Font Size

Czcionka
alexjones.pl Inne Sprawdź, jak zmienią się zasady rozliczania leasingu samochodów osobowych
Kategoria: Inne   Poniedziałek, 27 sierpień 2018 11:10 Napisał

Sprawdź, jak zmienią się zasady rozliczania leasingu samochodów osobowych

Zgodnie z opublikowanym projektem nowelizacji ustawy o podatkach dochodowych z 24 sierpnia, od 1 stycznia 2019 r. będzie obowiązywać limit 150 tys. zł dla opłat wynikających m.in. z umów leasingu operacyjnego samochodów osobowych (aktualnie nie obowiązuje tego rodzaju ograniczenie). Dowiedz się więcej o nowych przepisach.

Limit 150 tys. zł 

Nowelizacja zmian w PIT i CIT zakłada podniesienie limitu wartości początkowej samochodów osobowych, od której odpisy amortyzacyjne mogą stanowić koszty uzyskania przychodów, z 20 tys. euro (ok. 86 tys. zł) do 150 tys. zł. Zatem wydatki na nabycie samochodu osobowego będą mogły być odpisywane w ciężar kosztów podatkowych do wysokości 150 tys. zł.  

Limit 150 tys. zł dotyczyć ma jednak także opłat wynikających z umów leasingu operacyjnego samochodów osobowych. Obecnie nie ma takiego ograniczenia.

Ograniczenie w zaliczaniu rat leasingowych do kosztów uzyskania przychodów dotyczyć ma opłat leasingowych w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej kwota 150 tys. zł pozostaje do wartości samochodu osobowego będącego przedmiotem tej umowy.

Ministerstwo Finansów wskazuje, że celem nowych przepisów jest zrównanie podatkowych zasad rozliczania leasingu samochodów osobowych z ich zakupem.

Ważne przepisy przejściowe

Projekt zakłada wejście w życie nowych przepisów od 1 stycznia 2019r. Regulacje przejściowe pozwolą jednak zachować dotychczasowe zasady rozliczania opłat leasingowych (bez limitu 150 tys. zł) do  31 grudnia 2020 r. – w przypadku umów zawartych przed 1 stycznia 2019 r.   

Przepis przejściowy zawarty w projekcie przewiduje, że w przypadku, gdy umowa leasingu zostanie zawarta lub zmieniona po ogłoszeniu ustawy nowelizującej w Dzienniku Ustaw, a przed 1 stycznia 2019 r., dotychczasowe zasady będą obowiązywać jedynie do końca 2018 r.

W konsekwencji podatnicy planujący zawarcie umów leasingu samochodów osobowych nie powinni zwlekać. Aby móc zaliczać w całości do kosztów podatkowych kwoty rat leasingowych do 2020 r., konieczne jest zawarcie umowy leasingu jeszcze przed ogłoszeniem ustawy nowelizującej w Dzienniku Ustaw. Jeżeli nie zdążą przed tą datą, umowa leasingu, choć zawarta przed 1 stycznia 2019 r., będą traktowane od 1 stycznia 2019 r. wg nowych regulacji, a więc opłat leasingowych będzie dotyczyć limit 150 tys. zł.

Używanie samochodu też z ograniczeniem

Kosztem uzyskania przychodów nie będzie 50% wydatków ponoszonych z tytułu kosztów używania samochodu osobowego dla potrzeb działalności gospodarczej, jeżeli podatnik nie prowadzi ewidencji potwierdzającej wykorzystywanie samochodu osobowego wyłącznie do jego działalności gospodarczej. 

Zatem w przypadku samochodu osobowego (także leasingowanego) podatnikowi przysługiwać będzie prawo do potrącenia, jako kosztów uzyskania przychodów, jedynie 50% wydatków poniesionych na jego użytkowanie.

 

Źródło:  projekt z 24 sierpnia 2018 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku  dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

 

Arkadiusz Juzwa
Grupa UHY ECA.

- artykuł zewnętrzny


Polub nas na facebooku

Oceń ten artykuł
(1 głos)alexjones.pl Inne Sprawdź, jak zmienią się zasady rozliczania leasingu samochodów osobowych