Font Size

Czcionka
alexjones.pl Inne Kredyt gotówkowy online – sprawdź, zanim zaciągniesz
Kategoria: Inne   Wtorek, 23 październik 2018 13:41 Napisał

Kredyt gotówkowy online – sprawdź, zanim zaciągniesz

Kredyt gotówkowy zaciągany w trybie online pozwoli szybko i skutecznie, bez konieczności tracenia czasu na wizyty w banku i składania stosu dokumentów, uzyskać potrzebne pieniądze na dowolne cele kredytowe. Sprawdź, co powinieneś wiedzieć, zanim zaciągniesz kredyt gotówkowy online.

Nie masz oszczędności? Źle oszacowałeś budżet na remont? Trafiła się świetna okazja na zakup samochodu lub wakacyjny wyjazd całą rodziną? Pożycz pieniądze na dowolny cel kredytowy i zaciągnij kredyt gotówkowy. W wyborze odpowiedniego kredytu gotówkowego, może pomóc Tobie kalkulator kredytu gotówkowego, dostępny na https://www.totalmoney.pl/kalkulatory/kredyt-gotowkowy-kalkulator-rat 

Czym jest kredyt gotówkowy?

Kredyt to zobowiązanie finansowe, którego warunki udzielania i spłaty określają przepisy ustawy Prawo bankowe. Podstawą jego udzielenia przez bank jest umowa kredytowa. Jak wskazuje art. 69 ustawy Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 roku, w ramach takiej umowy kredytodawca, czyli bank, zobowiązuje się do oddania do dyspozycji biorącego kredyt, a więc kredytobiorcy, ustalonej kwoty środków pieniężnych na oznaczony czas. Z kolei kredytobiorca bierze na siebie obowiązek oddania kwoty kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty oraz do zapłaty prowizji z tytułu przystąpienia do zobowiązania.

Innymi słowy, bank udziela kredytu klientowi, a klient musi go spłacić wraz z prowizją, odsetkami i innymi opłatami oznaczonymi w umowie kredytowej.

Czy wiesz, że...?

Również i w ustawie o kredycie konsumenckim wskazano warunki udzielania kredytów gotówkowych. Jeśli bowiem udzielany jest on odpłatnie konsumentowi w kwocie do 255 550 zł, to uznaje się go za kredyt konsumencki.

Uprawnienia konsumenta z tytułu zaciągania kredytu gotówkowego

Uznanie kredytu gotówkowego za kredyt konsumencki sprawia, że klient uzyskuje dodatkowe uprawnienia wynikające ze wspominanej ustawy. Przed zawarciem umowy z bankiem obowiązkowo powinien otrzymać on bezpłatnie formularz informacyjny z najważniejszymi danymi dotyczącymi kredytu, wraz ze wskazaniem:

  • łącznej kwoty do zapłaty,
  • łącznych kosztów kredytowych,
  • wysokości RRSO (rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania).

Klient powinien uzyskać bezpłatny projekt umowy o kredyt konsumencki oraz formularz odstąpienia od umowy. Każdy kredytobiorca zaciągający kredyt konsumencki ma bowiem prawo odstąpienia od zawartej umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia bez podawania przyczyny. Termin ten jest zachowany, jeśli przed jego upływem kredytobiorca wyśle oświadczenie na wskazany przez kredytodawcę lub pośrednika kredytowego adres.

Czy wiesz, że...?

Korzystając z prawa odstąpienia od umowy kredytowej, kredytodawca ma obowiązek zwrotu wszystkich opłat, z wyłączeniem kosztów operacyjnych poniesionych na rzecz organów administracji i opłat notarialnych. Klient zaś, o ile otrzymał już wypłatę środków, musi oddać kwotę kredytu i odsetki za okres od dnia wypłaty do dnia spłaty kredytu, w ciągu 30 dni od dnia odstąpienia od umowy.

Cechy charakterystyczne kredytu gotówkowego

Podstawą udzielenia kredytu gotówkowego jest umowa kredytowa, ale może być ona zawierana nawet na odległość. W wielu bankach w Polsce można uzyskać ofertę na kredyt gotówkowy online, o który wnioskuje się zwykle za pośrednictwem bankowości elektronicznej. Umowa jest zawierana w takim przypadku za pośrednictwem kuriera bankowego, który dostarcza niezbędne dokumenty do klienta, sprawdza jego tożsamość na podstawie dowodu, a podpisaną przez niego umowę przekazuje do banku kredytującego.

Tym, co odróżnia kredyt gotówkowy od kredytów samochodowych czy hipotecznych, jest dowolność wykorzystania środków pochodzących z banku. Można wydać je na dowolne cele, łącznie z uregulowaniem spłaty innych kredytów czy pożyczek.

Kredyt ten nie wymaga ustanawiania dodatkowych zabezpieczeń spłaty ani poręczania ze strony osób trzecich i instytucji. Można go uzyskać w ramach uproszczonej procedury kredytowania, co zakłada Rekomendacja T Komisji Nadzoru Finansowego dla kredytów w stosunkowo niskiej kwocie i dla klientów, z którymi bank ma już dobrą historię współpracy.

Procedura kredytowania wymaga uzyskania pozytywnej oceny zdolności i wiarygodności kredytowej klienta. Jego dane są sprawdzane w Biurze Informacji Kredytowej, a jeśli ma on negatywne wpisy w BIK-u, nie otrzyma kredytu gotówkowego.

Ile kosztuje kredyt gotówkowy?

Zanim zaciągniemy kredyt gotówkowy, powinniśmy porównać ze sobą oferty dostępne aktualnie na rynku i wybrać taką, która będzie dla nas najkorzystniejsza, zwłaszcza pod względem kosztowym.

Uwaga!

Banki nie mogą kształtować dowolnie polityki kosztowej. Muszą trzymać się wytycznych ustawy z dnia 11 marca 2016 roku – ustawy antylichwiarskiej, która ustaliła maksymalną możliwą do pobrania przez bank wysokość odsetek od kredytów gotówkowych. Nie może ona przekroczyć wartości, które wskazano w art. 359 Kodeksu cywilnego. Odsetki od zobowiązań gotówkowych nie mogą być wyższe niż dwukrotność odsetek ustawowych, równych sumie referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 3,5 punktu procentowego. Obecnie to poziom 10 proc. w skali roku.

Istnieje również limit kosztów pozaodsetkowych, na które składa się m.in. prowizja za udzielenie kredytu. Ustawowo koszty te w przypadku kredytów konsumenckich nie mogą przekroczyć sumy:

  • 25 proc. wartości udzielonego zobowiązania,
  • 30 proc. kwoty zmiennej, zależnej od okresu kredytowania.

Łączne koszty kredytu nie mogą w stosunku rocznym przekroczyć równowartości kapitału kredytowego.

Przy analizowaniu ofert kredytowych nie wystarczy, że sprawdzimy wysokość oprocentowania nominalnego, ponieważ nie uwzględnia ono pozostałych kosztów kredytowych. Wiarygodnych informacji o kosztach kredytowania dostarcza parametr RRSO – rzeczywista roczna stopa oprocentowania. Na przykład przy zaciąganiu kredytu na 10 000 zł na 2 lata:

  • w Getin Noble Banku oprocentowanie zobowiązania wyniesie 8,79 proc.,
  • w PKO BP oprocentowanie zobowiązania wyniesie 8,99 proc. w skali roku.

Na tej podstawie wybralibyśmy, rzecz jasna, kredyt z Getin Noble Banku z niskim oprocentowaniem, ale przy porównywaniu ze sobą RRSO wyraźnie widać, który kredyt będzie tańszy – dla pierwszego przykładu RRSO wynosi 21,33 proc., a dla drugiego zaledwie 15,09 proc. Niższa bowiem jest prowizja pobierana za przystąpienie do zobowiązania w PKO BP.

Trzeba dokładnie sprawdzać warunki kredytowania i porównywać pod względem wielu parametrów oferty kredytowe, aby wybrać najlepszą z nich i zaciągnąć zobowiązanie z możliwie jak najniższymi kosztami całkowitymi.

- artykuł zewnętrzny


Polub nas na facebooku

Oceń ten artykuł
(1 głos)Artykuły powiązane

alexjones.pl Inne Kredyt gotówkowy online – sprawdź, zanim zaciągniesz