Font Size

Czcionka
alexjones.pl Inne Najlepszy sposób na rozliczenie PIT-u za 2016 rok
Kategoria: Inne   Piątek, 17 marzec 2017 13:19 Napisał

Najlepszy sposób na rozliczenie PIT-u za 2016 rok

Wszystkie osoby zatrudnione na etat, pobierające wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło bądź umowy-zlecenia, a także emeryci i renciści mają obowiązek każdego roku złożyć zeznanie podatkowe PIT-37. Termin dostarczenia tego formularza upływa 2 maja 2017, więc wszyscy ci, którzy dotąd go nie wypełnili i nie dostarczyli do właściwego Urzędu Skarbowego, mają jeszcze nieco czasu, by się z tego obowiązku wywiązać. Warto zrobić to jak najwcześniej, ponieważ z reguły podatnicy, którzy złożą zeznanie we wcześniejszym terminie, mogą liczyć na szybsze rozliczenie ewentualnego zwrotu nadpłaconego podatku.

Jak rozliczyć PIT?

Sposobów na rozliczenie PIT-u jest kilka, można to zrobić:

  • wypełniając deklarację ręcznie i zanosząc ją do właściwego Urzędu Skarbowego (sposób najmniej polecany z uwagi na największą możliwość popełnienia błędu podczas wypełniania oraz na potencjalne kolejki w US);
  • pobierając wstępnie wypełnioną deklarację (PFR) ze strony Ministerstwa Finansów i uzupełniając brakujące dane;
  • wypełniając deklarację podatkową online;
  • używając jednego z darmowych programów do rozliczania PIT-ów (dobrze sprawdza się oficjalna aplikacja Ministerstwa Finansów, czyli e-Deklaracje, którą można pobrać ze strony http://www.finanse.mf.gov.pl/pl/strona-glowna.

Wspomniany program do rozliczenia PIT-ów jest o tyle wygodną opcją, że ogranicza do minimum ilość informacji koniecznych do wprowadzenia przez podatnika samodzielnie i automatycznie oblicza wysokość należnego podatku na podstawie podanych danych. Jest też możliwość zweryfikowania przygotowanego zeznania pod kątem prawidłowości i kompletności wprowadzonych danych (system nie pozwoli wysłać nie do końca uzupełnionej deklaracji podatkowej), a także zapisania kopii roboczej.

Ponadto do autoryzacji tak złożonego zeznania nie jest wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny – wystarczające są dane autoryzujące w postaci numeru NIP lub PESEL, imienia, nazwiska, daty urodzenia oraz kwoty przychodu wykazanej w zeznaniu za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy w stosunku do roku składania zeznania (w rozliczeniu PIT-37 jest to kwota wyszczególniona w poz. 64 albo 95 – ten drugi przypadek wyłącznie w sytuacji, jeśli za dany rok podatkowy podatnik figurował w zeznaniu jako małżonek).

PIT-37 krok po kroku

Rozliczenie PIT-37 za 2016 rok należy zacząć od zebrania wszystkich otrzymanych od pracodawców formularzy PIT-11. Pracodawcy mają obowiązek wysłać te rozliczenia najpóźniej do końca lutego. Osoby, które po raz pierwszy rozliczają się za pośrednictwem aplikacji e-Deklaracje powinny zwrócić uwagę na to, by prawidłowo wypełnić wszystkie wymagane pola – system zapamiętuje wprowadzone informacje i w latach późniejszych nie ma już konieczności wprowadzana ich ponownie. Rozliczanie PIT-ów przez Internet jest pod tym względem mniej wygodne.

Po wypełnieniu sekcji z danymi osobowymi i określeniu Urzędu Skarbowego, do którego trafi zeznanie podatkowe (właściwym jest ten, do którego podatnik jest przyporządkowany z racji miejsca zamieszkania) należy wypełnić części dotyczące osiągniętych przychodów lub poniesionych w danym roku podatkowym strat (część C). Przychody są wykazane w części E formularzy PIT-11 i należy je przepisać do odnośnych rubryk w deklaracji PIT-37 (w przypadku wielu źródeł przychodu kwoty należy zsumować). Jeżeli podatnik rozlicza się sam, przechodzi następnie do części D, jeśli z małżonkiem, należy koniecznie wypełnić część C.2. Dokonuje się tego analogicznie, jak w przypadku wypełniania części C.1.

W części D wykazać należy wszelkie odliczenia od dochodu – są one różne dla każdego podatnika, choć w przypadku osób zatrudnionych na umowę o pracę na pewno będzie trzeba podać odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne. Również w tej części wykazywane są m.in. ulgi z tytułu wydatków na Internet, darowizn czy wpłat na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego.

W części E wyszczególnia się podstawę obliczenia podatku oraz kwotę należnego podatku – w przypadku korzystania z programu e-Deklaracje wartości te obliczane są automatycznie. Warto pamiętać, że dla podstawy opodatkowania wynoszącej do 85 528 zł skala podatkowa wynosi 18% minus 556,02 zł (czyli od podstawy należy odjąć aktualnie obowiązującą kwotę wolną od podatku). Dla podstawy wyższej niż 85 528 zł należny podatek wynosi 14 839 zł plus 32% od kwoty ponad 85 528 zł.

W części F wyszczególnia się wszystkie należne odliczenia od podatku, czyli przede wszystkim ulgę z tytułu wychowywania dzieci (wykazaną w załączniku PIT/O) oraz odprowadzone składki na ubezpieczenie zdrowotne, a także ulgę abolicyjną, na szkolenie uczniów oraz ulgę z tytułu osiągania dochodów poza granicami RP.

Część G zawiera wysokość należnego podatku po wszystkich odliczeniach, a także wysokość odprowadzonej zaliczki – jeśli ta druga jest wyższa, podatnikowi przysługuje zwrot. Część H wypełniana jest najczęściej przez podatników posiadających wielodzietną rodzinę: ta sekcja zeznania podatkowego pozwala odliczyć całość ulgi na dzieci w przypadku, gdy przekracza ona wysokość podatku.

W części J można określić, na jaki cel zostanie przekazany 1% podatku (nie ma obowiązku wypełniania tego pola), który w przypadku wskazania Organizacji Pożytku Publicznego trafi na jej konto zamiast do budżetu państwa.

Część L zawiera wykaz załączników do składanego zeznania.

Część M jest przewidziana na podpis osoby składającej zeznanie (lub obojga małżonków w przypadku wspólnego rozliczenia PIT). Osoby korzystające z e-Deklaracji nie muszą niczego w tej sekcji wpisywać.

Artykuł powstał we współpracy z http://www.finart.pl

- artykuł zewnętrzny


Polub nas na facebooku

Oceń ten artykuł
(0 głosów)Artykuły powiązane

Ostatnio zmieniany Piątek, 17 marzec 2017 15:26
alexjones.pl Inne Najlepszy sposób na rozliczenie PIT-u za 2016 rok