Font Size

Czcionka
alexjones.pl Inne Obowiązki organów kontrolujących i nadzorujących wiercenia hydrogeologiczne
Kategoria: Inne   Wtorek, 01 styczeń 2019 01:47 Napisał

Obowiązki organów kontrolujących i nadzorujących wiercenia hydrogeologiczne

Instrukcja o wykonywaniu i realizacji wierceń o charakterze hydrogeologicznym, mówi jasno o sposobie przeprowadzenia nadzoru i kontroli w/w procesu.

Najważniejsze obowiązki organu nadzorującego prace hydrogeologiczne, to przede wszystkim:

1. Czuwanie nad prawidłowym przebiegiem prac hydrogeologicznych, a także przestrzeganiem wszystkich założeń, wynikających z dołączonej dokumentacji technicznej.

2. Bieżące informowanie bezpośrednich przełożonych co do dalszego postępu prac a w przypadku zakończenia ich konkretnego etapu - przekazywanie informacji na temat dalszych etapów prac.

3. Zgłoszenie kierownictwu ewentualnych sugestii, związanych z koniecznością zmian w regulaminie i planie prac. Mogą się one pojawić na wskutek wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń lub zjawisk.

4. Sporządzanie w sposób ciągły profilu odwiertu i poszczególnych warstw ziemnych, które będzie miało ogromne znaczenie na dalszych etapach realizacji w/w inwestycji.

5. Pobieranie próbek wody, w celu przeprowadzenia określonych badań laboratoryjnych na obecność szkodliwych substancji chemicznych lub drobnoustrojów.

6. Przeprowadzanie dodatkowych badań związanych z analizą poziomu lustra wody, średnicą przygotowanego otworu i - jeśli istnieje taka potrzeba - temperaturą pozyskanej w ten sposób cieczy.

7. Prowadzenie zapisów dotyczących wierceń hydrogeologicznych w książce wierceń. Na podstawie tych zapisów, będzie możliwe dalsze analizowanie struktury gruntu i charakterystyki pozyskiwanej w ten sposób wody.

8. Kontrolowanie metod zamykania uzyskanego w ten sposób źródła, a także sposobów jego filtracji. Jeśli zaistnieją przesłanki co do zmiany w zakresie filtrowania wody, organ ten winien je przedstawić do dalszego uwzględnienia odpowiednim przełożonym.

Podsumowując, osoba kontrolująca wiercenia hydrogeologiczne - https://zok.pl/artykul/prace-wiertnicze powinna przestrzegać wyżej wymienionych zasad, od czego zresztą zależy bezpieczeństwo pracowników i osób, które z ujęcia będą korzystać. Obowiązki te nie obejmują wyłącznie samych wierceń, ale też szereg innych czynności pomocniczych.

- artykuł zewnętrzny


Polub nas na facebooku

Oceń ten artykuł
(0 głosów)Ostatnio zmieniany Czwartek, 31 styczeń 2019 01:51
alexjones.pl Inne Obowiązki organów kontrolujących i nadzorujących wiercenia hydrogeologiczne