniejszego egzekwowania praw, które już im przysługują. Europejski filar praw socjalnych opiera się na 20 podstawowych zasadach uporządkowanych według trzech następujących kategorii:

  • równe szanse i dostęp do zatrudnienia
  • uczciwe warunki pracy
  • ochrona socjalna i integracja społeczna.

Do sojuszu „Stand Up for Social Pilar” przystąpiły następujące podmioty:

•  CECOP – CICOPA Europe, europejska konfederacja spółdzielni przemysłowych i usługowych, skupia 26 członków w 15 krajach europejskich, reprezentujących 50 000 przedsiębiorstw zatrudniających 1,3 miliona pracowników.
•  European Movement, największa paneuropejska sieć organizacji proeuropejskich. Działa w 39 krajach i obejmuje 36 międzynarodowych stowarzyszeń, skupiających europejskie społeczeństwo obywatelskie, biznes, związki zawodowe, organizacje pozarządowe, partie polityczne, władze lokalne i środowiska akademickie.
•  Europejska Konfederacja Związków Zawodowych (EKZZ) reprezentuje 45 milionów pracowników w Europie i obejmuje 89 krajowych konfederacji związków zawodowych w 39 krajach oraz 10 europejskich federacji związków zawodowych.
•  Social Economy Europe jest głosem 2,8 miliona przedsiębiorstw i organizacji ekonomii społecznej w Europie. Członkowie SEE to europejskie organizacje ubezpieczycieli ubezpieczeń wzajemnych i spółdzielczych, podmioty działające na rzecz ochrony zdrowia o charakterze non-profit, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych i fundusze ubezpieczeń zdrowotnych; fundacje, stowarzyszenia interesu ogólnego, przedsiębiorstwa społeczne integrujące pracę, instytucje opieki społecznej, banki etyczne oraz europejskie miasta i regiony gospodarki społecznej.
•  Social Platform jest sojuszem podmiotów społeczeństwa obywatelskiego. Składa się z 49 ogólnoeuropejskich sieci organizacji pozarządowych, działających na rzecz rozwoju polityki UE w odniesieniu do praw podstawowych, promowania solidarności i poprawy jakości życia.

Europejski filar praw socjalnych jest obecnie najważniejszą inicjatywą unijną mającą na celu wzmocnienie społecznego wymiaru integracji europejskiej. Poparły ją zdecydowanie polskie związki zawodowe. Wszystko jednak wskazuje, że będą musiały szukać sojuszników, aby efektywnie przekonać rząd do podjęcia energicznych działań mających na celu wdrożenie Filaru.

„Nie będzie to łatwe. Spotkanie ministrów pracy państw UE, które miało miejsce 21 czerwca pokazało, że polski rząd ze sceptycyzmem podchodzi do rozwiązań zaproponowanych przez Komisję Europejską dotyczących godzenia życia zawodowego z prywatnym” – komentuje Barbara Surdykowska, z Biura Eksperckiego KK NSZZ Solidarność.Źródło: „Nowy Obywatel”


Polub nas na facebooku

Oceń ten artykuł
(1 głos)Ostatnio zmieniany Wtorek, 03 lipiec 2018 11:33