Font Size

Czcionka
alexjones.pl NWO Informacje Pokolenie w kajdanach szatana, część II
Kategoria: Informacje   Wtorek, 10 marzec 2015 14:11 Autor: admin

Pokolenie w kajdanach szatana, część II

Pokolenie w kajdanach szatana, część II foto: Wikimedia Commons/CC

Ciąg dalszy artykułu ze świadectwami byłego Iluminata Johna Todda, który należał do „największej świętości”w piramidzie tajnej władzy – RADY 13′ tu.

Polityka i czary

Jimmy Carter napisał w pewnej notatce prasowej, że jest on odrodzony. To chrześcijańskie wyrażenie znajdujemy zarówno u czarowników, jak i masonów. Wpierw rodzą się w ciele, a później się odradzają. W tej notatce Jimmy Carter nie powiedział, w jakiej konkretnie grupie on się odrodził. Jeśli zapytać jakiegokolwiek z najwyższych czarowników, kto jest najsilniejszą czarownicą świecie, to usłyszymy w odpowiedzi: Ruth Carter Shtapelton - siostra byłego prezydenta Jimmy Cartera.

Że Ruth Carter Shtapelton oprócz uprawiania czarów jeszcze ewangelizuje (w tym również i w Niemczech), mówi o tym, jak łatwo sataniści przenikają do chrześcijaństwa i mieszają okultyzm z Ewangelią. Wystarczy tylko pokazać trochę „świętości” – i wszystko pójdzie jak po maśle. Kogo obchodzi dzisiaj fakt, że świadectwo nie jest zgodne ze Słowem Bożym? Jeśli ewangelista głosi o potrzebie przyjęcia Chrystusa, to jest to dowód jego prawdziwości i biada każdemu, kto wątpi w to!

Nie wiem, czy Jimmy Carter należy do masonerii. Jeśli ktokolwiek w Stanach Zjednoczonych jest działaczem politycznym, to zazwyczaj jest on i masonem, ponieważ inaczej do kręgów politycznych trafić nie można.

Począwszy od Wilsona, prezydenta czasów I Wojny Światowej, w Stanach Zjednoczonych nie było ani jednego prezydenta, który by nie należał do Iluminatów za wyjątkiem Eisenhowera , który chociaż do nich nie należał, jednak był pod ich kontrolą.

Jednego prezydenta wypadło im zabić, drugiego usunąć ze stanowiska, ponieważ nie byli posłuszni Iluminatom. Pozornie wydaje się tak, że mamy rząd i parlament, senatorów i przedstawicieli Kongresu, etc. Występują oni i dyskutują, ale jeśli Iluminaci chcą wprowadzić jakieś nowe prawo, żeby niewiele osób o tym wiedziało, to im to się zawsze udaje. Na przykład, prawo o stanie nadzwyczajnym zostało po prostu opublikowane. Nikt nie wiedział, że to prawo nie było omawiane w parlamencie. Znane są mi cztery ustawy, które zostały przedstawione przez pewnego członka „Rady 13-tu” i teraz tylko czekają na głosowanie.

W świecie jest około pięciu tysięcy osób, które mają głębszą wiedzę o sprawach Iluminatów. Pracują na nich miliony ludzi. Podobna sytuacja jest i u masonów: tylko należący do „Rady 33-ch” znają wszystkie tajemnice, a reszta nie ma tej wiedzy.

Organizacje prywatne, należące do Iluminatów, wykorzystują znaki okultystyczne używanych w nazwach swoich firm, aby inni czarownicy wiedzieli, gdzie mają kupować. Na przykład, w supermarketach „Selfway” duża litera „S” – jest szczególnym znakiem czarowników.

Jest prawie niemożliwe, aby w ciągu tygodnia nie kupić czegoś u Iluminatów. Wymagało by to, na przykład, odmówienia sobie jazdy samochodem, ponieważ cała benzyna, z jakiej korzystamy – pochodzi od Iluminatów. Należą do nich wszystkie duże koncerny naftowe na świecie. Wielkie domy sprzedaży wysyłkowej w Stanach Zjednoczonych także są własnością Iluminatów. 90% wszystkich wielkich sklepów, w szczególności z nazwą „Złoty Pierścień” („Gold Circle”), należy do człowieka o imieniu Łazarz z Kolumbii (Ohio) (ros. – Лацарус из Колумбии). On jest jedną z najważniejszych osób wśród Iluminatów, którzy kiedykolwiek żyli. W ten sposób nie kupowanie u Iluminatów jest niemożliwe, największe sklepy spożywcze są ich własnością.

Bądźcie zadowoleni, że jeszcze macie w ogóle możliwość kupowania, nawet u Iluminatów. Obecnie pracuje się nad tym, aby połączyć wszystkie kasy komputerowe z jednym ogromnym komputerem w Dallas (Teksas). Komputer ten do tego jest jeszcze nazywany „bestią”. Ten komputer, z kolei, jest połączony z dwoma innymi dużymi komputerami w Brukseli i Amsterdamie. Wszystkie republikańskie agencje bezpieczeństwa w Stanach Zjednoczonych i Gwardia Narodowa są powiązane z tym komputerem w Dallas. Tak więc, począwszy od prezydenta, tworzy się wielki system. Przypuszczam, że książeczki czekowe i karty muszą być również wpisane do tego komputera, przedtem nim będą w ogóle możliwe zakupy lub sprzedaż.

W latach 60-ch w Nowym Jorku trwała walka między mafią a Iluminatami. Mafia ją przegrała. Wielu z jej przywódców zostało zabitych, a pozostali zostali zmuszeni do opuszczenia miasta. Obecnie, mafia również wykonuje polecenia Iluminatów. Od czasu, jak Iluminaci zaczęli współpracować z mafią, stała się ona o wiele bogatsza i ma pewniejszą ochronę. Kto dzisiaj śledzi za aferami mafii w gazetach, ten może łatwo ustalić, że zdemaskowanie mafii zawsze dochodzi nie dalej niż do jakiegoś określonego miejsca, za którym agencje kryminalne i prawo, jak również niższe szeregi Iluminatów, już nic nie „widzą”. Dlaczego i za co powinien być zabity ten lub inny i od którego wychodzą rozkazy, wiedzą tylko nieliczni masoni najwyższych szczebli. Tę wzajemną zależność można zrozumieć dzięki świadectwu Johna Todda i niektórych innych książek. Gdyby to wszystko wyszło na jaw szerokiej opinii publicznej, to cały świat stanąłby na głowie, a przysięgający na Słowo Boże działacze państwowi zostaliby zdemaskowani jako kryminalna klika diabła, która złamała przysięgę.

Zostało udowodnione, że wszyscy znani ludzie tego świata, począwszy od Jego Wysokości Księcia Bernharda, członka rodziny królewskiej Anglii i kończąc na bankierach, wielkich kupcach, przemysłowcach i działaczach politycznych, są zjednoczeni tą zdradziecką Antychrystową siecią czasów ostatnich.

Oto reportaż z pewnej gazety, w którym dość jawnie widoczna jest ukryta ręka spiskowców.

NIEKOŃCZĄCE SIĘ DEMASKOWANIA MAFII. Kim że są ci „nietykalni” na drugim planie?

Potokowi zeznań schwytanego we Włoszech szefa mafii Tommaso Busketta nie ma końca. Codziennie demaskowani są czołowi mafiosi, struktury organizacji, międzynarodowe więzi przestępczości zorganizowanej świata, które pozwalają zobaczyć machinacje „czczonej społeczności.” Od początku zeznań Busketta we Włoszech dokonano już ponad 60 aresztowań. Tymczasem zaczęli zeznawać również inni przedstawiciele mafii, znajdujący się w areszcie. Dzisiaj prowadzących śledztwo w pierwszym rzędzie interesuje, kim są ci „nietykalni”, ten polityczny mózg mafii. Do tej pory Buskett tylko pośrednio zasugerował, że on – jest małą rybką, aby wiedzieć o tej „trzeciej płaszczyźnie”. Z wypowiedzi Busketta można zrozumieć, że „czcigodna społeczność” stworzyła dla siebie najnowocześniejsze struktury organizacyjne, zachowując przekazane jej tradycje rodzinne. „Honorowi panowie” korzystali przy nielegalnych transakcjach z usług pomocników.

„Drugi poziom” struktury mafijnej – to „prowincjonalna komisja decyzyjna”, która działa absolutnie tajnie i w której zasiadają przywódcy mafii prowincjonalnych. Ta „komisja dziesięciu” decyduje, na przykład o sprawach zabójstw „zdrajców” lub przeciwników mafii z szeregów wymiaru sprawiedliwości i policji. Dla zachowania konspiracji zostały stworzone specjalne komanda, przeznaczone do zabójstw, o istnieniu których lokalna mafia nie ma pojęcia. Prowadzący śledztwa są przekonani, że nad tymi dwoma „poziomami” jest jeszcze trzeci, do którego prowadzą wszystkie nici intryg mafii. Mogą tu być zamieszani absolutnie nieznane dotychczas osobistości polityczne. Buskett powiedział, że zabójstwa przywódców politycznych z pomocą mafii są popełniane na zlecenie kręgów politycznych.

Kto uwierzy, że w afery, w które bywają zamieszani działacze polityczni, to tylko pojedyncze przypadki. Pozostają one pojedynczymi tylko dlatego, ponieważ zaledwie niektóre z nich udaje się częściowo ujawnić. Całe wydania książek, ujawniających przestępczą działalność Iluminatów, są przez nich wykupywane, niszczone i uważane za rozkupione.

Handel książkami, oprócz wielu innych informacji, również potwierdza moje słowa.

Pod koniec swojej narracji, John Todd również mówi o tym, że jest w ciągłym niebezpieczeństwie i że wielu byłych sług kultu, którzy nawrócili się do Boga, zostali zabici.

Większość chrześcijan nie wie nic na temat związków państwa z satanistami. Jeszcze Jezus powiedział: „Jeżeli was świat nienawidzi, wiedzcie, że Mnie pierwej znienawidził. Gdybyście byli ze świata, świat by was kochał jako swoją własność. Ale ponieważ nie jesteście ze świata, bo Ja was wybrałem sobie ze świata, dlatego was świat nienawidzi”. (J 15, 18-19); „Ja im przekazałem Twoje słowo, a świat ich znienawidził za to, że nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata. (J 17, 14); Te i wiele więcej innych miejsc w Biblii świadczy o tym, że ten świat – to sfera władzy szatana, a państwo – jest częścią tego świata, gdzie korzysta on ze szczególnego wpływu.

Kościół katolicki jest prawdziwym rozsadnikiem (ogniskiem) okultyzmu o wysokim stopniu rozwoju. Aby utrzymać priorytet Kościoła Katolickiego z inicjatywy papieża utworzone zostało tak zwane „Towarzystwo Jezusowe” (Zakon Jezuitów). Z pomocą opracowanych przez Loyolę spirytystycznych ćwiczeń, Jezuici stali się prawdziwymi ekspertami w dziedzinie okultyzmu. Swoją praktyką okultystyczną, wywierali wielki wpływ na społeczeństwo. Od samego początku swego istnienia, ramię w ramię współpracowali z masonami. W 1953 roku papież Jan XXIII został przyjęty do siódmego stopnia loży masońskiej. Dzisiaj dwa największe państwowe kościoły Niemiec (Katolicki i Ewangelicko – Luterański) są do cna przepojone tym duchem i pełne masonów.

A to jeszcze daleko nie wszystko. Tradycyjny Karnawał Wiosenny (w Niemczech „phishing”), z jego wiarą w duchy, z jego sprzecznymi z Biblią obscenicznymi i bluźnierczymi piosenkami, jest tą częścią religii katolickiej, z której papież, sądząc z jego własnych wypowiedzi, jest jeszcze i dumny.

Jeśli weźmiemy nauki Kościoła Katolickiego, to nie znajdziemy w ich prawie niczego, co miałoby coś wspólnego z nauką chrześcijańską.

Teoria ognistego czyśćca, o którym w Biblii nie ma ani słowa, to jedna z najbardziej bezwstydnych i kłamliwych transakcji, jakie kiedykolwiek zostały zawarte w tym świecie. Mimo, że kościół ten jest jedną z najbogatszych organizacji na świecie, to bezwstydnie okrada najbiedniejszych poprzez „odpuszczanie grzechów” i „przeniesienia dusz do raju”. Jej ogromne bogactwo i władza, jak i czczenie „doskonałego i świętego” papieża jako bezpośredniego zastępcę Chrystusa na ziemi, stawia na głowie wszystkie biblijne normy i pojęcia.

Prawdziwy Kościół Chrystusowy od samego początku swojego istnienia był wzgardzony, odrzucany, oczerniany i prześladowany. Gdzie nie jest on taki, tam zamieszkał obcy duch i więcej on już nie jest światłem i solą świata, ale samym światem. Innego wniosku Biblia nie pozwala wyciągnąć. Pan mówi: „Mnie prześladowali, to i was będą prześladować„. To powinni wziąć sobie pod uwagę wszyscy chrześcijanie, aby nie stać się ofiarą tradycyjnego błędu.

Duchowa ojczyzna

Jednym z najbardziej uwodzicielskich argumentów dziś jest teoria tzw. „duchowej ojczyzny”, przez którą Chrześcijanie stają się coraz bardziej zależni ze strony ekumenizmu i nadchodzącego Antychrysta. Szczególny nacisk kładzie się na to, że każdy wierzący musi mieć „duchową ojczyznę”. W przeciwnym razie jest on tylko „chrześcijańskim Cyganem”, który „tańczy na wszystkich weselach” i nie wie, gdzie jest jego miejsce.

W końcu Bóg jest Bogiem porządku, któremu taki nieporządek się nie podoba … Tutaj nagle przypomina się o Bogu porządku. – Dlaczego o tym nie przypomina się tam, gdzie naruszane są Jego przykazania? Dziwne, nie prawdaż? Nie mówiąc już o tym, że prawie wszystkie wyznania chrześcijańskie już dawno nie mają w sobie życia duchowego i dlatego nie mogą być „duchową ojczyzną”, pojęcie „duchowej ojczyzny” w oczywisty sposób jest sprzeczne ze Słowem Bożym. Jak wiele na ziemi może być tych ojczyzn? Cztery, dwadzieścia, sześćdziesiąt lub sto?

Setki kościołów, sekt i wyznań istnieje dzisiaj, czy wszystkie one mogą być „duchowymi ojczyznami”? Wtedy, być może, Biblia się myli mówiąc, że Ciało Chrystusa jest niepodzielne. Albo sam Chrystus się podzielił, jak Apostoł Paweł pytał o tym Koryntian? Z tego wszystkiego można wyciągnąć wniosek, że Kościół apostolski był zjednoczony i miał wiele duchowych zalet.

Biblia zdecydowanie opowiada się przeciwko ugrupowaniom i partyjności, ale wyznania chrześcijańskie dziś nie stanowią nic innego. To jest nienormalne zjawisko w sferze duchowej. Prawdziwie wierzący chrześcijanin zawsze i przede wszystkim stoi po stronie prawdy, a nie po stronie jakiegokolwiek związku wyznaniowego. Kwestia „duchowej ojczyzny” pojawia się dziś w niemal każdej rozmowie. Jeśli nie jesteś członkiem jakiegoś kościoła lub sekty, to twoją wiarę nie uznaje się. Ktoś może żyć w największym grzechu – w tym nie ma nic strasznego, jeśli tylko ma on „duchową ojczyznę”, jeśli daje darowizny i podnosi wysoko sztandar swego związku.

Ci, którzy podnoszą głos za prawdę i mówią o tym, przedstawiani są przed ludźmi jako okrutni i nie mający serca krytykanci, nie posiadający w sobie nawet iskierki miłości chrześcijańskiej, podczas gdy inni zbierają honory i szacunek. A więc, duch partyjności, przedsiębiorczości i biznesu coraz wyraźniej występuje w związkach chrześcijańskich. Proszę przeczytaj następujące fragmenty z Biblii, jeśli chcesz wiedzieć, co Bóg myśli o tym: Jud 01:19, 1Kor 1: 12-13, 2 Piotra 2 i 03:13, Mt 23: 15, 2Tm 3: 6 ,

Dokonane na Kalwarii Zbawienie i drogocenna wiara w Pana Jezusa Chrystusa wykorzystywane są dla osobistych korzyści poprzez tworzenie różnego rodzaju związków wyznaniowych oraz transakcji ze światem – niemoralność, która prowadzi prosto do piekła i która zawsze jeszcze do tego oznaczała koniec przebudzenia, ponieważ działania Ducha Świętego nie mogą być wywołane działaniami organizacyjnymi i wysiłkami ludzi, którzy odeszli od Boga.

Skąd się wzięło to „domowej roboty” przykazanie o „duchowa ojczyźnie”? Chętnie przeczytałbym odpowiednie miejsce w Biblii, gdybym znał rozdział i werset. Gdyby Jan Chrzciciel lub Jezus Chrystus znalazł się dziś w naszym środowisku, to prawdopodobnie również musieliby mieć oni „duchową ojczyznę”, aby ich uznano i zaakceptowano. A gdzie mogliby oni znaleźć dla siebie taką ojczyznę? Jestem przekonany, że dzisiaj słuchano by ich dużo mniej, aniżeli w tamtych czasach.

Dzięki temu nauczaniu o „duchowej ojczyźnie” ludzi czyni się członkami takich wspólnot, którzy przez narodowe ekumenie podłączeni są do ekumenizmu międzynarodowego, aby w swoim czasie wszystko to w sposób zorganizowany przekazać w ręce Antychrysta. Na dzień dzisiejszy wszystkie warstwy ekumenizmu są kontrolowane i w dużej mierze finansowane przez ludzi „Nowego Porządku Światowego”.

Większość wierzących uważa, że zwodzenie i pokusa w ostatnich czasach powinny przyjść z jakiejś sekty z zewnątrz. Trudno jest im wyobrazić, że to wszystko może powstać w ich własnych szeregach, we wspólnocie, gdzie być może już rodzice i dziadkowie byli członkami. Ten tok rozumowania jest dobrze znany diabłu. Adam Weishaupt, założyciel Zakonu Iluminatów, pewnego razu powiedział: „Chrześcijaństwomoże być zniszczone z pomocą tych, którzy są powołani do jego ochrony, a mianowicie: z pomocą kleru”. Zapamiętaj to zdanie, ponieważ cały system diabelskiej pokusy pracuje dziś głównie na tej zasadzie.

System światowy jest międzynarodową siecią masonów. Istnieją wspólnoty, które mają własne banki lub otrzymują od masonów wysokie sumy jako darowiznę. Oczywiście, odbywa się to tylko na poziomie wysokich instancji, o czym szeregowi członkowie nie podejrzewają, jednak wpływ i skutki są widoczne w dół aż do małych kręgów.

Kłamstwo – Istota szatana

Kłamstwo, którym kaznodzieje i odpowiedzialne osoby religijne splamili się w związku z ekumenizmem, trudno przewyższyć. W swoich wspólnotach chrześcijańskich zaprzeczają oni wszelkim powiązaniom z ekumenizmem, w rzeczywistości należą do niej więcej niż dwadzieścia lat. Można to wytłumaczyć tylko tym, że z jednej strony wiedzą oni o zdradliwych celach i współpracy Światowej Rady Kościołów z Iluminatami, a z drugiej strony nie chce zrezygnować z ulg państwowych i darowizn masonów .

Niezależnie od przyczyny, kłamstwo zawsze było istotą diabła (J 8, 44). Kto kłamie, ten na podstawie wymienionego wyżej wiersza z Biblii, nosi w swoim sercu istotę diabła. Często mam takie wrażenie, że ludzie dobrowolnie chcą być oszukiwani, nienawidzić prawdę, i kochać kłamstwo, ponieważ demaskująca, prowadząca do światła Prawda ujawnia to, co ich zdaniem, lepiej byłoby, aby ukryć.

Jednakże, jakby niewygodną Prawda nie była, to żaden człowiek nie zdoła jej obejść. Prawda zawsze stawia człowieka przed wyborem, w tym również i ciebie, czytającego te wiersze. Jeśli nie jesteśmy otwarci na prawdę, jeśli z obojętnością możemy obserwować tę przerażająca demoralizację chrześcijaństwa wokół nas, to już jesteśmy nastawieni przeciwko prawdzie. Wtedy lepiej nie budować sobie nadziei na wieczne szczęście. Kto nie jest przesiąknięty prawdą Słowa Bożego, kto nie kieruje się nią w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, ten nie ma obywatelstwa w Niebie. Kto nie ma miłości do prawdy, temu Pan wyśle takich silnych kusicieli, że stanie się on absolutną ofiarą diabła (2Tes 2: 11).

Poniższa lista chrześcijańskich związków, należących do ekumenizmu, pozwala zobaczyć, w jakim stopniu dzisiejsze chrześcijaństwo uwikłane jest w sieciach diabła. Całe to ekumeniczne zorganizowanie – to nic innego, jak pułapka Antychrysta.

Oto lista kościołów i organizacji, które bezpośrednio lub pośrednio (za pośrednictwem innych organizacji) są związane z ekumenizmem. Lista ta została wzięta z „Wiadomości wiary” wraz z uwagą, która jest również bardzo ważna.

Uwaga: Oprócz Światowej Rady Kościołów w Genewie istnieją jeszcze również krajowe rady w poszczególnych państwach. W Niemczech taką radą jest Robocze Zjednoczenie Kościołów Chrześcijańskich. Jawnie ekumenicznymi instancjami oprócz tego są Ewangelicki Kościół Niemiec, Misja Kościoła Ewangelickiego (gałąź Rady Genewskiej) i Unia Diakonów Kościoła Ewangelickiego, od których idą liczne związki do masonów, zakonów rycerskich, a także komunistów.

 • Adwentyści
 • Kampania „Ewangelia dla wszystkich”
 • Kampania „W każdym domu”
 • Kampania 365
 • Akcyjny Komitet Prześladowanych Chrześcijan (Zardaczuk)
 • Wspólnota Albrechta Bengela
 • Kościół Apostolski – pierwotna misja chrześcijańska
 • Robocza Unia Szkół Ewangelickich
 • Robocza Unia Ewangelickich Misji Miejskich
 • Robocza Unia Ewangelizacji Młodzieży (Partsani)
 • Robocza Unia Służby Misyjnej i Biblijnej
 • Misyjny Sojusz Barmen (niezależna wspólnota ewangelicka)
 • Baptyści
 • Ruch Prawdziwej Religii (Rudolf Bäumer)
 • Biblia dla świata (Lenkeyt)
 • Unia Czytania Biblii
 • Szkoła Biblijna Bergstraße
 • Blue Cross (Niebieski Krzyż)
 • Braterska Służba Tvisselmash
 • Braterska Unia Tabor w Marburgu
 • Braterska Unia Bad Boll (Herrnhutter)
 • Związek Wolnych Wspólnot Zielonoświątkowców
 • Campus Chrystusa (szkoła)
 • Chrześcijańskie Stowarzyszenie Cukierników i Piekarzy
 • Chrześcijańska Misja Przemysłowa
 • Chrześcijańska Misja Kina (Jost Müller-Bon)
 • Chrześcijańska Unia Wspólnot (Mülheymer – Zielonoświątkowcy)
 • Chrześcijańskie Centrum Młodzieży Bodenzeehof
 • Nosiciele Chrystusa Bensheym
 • Misja Niewidomych Christofel
 • Chrześcijański Związek Młodzieży
 • CCB Berlin (Spitzer, dypl. teolog katolicki)
 • Niemiecka Misja Wewnętrzna
 • Niemiecka Misja Uliczna Oppermann w Kehl
 • Niemiecka Misja Namiotowa
 • Niemiecka Konferencja Ewangelistów
 • Niemiecka Misja Marynarzy
 • Niemiecka Unia Społeczna Diakonów
 • Ewangelicka Szkoła Misyjna Unterveyssah
 • Ewangelicka Służba Misyjna (Paschke)
 • Ewangelickie Radio
 • Eklezja – Wspólnota Chrześcijan (Zeiss)
 • Kościół Ewangelicko-Metodystyczny
 • Ewangelicka Wspólnota Niezależna (Baptyści / Bracia)
 • Ewangelicka Pomoc Książkowa (Shnetter)
 • Ewangelicka Wspólnota Wuppertal
 • Ewangelicka Misja Carmel
 • Ewangelicka Misja Górnego Egiptu
 • Ewangelicka Wspólnota Biednych (Motschmann)
 • Niezależna Chrześcijańska Wspólnota Erzhausen
 • Niezależna Wspólnota Ewangelicka
 • Niezależna Akademia Ewangelicko – Teologiczna FETA
 • Kościół Boży (Zielonoświątkowcy)
 • Kupcy Pełnej Ewangelii (Zielonoświątkowcy)
 • Wspólnota Rozpowszechniania Ewangelii
 • Unia Gnadau (Heymbuher)
 • Wspólnota Misji Wewnętrznej
 • Misja Gossner
 • Heilbronner – Służba Przyjacielska
 • Centrum Pomocy (Richard Straube)
 • Hilderskheymer – Misja Niewidomych
 • Armia Zbawienia
 • Idea (Służba Informacyjna Związku Ewangelickiego)
 • Międzynarodowa Misja Cygańska (Heyptsmann)
 • Janz-Tim
 • Dom Jezusa, Düsseldorf
 • Jogannoym (Szkoła Ewangelistów)
 • Młodzież dla Chrystusa (Homann)
 • Młodzieżowe Dzieło Misyjne (Riffles, Zielonoświątkowcy)
 • Młodzież z Misją (Hurlak)
 • Bractwo Jezusa Gnadental
 • Związek Młodzieży Niezłomnego Chrześcijaństwa
 • Kościelny Zbiór Biblii i Wiedzy
 • Konferencja Wspólnot Wiedzy
 • Langenshteynbaher Hee – Vseprimiryayushiesya
 • Życiowe Współżycie dla Jedności Chrześcijan, Zamek Graheym
 • Misja w Lipsku
 • Libencellerska Misja
 • Światło na Wschodzie (Shefbuch)
 • Maranatha Dom-Weingarten
 • Koło Marburgskie
 • Misja Europy Południowo-Wschodniej
 • Grupa Misyjna Hamburg (Dankmar Fischer)
 • Dom Misyjny / Szkoła Biblijna Videnest
 • Grupa Misyjna Błogosławiona Wieść (V.Heyier)
 • „Braterska Dłoń” (Pals)
 • Misjonarstwo, „Nowe Życie” (Anton Schulte)
 • Misja Marburgska
 • Rozmowa o Północy, Wim Malgo
 • Mennonicka Misja Ojczyzny
 • Mennonici Niemiec
 • Mennonicka Konferencja Światowa
 • Prąd Mülheymer (Zielonoświątkowców)
 • Misja Neukirchner- (kalendarz Neukirchner)
 • Misja Neuendettelzauer
 • Misja Neuland Plettenberg
 • Operacja Mobilizacja (Ferver)
 • Służba Wschodnia Wiesbaden
 • Ofensywa Młodych Chrześcijan
 • Chrześcijańscy Tropiciele
 • Kapłańskie Bractwo Modlitewne
 • Unia Philadelphia Leonberg (Rekle)
 • Religijna Wspólnota Przyjaciół (Kwakrzy)
 • Arka Zbawienia Mettlingen
 • Koło Prądów Misyjnych Młodzieży
 • Urząd Rummelsberger
 • Reńska Wspólnota Misyjna
 • Zjednoczenie Pracowników Królestwa Bożego
 • Prąd Zowa
 • Centrum Duchowego Przygotowania Krelingen (Kemmner)
 • Unia Biblii Kieszonkowych
 • Teen Schalenge, Niemcy
 • Teologiczna Konwencja Ruchu Prawdziwej Religii
 • Misja Felberter- (Zewnętrzna Misja Związku Niezależnych Zielonoświątkowców)
 • Zjednoczeni Przyjaciele Misyjni (Misja Eklezja)
 • Misja Ludowa (Karl Fix)
 • Słowo Życia
 • Światowa Pielgrzymka Ewangelii
 • Zjednoczenie Vihern,
 • Biały Krzyż (Nayokat)
 • Misja Zairu

Dziś dużo mówi się o „Nowym Porządku Świata”. Samo wyrażenie „nowy porządek” już mówi o tym, że „stary” porządek, który jest częściowo oparty na zasadach Słowa Bożego, powinien być zniszczony. Prorok Daniel mówiąc o ostatnim królestwie, zaznacza, że ostatni dyktator (Bestia), w przeciwieństwie do poprzednich bestii był zupełnie inny. Miał dziesięć rogów, przeklinał Najwyższego, uciskał i niszczył świętych Najwyższego i anulował ich święta i Prawo.

Aby osiągnąć ten cel, Chrześcijaństwo powinno się stać zorganizowanym i, oczywiście, zależnym od państwa. W jakim stopniu Kościoły przyczyniają się do budowy „Nowego Porządku Świata”, dobrze pokazują na przykład, „Dni Kościoła” (kongresy Kościoła Ewangelickiego Niemiec) w ostatnich latach.

Na frankufurtskiej „Schim” w ramach programu dni Kościoła „Dinner Party” (wieczerza – kolacja) można było zobaczyć brudną kpinę z wieczerzy: prawie każda z 39 czasz przedstawiała we wszystkich szczegółach otwarty żeński narząd płciowy (artystka – Amerykanka Yudi Chicago).

Już samo hasło Dni Kościoła „Patrz, jaki człowiek”, wskazujące nie na Chrystusa, a na małpę i tłum ludzi, świadczy o tym, jakie zdeprawowane cele realizuje ten państwowy Kościół. Pewna grupa młodzieżowa poszła jeszcze dalej i zmieniła to hasło na „Patrz, jaka bestia” i „Nasza nadzieja – spokrewnić się z nimi”. Cóż, jeśli ludzie tak chcą pochodzić od małp, to dlaczego nie utrzymywać z nimi pokrewnych stosunków? …

Nie żywy Bóg, ale przede wszystkim człowiek jest w centrum uwagi kaznodziejów i interpretatorów. Wywyższyć godność człowieka i tym samym zastąpić żywą wiarę w Boga martwymi ideami humanizmu – ta tendencja coraz bardziej rozprzestrzenia się wśród światowego Chrześcijaństwa. Zgodnie z tym antropozoficznym myśleniem, w każdym człowieku mieszka cząstka Bóstwa, którą może on w sobie odkrywać i rozwijać za pomocą ćwiczeń medytacyjnych, muzyki transcedentalnej i innych środków pomocniczych. Rzeczywiście, jeśli człowiek ze zwykłej małpy był w stanie rozwinąć się do super indywiduum, to dlaczego by on nie mógł i nadal się rozwijać? Dlaczego on wtedy nie może stać się Bogiem? I dlaczego by nie stworzyć dla niego dla osiągnięcia tego celu taką antychrześcijańską religię czasów ostatnich? Z tego powodu na ostatnich „Dniach Kościoła” nie brakowało mistycyzmu, rocka i muzyki pop, a także teatru i tańca.

Słowo Boże mówi wyraźnie, że w ostatnich czasach „źli ludzie i zwodziciele będą się dalej posuwać ku temu, co gorsze, błądząc i innych w błąd wprowadzając” (2Tym 3, 13), jednak „uda im się nieco” (2Tym 3, 9). Dalsze hasła były następujące: „Joga dla Chrystusa”, „Modlitewny wieniec róż Chrystusa”, „Wprowadzenie do mistycyzmu” i „Życie cielesne i mistyczny taniec”.

Do tego dodano mistyczne legendy o niezwykłych podróżach, Królewnie – Żabce, o Kumie – Śmierci i inne bajki. Co więcej, były zaproszenia do rytualnych modlitw Islamu – po jednej ambonce – stojaku dla hinduistów i buddystów z odpowiednimi wizerunkami idoli na ścianach. Szczytem bluźnierstwa był pokój do medytacji, w którym znajdowały się przybory do okultystycznych rytuałów: trzy wanienki wypełnione błotem i czarna narzuta. W pobliżu pokazywano następujące filmy: i „Przywidzenie” Herberta Achternbuscha (nie ma tytułu pierwszego filmu – od tłum.). Pierwszy film wprowadza widza w historię ruchu homoseksualnego w Stanach Zjednoczonych, drugi, którego prawdopodobnie nie można prześcignąć w bluźnierstwie, przedstawia Jezusa jako geja i Maryję jako nierządnicę. A są to filmy, które jury Kościoła Ewangelickiego w swoim czasie uznało za najlepsze filmy miesiąca.

Szczytem wszystkiego był „eksperyment homoseksualnej teologii” i pytanie: „Panie Boże, a gdzie jest Pani Bogini?”. Dzięki emancypacji Kościół umieścił kobietę w takim miejscu, które jest sprzeczne ze wszystkimi pojęciami biblijnymi. W ulotkach Socjaldemokratycznych Kobiet Niemiec, na przykład, można było przeczytać: „Kto chce ludzkiego społeczeństwa, ten musi pokonać męskie”.

Temat „Czułość przy rozważaniu zabytkowych szat” moderował kaznodzieja Metodystów Fritz Harrifeld z Hamburga. Już w 1981 roku głosił on, że homoseksualizm i cudzołóstwo nie są grzechem, jeśli przez to zostanie uszczęśliwiony drugi człowiek.

W drodze do sal wystawowych można było zobaczyć wskaźnik: do kościoła „Spokojnej Nocy”. Wskaźnik ten może służyć jako pierwowzór nazwy tej organizacji, która rzuciła wyzwanie Bogu i stoi przed nadchodzącym sądem. Cóż, dobranoc kościele. Śpij spokojnie, dopóki nie nadejdzie Sąd Pana.

Dziesięć Przykazań dano Narodowi Izraelskiemu z dymiącej Góry Synaj nie przez Mojżesza, a przez samego Boga. Profesor teologii Elga Sorge nabrała odwagi i zniekształciła te Przykazania w sposób następujący: „Pozwolono wam czcić wszystkie Moje Imiona, które wymyślili narody, ponieważ nie Jestem zazdrosny i nie karzę niewinnych dzieci za przestępstwa ojców do trzeciego i czwartego pokolenia”. „Masz prawo do cudzołóstwa, ponieważ ty nie potrafisz inaczej … oczywiście, możesz również pozostać wiernym”. „Masz prawo być samolubnym, zawistnym, zazdrosnym, gniewnym i złym – przecież kochającym i zło wspomaga w dobrym”.

Te bluźnierstwa zostały pokazane w telewizji jako wywiad, przy czym aktorce Elke Sommer dano możliwość wyrażenia swojej zgody, podczas gdy innej kobiecie przeciwnego zdania dano tylko możliwość powiedzenia kilku słów. Oto jak można manipulować opinią publiczną i w konsekwencji wszystko wyjaśnić tym, że wystąpił błąd.

Dowodem na to, że Kościół Ewangelicki Niemiec całkiem świadomie stoi za tymi wszystkimi obrzydliwościami, świadczy końcowe zebranie „Dni Kościoła” we Frankfurcie: masy ludzi na stadionie leśnym zostały tak podzielone, że pozostałe pustymi przejścia stadionu utworzyły symbol krzyża Nerona, co można było zobaczyć tylko z samolotu lub helikoptera.

Krzyż Nerona – jest jednym z symboli satanistycznych i oznacza klęskę chrześcijaństwa. 23.06.1987 z oburzeniem pisano o tym, że masy ludzi bez ich zgody, zostały oszukańczo wykorzystane do utworzenia gigantycznej okultystyczno – politycznej symboliki na „Dniach Kościoła”. To, co się stało w ostatnim dniu „Dni Kościoła” w Essen, dokładnie odpowiada przepowiedniom Biblii o czasie ostatecznym i odstępstwie Kościoła od prawdy (2Tes 2: 3), które, jak widać, ma bezpośredni związek z ustanowieniem „Nowego Porządku Światowego” („New World Order”).

Na przykład, prezydent „Dni Kościoła” Ergard Eppeler zaakceptował połączenie „Dnia” Kościoła Katolickiego z „Dniami” Kościoła Ewangelickiego. Czy można się dziwić, jeśli przewodniczący ewangelicznego organu roboczego Partii Chrześcijańsko-Demokratycznej mówi, że dla niego szczególną radością jest to, kiedy Kościoły wykazują wysoki stopień tolerancji dla siebie. Bardzo pozytywnie „Dni Kościoła” ocenił również szef opozycyjnej Partii Socjaldemokratycznej Hans-Johann Vogel: „Dni Kościoła w Zagłębiu Ruhry są wydarzeniem publicznym o wielkim znaczeniu”.

Dlaczego jest to tak, jaśniej wyraził w czasie „Dni Kościoła” były prezydent Niemiec Willy Brandt, w swoim wystąpieniu na temat: „Co oznacza zjednoczenie Niemiec dla przyszłości Europy?”.

„Ochronny dach Kościoła Ewangelickiego ma nieocenione znaczenie w sprawie zjednoczenia państw Europy Środkowej i Wschodniej – powiedział on i dodał: „Kto, jeśli nie Chrześcijanie powinni pokazać drogę do wielokulturowej Europy?”. Według słów Brandta, Chrześcijanie powinni odgrywać główną rolę w procesie integracji europejskiej. (Ale tylko do czasu, aż zniknie konieczność korzystania z Kościoła – nierządnicy w charakterze „pożytecznego idioty”). Fakt, że tacy „lewi” (głównie masoni, których śmiało można nazwać ateistami) przemawiają w Kościele Ewangelickim, poglądowo wskazuje na jego antychrześcijańskiego ducha.

Biskup ewangelicki Martin Kruse i biskup katolicki Scheele wspólnie wyrazili pogląd, że jedność Kościołów może stać się wzorem dla pokojowego współistnienia narodów na całym świecie. W swojej współpracy Kościoły są bardzo blisko siebie, jednak potrzebują odnowy ekumenicznej. Aby to zrobić, należy zrezygnować ze sprzeczności, powstałych między nimi w 16 wieku.

Księdzu katolickiemu pozwolono mieć nie tylko jedną, ale nawet kilka kochanek; i jeśli ma on kilkoro nieślubnych dzieci, to również nadal jeszcze leży w ramach katolickich możliwości. Jednego tylko mu nie wolno: żenić się i mieć prawowite dzieci, pomimo faktu, że Biblia wyraźnie mówi o tym (1Tym 4.1-3; 1Tym 3,4). I jeśli teraz Kościół Ewangelicki jest analogiczny z Kościołem Katolickim, to jest on siedliskiem diabła.

W czasie „Dni Kościoła” w Essen brzmiało również wezwanie do wspólnej modlitwy wraz z hinduistami, buddystami i muzułmanami – czysto okultystycznymi, demonicznymi religiami. Jeśli zwrócimy chociażby uwagę na krwiożerczość religii muzułmańskiej, to natychmiast staje się dla nas jasne, że ta „wiara” stoi w całkowitej sprzeczności z Chrześcijaństwem. Dlaczego z takimi religiami utrzymywane są stosunki i dlaczego ich „bóg” nie jest odrzucany przez Kościół Ewangelicki (tak jak to czyni on z Bogiem Biblii), można wyjaśnić tylko tym, że ich „boga” można lepiej wykorzystać dla „Nowego Porządku Światowego” („New World Order”).

Dlatego wiedz: TO NIE BÓG HINDUISTÓW, BUDDYSTÓW, POGAN LUB JAKIEJŚ RELIGII POGAŃSKIEJ STOI W POPRZEK DROGI ANTYCHRYSTOWI, TYLKO JEDYNY BÓG BIBLII, PRAWDZIWYCH CHRZEŚCIJAN, NASZ ZBAWICIEL JEZUS CHRYSTUS I ZWIĄZANY Z NIM PRĄD DUCHOWY.

Ciąg dalszy nastąpi …

Materiał ten jest tekstowym uzupełnieniem do filmu „Zaczyn masonerii”

Tłumaczył Andrzej Leszczyński, za: http://3rm.info/religion/12065-pokolenie-v-okovax-satany-chast-ii.htmlŹródło: Wolna Polska

 

Część pierwsza artykułu >>>


Polub nas na facebooku

Oceń ten artykuł
(8 głosów)Jeśli chcesz skomentować, ale nie używasz portali społecznościowych, możesz użyć naszego niezależnego systemu komentarzy.
Żeby to było możliwe, należy musisz mieć w naszym portalu zarejestrowane i aktywowane konto użytkownika, a także musisz być zalogowany. Rejestracja trwa chwilę i jest bezpłatna.
Rejestracja w portalu
Logowanie
Ostatnio zmieniany Wtorek, 10 marzec 2015 17:07
alexjones.pl NWO Informacje Pokolenie w kajdanach szatana, część II