Font Size

Czcionka
alexjones.pl Inne Ciekawostki Nieświadomymi łatwiej rządzić
Kategoria: Ciekawostki   Niedziela, 23 grudzień 2012 03:34 Napisał

Nieświadomymi łatwiej rządzić

Sejm odrzucił w pierwszym czytaniu obywatelski projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty, mający na celu przywrócenie modelu nauczania historii w szkołach ponadgimnazjalnych, który obowiązywał przed 1 września br.

Jak informuje Polska Agencja Prasowa, za odrzuceniem projektu głosowało 218 posłów, przeciw – 209, wstrzymało się – 3. Projekt zakładał przywrócenie obowiązkowych lekcji historii do szkół ponadgimnazjalnych. Zgodnie z reformą, która weszła w życie 1 września br., obowiązkowe lekcje historii dotyczą tylko tych uczniów, którzy wybiorą historię jako przedmiot maturalny. Według statystyk jest to zaledwie 5 proc. wszystkich uczniów. – Jednym z obowiązków polskiego państwa jest odnawianie wspólnoty narodowej, którą można odnawiać poprzez tożsamy kod kulturowy zaszczepiany w poszczególnych pokoleniach młodzieży. To można robić tylko poprzez lekcje historii – przekonywał Patryk Jaki, przedstawiciel Inicjatywy Ustawodawczej.

Tymczasem na skutek reformy edukacji większość uczniów historię pozna w bardzo okrojonej formie. W drugiej i trzeciej klasie szkoły ponadgimnazjalnej uczniowie będą wybierali, których przedmiotów będą się uczyć na poziomie rozszerzonym, a których jako uzupełniających. Ci, którzy zdecydują się uczęszczać np. do klasy przyrodniczej, politechnicznej lub ekonomicznej, będą mieli obowiązkowy przedmiot „Historia i społeczeństwo”. W jego ramach nie będą mieli chronologicznego wykładu z historii, tylko cztery spośród dziewięciu wątków tematycznych, np. „Europa i świat”, „Wojna i wojskowość”, „Kobieta, mężczyzna, rodzina”. Jeden z wątków – „Ojczysty Panteon i ojczyste spory” – będzie realizowany obowiązkowo.

Obywatelski projekt ustawy, pod którym podpisało się 150 tys. obywateli, proponował, by zapisy dotyczące minimalnego wymiaru obowiązkowych lekcji historii w liceach i technikach oraz w klasach IV-VI szkoły podstawowej przeniesione zostały z rozporządzenia o ramowych planach nauczania do ustawy o systemie oświaty. W ustawie miało być zapisane, że w szkołach ponadgimnazjalnych minimalny wymiar godzin nauki historii ma wynieść 180 godzin, w klasach IV-VI – 165 godzin.

Źródło: Nowy Obywatel


Polub nas na facebooku

Oceń ten artykuł
(0 głosów)Jeśli chcesz skomentować, ale nie używasz portali społecznościowych, możesz użyć naszego niezależnego systemu komentarzy.
Żeby to było możliwe, należy musisz mieć w naszym portalu zarejestrowane i aktywowane konto użytkownika, a także musisz być zalogowany. Rejestracja trwa chwilę i jest bezpłatna.
Rejestracja w portalu
Logowanie
Ostatnio zmieniany Poniedziałek, 24 grudzień 2012 02:49
alexjones.pl Inne Ciekawostki Nieświadomymi łatwiej rządzić