Font Size

Czcionka
alexjones.pl Inne Ustawa antylichwiarska a chwilówki - zmiany dla konsumentów i parabanków
Kategoria: Inne   Wtorek, 09 sierpień 2016 09:52 Napisał

Ustawa antylichwiarska a chwilówki - zmiany dla konsumentów i parabanków

Ustawa antylichwiarska, czyli ogół zmian wprowadzonych do ustaw regulujących w dużej mierze rynek chwilówek, wpłynęła na jego kształt oraz na dalsze perspektywy jego rozwoju.

O tym, jak duży jest wpływ ustawy antylichwiarskiej na sposób prowadzenia działalności gospodarczej przez instytucje pożyczkowe mogliśmy się przekonać już kilka miesięcy przed wejściem przepisów w życie.

Instytucje pożyczkowe zmieniły oferty

Jedną z zauważalnych zmian na rynku chwilówek jest wprowadzenie pożyczek długoterminowych do ofert przez instytucje pożyczkowe, które dotychczas oferowały wyłącznie mikro pożyczki. Dla odróżnienia od chwilówek nazwano je pożyczkami ratalnymi. Są one spłacane według harmonogramu załączonego do umowy. Miesięczne raty powiększone o opłaty dodatkowe są wyższe w porównaniu do rat pożyczek bankowych udzielanych na taki sam okres i w takiej samej kwocie. Niemniej zainteresowanie nimi rośnie ze względu na łatwy dostęp. Sprawdź porównanie chwilówek online na terve.pl, a przekonasz się, jak dynamicznie zmieniają się oferty instytucji pożyczkowych.

W ofertach niektórych instytucji pożyczkowych pojawiły się też pożyczki refinansujące. Umożliwiają one bezpośrednią spłatę pożyczki udzielonej przez inną instytucję pożyczkową. Pożyczka refinansująca jest bardziej korzystna dla pożyczkodawców niż oferowanie przedłużenia terminu spłaty pożyczki, ze względu na limit pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego.

Konsumenci płacą mniej

W związku ze wspomnianym wyżej limitem konieczne stało się zmniejszenie kosztów dodatkowych pobieranych poza odsetkami kapitałowymi i ewentualnymi odsetkami za opóźnienie. Niektóre instytucje pożyczkowe zostały zmuszone do obniżenia prowizji, opłat przygotowawczych i innych naliczanych w związku z udzieleniem pożyczki. Zgodnie z art. 36a ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (dalej jako u.k.k.), limit pozaodsetkowych kosztów kredytu wynosi sumę 25% całkowitej kwoty kredytu i 30% całkowitej kwoty kredytu w ujęciu rocznym, lecz nie więcej niż 100% całkowitej kwoty kredytu.

Przed wprowadzeniem zmian koszt udzielenia chwilówki niejednokrotnie przewyższał kwotę pożyczki online. Źródłem zysku firm pożyczkowych były też koszty windykacyjne. Opóźnieniom w spłacie chwilówki sprzyjają krótkie terminy spłaty. Poza tym, z oferty instytucji pożyczkowych korzystają głównie osoby o obniżonej zdolności kredytowej, niezbyt zamożne i o niskiej wiedzy w zakresie finansów. Wymienione czynniki wpływały istotnie na pogorszenie pozycji konsumenta narażając go na zbyt wysokie koszty.

Parabanki pod lupą KNF

Na rynku pożyczek w Polsce działają trzy grupy podmiotów, w tym: banki, banki spółdzielcze i spółdzielcze kasy oszczędnościowo – kredytowe, legalnie działające spółki oferujące pożyczki, lombardy i portale social lending, podmioty działające w szarej strefie
Pierwsza grupa podmiotów podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego w odróżnieniu od drugiej grupy. Firmy pożyczkowe nie podlegają wytycznym KNF. Nie mają obowiązku publikowania danych o udzielanych przez nich pożyczkach. Informacje o niektórych wskaźnikach finansowych dotyczących działalności firm pożyczkowych mogły być jedynie szacowane.

Po wprowadzeniu zmian w u.k.k. instytucje pożyczkowe mają obowiązek udostępniania informacji o danych konsumentów, na podstawie udzielonego im przez pożyczkodawcę upoważnienia. Upoważnienie musi być zawarte w umowie pożyczki, albo jako załącznik do umowy. Poprzez jej podpisanie konsument wyraża zgodę na przekazanie informacji instytucjom uprawnionym do gromadzenia tego rodzaju danych, ich przetwarzania i udostępniania (zob. art. 59b u.k.k.).

Wzrost przejrzystości rynku pożyczek

Wprowadzone zmiany zmusiły instytucje pożyczkowe do zmodyfikowania ofert i być może przyczyniły się do chwilowego spadku zysków z prowadzonej działalności. Niemniej ustawa antylichwiarska, choć bardzo krytykowana przez zwolenników ograniczenia swobody firm pożyczkowych, może mieć pozytywny wpływ na dalszy rozwój rynku pożyczkowego. Wprowadzone zmiany poprawiły przejrzystość rynku finansowego w sektorze pożyczek, co w długoterminowej perspektywie przyczyni się do wzrostu zaufania konsumentów do instytucji pożyczkowych.

Podsumowując powyższe rozważania na temat zmian dla firm pożyczkowych i konsumentów związanych z wejściem w życie przepisów ustawy antylichwiarskiej, można stwierdzić, że ogólna ocena jest pozytywna. Nowe regulacje wymusiły zmianę strategii rynkowej wielu znanych parabanków prowadzących działalność na rynku pożyczkowym w Polsce. Instytucje pożyczkowe dotychczas mogły ustalać koszty pożyczki na dowolnym pułapie. Praktyki tego typu godzące w interesy konsumentów zostały znacznie ograniczone. Nie oznacza to jednak, że dalsze zmiany nie są potrzebne.

- artykuł zewnętrzny


Polub nas na facebooku

Oceń ten artykuł
(2 głosów)Jeśli chcesz skomentować, ale nie używasz portali społecznościowych, możesz użyć naszego niezależnego systemu komentarzy.
Żeby to było możliwe, należy musisz mieć w naszym portalu zarejestrowane i aktywowane konto użytkownika, a także musisz być zalogowany. Rejestracja trwa chwilę i jest bezpłatna.
Rejestracja w portalu
Logowanie
Ostatnio zmieniany Środa, 17 styczeń 2018 23:34
alexjones.pl Inne Ustawa antylichwiarska a chwilówki - zmiany dla konsumentów i parabanków