Font Size

Czcionka
alexjones.pl Inne Co to jest ERIF?
Kategoria: Inne   Poniedziałek, 10 grudzień 2018 05:07 Napisał

Co to jest ERIF?

ERIF BIG to biuro informacji gospodarczej, którego celem jest gromadzenie, przechowywanie oraz udostępnianie informacji odnośnie do zobowiązań finansowych dłużników oraz płatników. Baza ERIF przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa podczas rozpoczęcia współpracy z nowym kontrahentem.

ERIF - co to jest?

ERIF BIG to biuro informacji gospodarczej, które gromadzi, przechowuje oraz udostępnia informacje dotyczące dłużników oraz płatników. Rejestr ERIF prowadzi swoją działalność w oparciu o przepisy prawne określone w Ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. Baza dłużników jest kontrolowana przez Ministra Właściwego ds. Gospodarki.

Głównym celem rejestru dłużników ERIF jest wpływ na zwiększenie bezpieczeństwa podczas nawiązywania współpracy z nowymi przedsiębiorstwami. Sprawdzenie informacji dotyczących właścicieli firm czy osób fizycznych pozwoli na zapoznanie się z ich płynnością finansową.

ERIF BIG gromadzi i przechowuje informacje zarówno z pierwotnego, jak i wtórnego rynku:

 • telekomunikacyjnego,
 • bankowego,
 • finansowego,
 • sektora budżetowego,
 • multimedialnego.

ERIF BIG jako jedyna baza danych gromadzi informacje dotyczące dłużników dopisywanych przez spółki Grupy Kapitałowej KRUK.

Informacje o dłużnikach w bazie ERIF

Do bazy ERIF zostają wpisani dłużnicy, którzy nie dokonali spłaty posiadanych zobowiązań finansowych w terminie określonym w umowie, na przykład zaciągniętej pożyczki online na raty. Do rejestru dłużników może trafić:

 • dłużnik będący konsumentem, którego dług wynosi min. 200 zł,
 • dłużnik niebędący konsumentem, którego zobowiązanie jest równe min. 500 zł.

Zarówno osoby fizyczne jak i przedsiębiorcy, zostają umieszczeni w rejestrze ERIF, jeżeli nie uregulują zobowiązania finansowego w ciągu min. 60 dni od momentu upływu ostatecznego terminu spłaty. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku wpisu do KRD, gdzie widnieją dane zarówno dorosłych, jak i nieletnich. Dłużnik będący konsumentem to osoba fizyczna w rozumieniu art. 221 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego. Dłużnik niebędący konsumentem, według tej samej ustawy, to osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która jest zobowiązana względem wierzyciela w związku z zarządzaniem firmą.

Rejestr dłużników ERIF - kto korzysta z informacji zawartych w biurze?

Rejestr dłużników ERIF udostępnia informacje odnośnie do dłużników będących konsumentami oraz dłużników niebędących konsumentami, a także dłużników alimentacyjnych takim podmiotom jak:

 • spółdzielnie mieszkaniowe,
 • konsumenci,
 • zakłady komunalne,
 • urzędy miast i gmin,
 • operatorzy telewizyjni i telekomunikacyjni,
 • towarzystwa ubezpieczeniowe,
 • firmy windykacyjne,
 • banki, pośrednicy kredytowi.

Jak sprawdzić firmę w ERIF?

Przedsiębiorcy, którzy zalegają ze spłatą zobowiązania min. 60 dni od upłynięcia ostatecznego terminu widniejącego na umowie, mogą zostać umieszczeni w ERIF. Wysokość nieuregulowanego długu powinna wynosić min. 500 zł, by dane na ich temat pojawiły się w bazie dłużników. Proces sprawdzenia firmy w ERIF odbywa się na podobnych zasadach jak umieszczenie w rejestrze osoby fizycznej oraz proces sprawdzenia siebie w ERIF. Należy:

 • dokonać bezpłatnej rejestracji w serwisie infoKonsument.pl,
 • po aktywacji konta, konieczne jest zalogowanie się w serwisie,
 • ostatni etap wiąże się z pobraniem raportu na temat danego podmiotu (w tym celu konieczne jest wprowadzenie numeru NIP firmy).

Każda osoba, która znajduje się w posiadaniu numeru NIP danego przedsiębiorstwa, może poddać go weryfikacji w bazie ERIF. Raport zawierający dane odnośnie do konkretnej firmy, zostanie wygenerowany natychmiast po wysłaniu zapytania do bazy. Pozostaje on do dyspozycji zalogowanego użytkownika przez 90 dni.

Baza ERIF - kto może trafić do rejestru dłużników?

W bazie ERIF mogą znaleźć się zarówno pozytywne jak i negatywne dane dotyczące dłużników i płatników. W rejestrze widnieją informacje dotyczące:

 • osób fizycznych,
 • firm,
 • osób prawnych,
 • jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,
 • organizacji.

Wpisanie dłużnika do bazy ERIF jest jednoznaczne z dostosowaniem się do przepisów prawnych określonych w Ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. Ustawa ta określa, kto może zostać umieszczony w rejestrze ERIF oraz opisuje przebieg procesu wpisania danego podmiotu do bazy.

Informacje wpisane do ERIF - zobowiązania uregulowane terminowo

Baza ERIF, oprócz negatywnych danych, gromadzi również informacje dotyczące zobowiązań uregulowanych terminowo. W rejestrze widnieją dane o terminowych płatnikach, którzy posiadali zobowiązanie z tytułu umowy o kredyt konsumencki oraz innych umów, które opisuje art. 187 Kodeksu postępowania cywilnego. Wierzyciel ma wówczas obowiązek przekazania informacji do ERIF o uregulowaniu zobowiązania:

 • na wniosek podmiotu, którego dotyczy dane zobowiązanie w ciągu dwóch tygodni, licząc od momentu złożenia wniosku przez podmiot,
 • z własnej inicjatywy, po uzyskaniu zgody podmiotu, którego dotyczy zobowiązanie w ciągu 14 dni, licząc od momentu uregulowania długu.

ERIF BIG - dłużnik alimentacyjny

ERIG BIG to baza, która gromadzi również informacje dotyczące szczególnego rodzaju dłużników, czyli dłużników alimentacyjnych. Takie zaległe zobowiązania finansowe opisują przepisy prawne zawarte w art. 28 ust. 1 Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Podmiotem zobowiązanym do przekazywania wpisów o nieuregulowanych zobowiązaniach w postaci alimentów jest organ właściwy wierzyciela:

 • wójt,
 • burmistrz,
 • prezydent miasta.

Raport jednolity w ERIF BIG

Raport jednolity ułatwia sprawdzenie dłużnika we wszystkich rejestrach. Oznacza to, że osoba, która chce uzyskać informacje odnośnie do danego podmiotu, nie ma obowiązku pobierania raportów z każdej bazy dłużników. Wystarczy, że złoży zapytanie w bazie ERIF, oznaczy wybrane BIG-i, a raporty pochodzące ze wszystkich polskich rejestrów dłużników, zostaną wygenerowane automatycznie.

Raport jednolity w rejestrze dłużników ERIF przyczynia się do zapewnienia większego bezpieczeństwa podczas podejmowania współpracy z nowym przedsiębiorstwem. Pozwala również na zmniejszenie kosztów związanych z generowaniem raportów.

- artykuł zewnętrzny


Polub nas na facebooku

Oceń ten artykuł
(0 głosów)Ostatnio zmieniany Sobota, 15 grudzień 2018 14:36