Font Size

Czcionka
alexjones.pl NWO Informacje Najwyższa od ponad 20 lat liczba patentów objętych klauzulą tajności w USA
Kategoria: Informacje   Czwartek, 04 kwiecień 2019 08:07 Autor: Andreas

Najwyższa od ponad 20 lat liczba patentów objętych klauzulą tajności w USA

Najwyższa od ponad 20 lat liczba patentów objętych klauzulą tajności w USA Michelangelo Carrieri/Flickr/CC BY-ND 2.0

Według danych uzyskanych z Urzę­du ds. Patentów i Znaków Towaro­wych Stanów Zjednoczonych w biegłym roku liczba zgłoszeń patentowych w USA, które objęto „nakazem zachowania ta­jemnicy” na mocy Ustawy o Tajemnicy Wynalazków z roku 1951, była najwyższa od ponad dwóch dekad.

Ilekroć ujawnienie informacji o nowymi wynalazku zostanie uznane za „szkodli­we dla bezpieczeństwa narodowego”, na wniosek patentowy można nałożyć nakaz zachowania tajemnicy, który uniemożli­wia jego publiczne ujawnienie i blokuje wydanie patentu. W największym stop­niu dotyczy to technologii, które mają lub mogą mieć zastosowanie wojskowe. Jednak obecnie stosowane kryteria nie są upubliczniane, w związku z czym rze­czywisty zakres tajemnicy, którą objęte są wynalazki, nie jest oficjalnie znany.

Nowa liczba 5792 nakazów utajnie­nia wynalazków jest najwyższa od roku 1993, w którym było ich 5909.

Po anulowaniu nakazu tajności – zwy­kle po wielu latach a czasami nawet de­kad od jego nałożenia – wynalazek może ostatecznie zostać opatentowany.

Źródło: https://fas.org/blogs/secrecy/2018/10/invention-secrecy-2018/

Tłum. Nexus

 


Źródło: Wolna Polska – Wiadomości


Polub nas na facebooku

Oceń ten artykuł
(13 głosów)Artykuły powiązane

Ostatnio zmieniany Czwartek, 04 kwiecień 2019 11:03
alexjones.pl NWO Informacje Najwyższa od ponad 20 lat liczba patentów objętych klauzulą tajności w USA