Font Size

Czcionka
alexjones.pl Inne Banki inwestują w sztuczną inteligencję
Kategoria: Inne   Poniedziałek, 20 sierpień 2018 02:04 Napisał

Banki inwestują w sztuczną inteligencję

Czy sztuczna inteligencja może pomóc bankom w walce z fintechem o pozycję na rynku? Eksperci nie są w tej kwestii zgodni. Sceptycy komentują te zadania jako sztukę dla sztuki, nieprzekładającą się na zyski. Orędownicy nowych technologii wskazują na niezliczone możliwości i zyski. Wydaje się, że duzi gracze skłaniają się ku opiniom tych drugich. Kto już zainwestował w AI?

Capital One przemówił robocim głosem

Od marca 2016 roku Capital One weszło we współpracę z Amazonem, by uruchomić nowoczesnego chatbota – Alexę. To pierwszy bank, który wykorzystał w swoich działaniach Amazon Echo. Eksperyment się powiódł, użytkownicy chętnie prowadzą konwersację z Alexą.

Alexa jest aktywowana głosem i pozwala klientom na korzystanie z różnorodnych usług banku. Między innymi sprawdzenie stanu konta i salda kart kredytowych czy uzyskanie wsparcia przy pożyczkach. Wprowadzenie sztucznej inteligencji w Capital One zajęło siedem miesięcy.

Commerzbank, drugi pod względem wielkości bank Niemiec, zastanawia się nad wykorzystaniem sztucznej inteligencji do pisania raportów analitycznych. To kolejna oznaka zmian w instytucjach finansowych i tego, jak podchodzą do badań.

Sztuczna inteligencja w służbie analityki – Commerzbank

Commerzbank, drugi co do wielkości niemiecki bank, zawarł umowę z firmą Retresco, która zajmuje się automatyzacją treści. Owocem tej współpracy mają być raporty dla klientów generowane z pomocą sztucznej inteligencji.

Według założeń nowa technologia po jej całkowitym wdrożeniu może generować 75% wszystkich typów raportów. Pozostałe, te bardziej złożone, będą wciąż musiały powstawać przy udziale żywych analityków. Specjaliści z dziedziny AI zastanawiają się, czy istnieje możliwość, by w przyszłości komputery w tej dziedzinie całkowicie zastąpiły ludzi. Nawet jeśli sytuacja ta nastąpi, raczej nie stanie się to w najbliższych latach – dobry analityk dla banku jest wciąż niezastąpionym pracownikiem.

Pekao bankiem przyszłości?

Również polskie banki wyrażają zainteresowanie sztuczną inteligencją. Pekao w swoim planie do roku 2020 podkreśla konieczność wdrożenia nowych technologii. Bank widzi rolę sztucznej inteligencji głównie w analizie wolumenowych danych, które pozwolą przedstawiać klientom oferty szyte na miarę. AI ma w tym wypadku analizować dotychczasową historię klienta w kontakcie z bankiem – jego potrzeb, wydatki i wybory, by na tej podstawie proponować odpowiednie produkty bankowe.

Zalety sztucznej inteligencji w bankowości

Co daje bankom sztuczna inteligencja? Jej przewagą nad tradycyjnymi formami kontaktu z klientem jest dostępność o każdej porze dnia i nocy. Alexa czy inne podobne systemy nie męczą się, nie mają urlopów czy zwolnień lekarskich, mogą być dostępne także w święta.

Drobiazgowa analiza danych pozwoli przewidzieć zachowania klienta, a także przedstawić mu najlepsze rozwiązanie. Może to budować lojalność klienta względem banku i obniżyć jego poziom frustracji – nie będą już miały miejsca sytuacje, gdy osoba wyrzucona właśnie z pracy i pozbawiona źródła stałego przychodu otrzyma ofertę kredytową. Ten ludzki błąd może zostać wyeliminowany właśnie dzięki sztucznej inteligencji.

---

Nota prawna

Informacje dotyczące treści zamieszczonych na stronie internetowej F-Trust SA

F-Trust SA informuje, że wszelkie materiały zawarte powyżej stanowią własność F-Trust SA i mają wyłącznie charakter informacyjny oraz reklamowy. W szczególności nie stanowią one oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, zaproszenia do zawarcia transakcji na instrumentach finansowych bądź rekomendacji inwestycyjnej. Przedmiotowe materiały nie stanowią także porady inwestycyjnej, ani jakiejkolwiek innej formy zalecenia inwestycyjnego dotyczącego danego instrumentu finansowego, a także jakiejkolwiek innej porady, w szczególności prawnej bądź podatkowej. Przedmiotowe materiały nie powinny stanowić podstawy jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej.

Materiał ma charakter reklamowy i jest sponsorowany przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

Informacje dotyczące ryzyka.

F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.

Informacje dotyczące treści artykułu.

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny i nie może być traktowany jako rekomendacja nabycia instrumentów finansowych w nim opisanych. Prezentowane wyniki (sub)funduszu są oparte na historycznych danych dotyczących wyceny funduszu i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu uzyskana przez Klienta uzależniona jest od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa przez Fundusz oraz wysokości opłaty poniesionej przez Klienta przy nabyciu. Dochody uzyskane przez Klienta z tytułu inwestycji w jednostki uczestnictwa podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Inwestowanie w instrumenty finansowe, będące przedmiotem niniejszego materiału informacyjnego, wiąże się z podjęciem przez Klienta ryzyka. Uczestnik funduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Z uwagi na specyfikę lokat (sub)funduszu, wskazuje się na ryzyko zawieszenia zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa (sub)funduszu, spowodowane zawieszeniem odkupywania jednostek uczestnictwa przez fundusz(e) wchodzący(e) w skład lokat subfunduszu. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w prospekcie informacyjnym, kluczowych informacjach dla inwestorów (KIID) oraz statucie funduszu. Dokumenty wskazane powyżej, a także aktualne sprawozdania finansowe oraz tabela opłat funduszu, dostępne są w siedzibie TFI Allianz Polska S.A, u wybranych dystrybutorów oraz na stronach www.allianz.pl/tfi.

- artykuł zewnętrzny


Polub nas na facebooku

Oceń ten artykuł
(0 głosów)alexjones.pl Inne Banki inwestują w sztuczną inteligencję
Unable to open file!