Font Size

Czcionka
alexjones.pl Inne 5 zasad dla PIT-36
Kategoria: Inne   Piątek, 26 kwiecień 2019 05:19 Napisał

5 zasad dla PIT-36

PIT-36 to jedna z najpopularniejszych deklaracji podatkowych, wykorzystywanych przez podatników w Polsce. Jej działanie jest ściśle powiązane z obowiązującymi przepisami prawno – podatkowymi. Nie dla każdego jednak lektura ustaw jest rzeczą łatwą do wykonania. Dlatego warto przedstawić najważniejsze, proste zasady, które zdecydowanie ułatwiają prawidłowe wykonanie obowiązków deklaracyjnych dla PIT-36. Należy pamiętać, że są one dobrą pomocą – nie powinny jednak zastępować odpowiedniej znajomości aktualnych przepisów.

Pracuj tylko na bezpiecznych, prawidłowych PIT

Wybierając aplikację do wypełnienia PIT-36, podatnik powinien pamiętać o swoim bezpieczeństwie oraz zapewnieniu prawidłowego przygotowania druku. W tej kwestii, bez względu na rodzaj aplikacji (publiczna czy prywatna), należy pamiętać o korzystaniu z aktualnych wersji oprogramowania, umożliwiających pracę na bieżących (dobrych) wzorach formularzy. Dodatkowo, wybierając aplikacje komercyjne, użytkownik powinien zwrócić uwagę na dostawcę oprogramowania – tak aby wprowadzając swoje dane, korzystać z bezpiecznego programu, od rekomendowanego dostawcy.
Ta sama zasada dotyczy podatników, którzy zdecydują się na rozliczenie PIT w formie tradycyjnej – powinni oni pracować tylko na aktualnej wersji druku PIT-36 (obecnie jest to wzór numer 26).

Wypełnij pełną, kompletną deklarację

Każdy powinien pamiętać, że większość elementów w PIT podatnik musi wypełnić obligatoryjnie. Brak na przykład podpisu podatnika, może zostać potraktowany nawet jako brak złożenia deklaracji PIT (formularz niepodpisany formalnie nie istnieje). Dodatkowo warto pamiętać, że poza samą deklaracją PIT-36 możliwe, że konieczne do wypełnienia będą również załączniki.

Ponownie sprawdź dokument

Jedną z przydatnych zasad w wypełnianiu deklaracji PIT-36, może być tak zarwane „dwie pary oczu”. Chodzi o to, aby dokument przed podpisaniem czy wysłaniem, sprawdziła więcej niż jedna osoba.
Z doświadczenia wynika, że większość błędów popełnianych przez podatników wynika z braku czasu lub odpowiedniej skrupulatności przy wypełnianiu PIT. Dlatego, poproszenie kogoś bliskiego
o ponowne sprawdzenie naszego całego dokumentu, może uchronić przed koniecznością przygotowywania korekt lub tłumaczenia się przed organami podatkowymi w trakcie nieprzyjemnej kontroli.

Zachowaj termin złożenia deklaracji

PIT-36 należy złożyć do dnia 30 kwietnia, następującego po danym roku podatkowym - oznacza to,
że zeznanie podatkowe za 2018 rok, należy przygotować i złożyć do 30 kwietnia 2019 roku. Aby zachować ten termin, podatnik ma trzy rozwiązania:

  1. Złożyć deklarację w formie tradycyjnej w urzędzie skarbowym;

  2. Wysłać deklarację w formie tradycyjnej listem poleconym Poczty Polskiej (data stempla pocztowego);

  3. Wysłać deklarację podatkową w formie elektronicznej (e-deklaracja).

Zatrzymaj dokumenty źródłowe i dowody

Wypełniając PIT, podatnik najczęściej pracuje na jakiś dokumentach źródłowych – warto
je zatrzymać. Dodatkowo, po złożeniu PIT-36 warto jedną kopię zostawić dla siebie, wraz z dowodem nadania (na przykład listu poleconego czy Urzędowego Poświadczenia Odbioru). Działania te mają na celu ewentualnie usprawnić proces kontroli przez organy podatkowe, w przypadku takiej konieczności. Dokumenty warto trzymać co najmniej 5 lat.

- artykuł zewnętrzny


Polub nas na facebooku

Oceń ten artykuł
(1 głos)alexjones.pl Inne 5 zasad dla PIT-36