Font Size

Czcionka
alexjones.pl Inne Ciekawostki Na temat proroctw
Kategoria: Ciekawostki   Wtorek, 12 marzec 2013 23:08 Napisał

Na temat proroctw

'' Świadectwem bowiem Jezusa JEST Duch proroctwa.'' (Ap.19:10)

W Starym Testamencie Bóg mówi do ludu Swego przez Proroków. To, co Bóg powiedział im spisywano i tak powstały Księgi Pierwszego Testamentu.

''(1) Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków, (2) a w tych ostatecznych dniach przemówił DO NAS przez Syna.
 Jego to ustanowił dziedzicem wszystkich rzeczy, przez Niego też stworzył wszechświat. '' (Hebr.1:1,2)

Ci, ktorzy spisywali  Księgi  Nowego Testamentu, pisali pod natchnieniem Ducha Bożego i spisali wszystko, co powinniśmy wiedzieć o Jezusie Chrystusie i o przepowiedniach. To wszystko jest w Biblii - w Starym Testamencie i Nowym Testamencie.
Niczego nie brakuje.
Dlatego po tym jak  Nowy Testament został ukończony, nie ma potrzeby żadnych nowych proroctw,  proroków..., w tym wszelkich tzw. ''proroctw proroków" naszych czasów.

Dlatego ci, którzy twierdzą, że są obecnie " prorocy i nowe proroctwa" przeczą Słowu Bożemu.  


Pismo Święte jest spisanym Słowem Boga  -  i Jezus Chrystus jest Słowem Boga.

''(1) Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. ...
 (14) A Słowo stało się Ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy.'' (Jan.1:1,14)

Dlatego Bóg mówi do nas przez "Swego Syna" - Słowa Bożego - Biblii.

Apostoł Jan został zesłany na wyspę Patmos z powodu  ''Słowa Bożego i świadectwa Jezusa''.

 (9) Ja, Jan, wasz brat i współuczestnik w ucisku i królestwie, i wytrwałości w Jezusie, byłem na wyspie, zwanej Patmos, z powodu Słowa Bożego i świadectwa Jezusa.'' (Ap.1:9)

Później, z Apokalipsy 19:10 dowiadujemy sie, ze ''Świadectwem Jezusa jest Duch proroctwa.''

''(10) I upadłem przed jego stopami, by pokłon mu oddać.
I mówi: Bacz, abyś tego NIE czynił, bo jestem twoim współsługą i braci twoich, co mają świadectwo Jezusa: Bogu samemu złóż pokłon!
Świadectwem bowiem Jezusa JEST Duch proroctwa.'' (Ap.19:10)

Czyli Apostoł Jan mówi nam, że został zesłany na Patmos za "Słowo Boże i świadectwo Jezusa Chrystusa, którym JEST Duch proroctwa."

Oczywiste jest, że Apostoł Jan nie został  zesłany na Patmos, ponieważ czytał pisma jakiegoś dzisiejszego rzekomego proroka.

On wyraźnie stwierdza, że świadectwo Jezusa -  czyli Życie Jezusa Chrystusa na ziemi, które zostało udokumentowane w Księgach Nowego Testamentu  JEST Duchem proroctwa.

A Apostoł Jan został zesłany, ponieważ był uczniem Jezusa Chrystusa i świadczył o Zbawicielu .

''(1) [To wam oznajmiamy], co było od początku, cośmy usłyszeli o Słowie życia, co ujrzeliśmy własnymi oczami, na co patrzyliśmy i czego dotykały nasze ręce '' (1Jan.1:1)
'' (14) My także widzieliśmy i świadczymy, że Ojciec zesłał Syna jako Zbawiciela świata.'' (1Jan.4:14)

 
Niestety, niektórzy chrześcijanie w zwodniczy sposób przywłaszczyli sobie pojęcie "ducha proroctwa" i stosują je do pism osób, które postanowiły na własną rękę być "prorokami".


Do nich należą  np. Ellen White, a także wszelkie ''proroctwa'' objawień maryjnych...

Biblia mówi nam bardzo wyraźnie, że nie ma proroków naszych czasów. List do Hebrajczków  1:1,2 mówi , że Bóg mówił przez proroków ZANIM Jezus fizycznie narodził się.

Ale gdy Jezus Chrystus przyszedł na ziemię jako człowiek, Bóg przemawiał PRZEZ Syna i z natchnienia Boga spisano Pisma Nowego Testamentu.

Apokalipsa to wizja dana Janowi przez Jezusa Chrystusa, mówi o rzeczach, które będą w czasach ostatecznych, czasie Powtórnego Przyjścia Pana Jezusa, Królestwie niebieskim, o Sądzie Ostatecznym... wszystko jest  już przepowiedziane w Biblii. Czyli  ostatnim z proroków jest Apostoł Jan.Źródło artykułu: nowyekran.pl:


Polub nas na facebooku

Oceń ten artykuł
(0 głosów)Jeśli chcesz skomentować, ale nie używasz portali społecznościowych, możesz użyć naszego niezależnego systemu komentarzy.
Żeby to było możliwe, należy musisz mieć w naszym portalu zarejestrowane i aktywowane konto użytkownika, a także musisz być zalogowany. Rejestracja trwa chwilę i jest bezpłatna.
Rejestracja w portalu
Logowanie
Ostatnio zmieniany Wtorek, 12 marzec 2013 23:40