Font Size

Czcionka
alexjones.pl NWO Informacje Obecnie trwa Ucisk czy godzina pokuszenia?
Kategoria: Informacje   Sobota, 23 lipiec 2016 12:30 Autor: admin

Obecnie trwa Ucisk czy godzina pokuszenia?

Za chwilę skończą się rządy szóstej głowy bestii, antypapieża Franciszka, i rozpoczną rządy siódmej. Za panowania siódmej głowy bestii, która będzie trwała krótko, nastąpi finał godziny pokuszenia, która przyszła na cały świat kusić mieszkających na ziemi. Trwająca obecnie godzina pokuszenia jest błędnie uznawana za Ucisk.

Fałszywy Ucisk

Obecnie znajdujemy się w przededniu planowanego przewrotu wszechświatowego. Wkrótce możemy spodziewać się kolejnych zamachów terrorystycznych, zorganizowanych przez Syjon jako fałszywe flagi, które wymuszą na państwach zachodnich wprowadzenie stanu wojennego ukrytego w propagandzie pod  przykrywką „stanu wyjątkowego”. Stan wojenny wprowadziły już m.in. Brazylia, Francja, Turcja, Mali, niebawem Niemcy. Tym sposobem Syjon rękoma kreatur żydowskich – swoich marionetek, wprowadza państwo policyjne, z powszechną inwigilacją i prześladowaniami. Celem zaś wprowadzenia stanu wojennego i państwa policyjnego będzie zwerbowanie ludzi tak, aby każdy stał się współpracownikiem Syjonu. Celem jest, aby osoby skuszone „przejściem na drugą stronę lustra” zostały wykonawcami poleceń Syjonu – na co wiele osób zgodzi się w zamian za lepszy status materialny, bogactwa, lepsze stanowisko itd. Werbunek przyspieszy po wprowadzeniu stanu wojennego, co będzie także połączone z resetem finansowym i utworzeniem nowego systemu finansowego. Sam zaś nowy system finansowy służyć ma zwerbowaniu wszystkich osób do systemu synagogi szatana. Wszystkie osoby, które w zamian za bogactwa przyłączyły się do synagogi szatana to właśnie owe zombie, którymi obecnie Syjon steruje.

Apokalipsa zombie czyli Wielka Apostazja

Istotą współpracy z Syjonem jest wykonywanie poleceń, które człowiek otrzymuje „z góry”. W zamian za posłuszeństwo człowiek jest nagradzany. Osoby nieposłuszne są karane. Te osoby, które decydują się na współpracę z Syjonem staną się tym samym niewolnikami Syjonu, gdzie każde nieposłuszeństwo jest karane utratą wszystkiego tego, co człowiek posiada. Celem zaś Syjonu jest utworzenie społeczeństwa zombie, gdzie każdy obywatel jest niewolnikiem Syjonu – jest zdalnie sterowanym zombie, który wykona dosłownie każde polecenie ze strachu przed utratą pracy, majątku czy życia.

Stąd ostatecznym celem Syjonu nie jest na tym etapie inwigilowanie przestraszonych wrogów Syjonu, ich porywanie czy mordowanie, ale uczynienie z każdego człowieka współpracownika, który w istocie będzie posłusznym niewolnikiem wykonującym każde polecenie Syjonu. Celem Syjonu jest bowiem doprowadzenie do takiej sytuacji, w której każdy człowiek na ziemi będzie współpracownikiem, aby wtedy wszystkim narodom wydać polecenie, aby przyjąć jeden rząd światowy oraz króla Syjonu jako mesjasza. W ten właśnie sposób mają zrealizowane zostać Protokoły Mędrców Syjonu, które mówią, iż goje sami poproszą o rząd światowy i króla Syjonu nad sobą.

W ten właśnie sposób narody nie-żydowskie popadną w apostazję, o czym pisał św. Paweł w 11 rozdziale Listu do Rzymian. Okres werbunku do systemu synagogi tj. okres pokuszenia, ma trwać łącznie 3,5 roku. W opinii zwiedzionych chrześcijan okres ten będzie uznany za pierwsze 3,5 roku Ucisku, który rzekomo ma trwać łącznie 7 lat.

Co jednak najbardziej istotne, gdy po 3,5 roku narody nie-żydowskie przyłączając się do systemu popadną w formalną apostazję, wtedy, zgodnie z nauczaniem św. Pawła, Żydzi nawrócą się.

W ten sposób „Chrystus wzmocni przymierze z mnogimi w tydzień jeden” – a będzie to przymierze pomiędzy prawdziwym papieżem Kościoła katolickiego, który został wyrzucony z Rzymu i żyje na wygnaniu nieznany dla świata, a Żydami, którzy nawrócą się do prawdziwej Ewangelii, uznając, iż nie można czynić zła, aby końcowo otrzymać dobro. Takie bowiem postępowanie sprowadza na świat Gniew Boży, a Maryja nie może bez ustanku powstrzymywać ramienia Swojego Syna przed sprawiedliwą karą dla ludzkości. Ostatnio zaś taka kara skończyła się obozami koncentracyjnymi.

Obecna kara, która niebawem nastąpi, jest to islamska apokalipsa, która spadnie na cały świat w połowie danielowego tygodnia, gdy antychryst zasiądzie w świątyni Jerozolimskiej i ogłosi się Bogiem, aby następnie ogłosić, iż „nie ma boga nad allaha…” i rozpocząć ogólnoświatowy dżihad przeciwko tym wszystkim, którzy do prawdziwego Kościoła nie należą.

Etap, który obecnie widzimy w Polsce i na całym świecie, który polega na „łapaniu pokemonów”, to pierwszy etap zniewolenia narodów: werbunku do systemu synagogi szatana. Gdy zaś narody przejdą ten etap, tj. gdy do systemu synagogi zostaną przyłączone wszystkie osoby – rozpocznie się kolejny etap: islamizacji, co właśnie obserwujemy na zachodzie Europy. Tam synagoga szatana już teraz wydaje swoim niewolnikom rozkaz przyjęcia islamu. Następnie zaś dla niewolników tworzone są getta z prawem szariatu. Tak ostatecznie wygląda bowiem czysta doktryna lucyferiańska i taki jest finał obecnego procesu depopulacji całej ludzkości.

Zbliża się czas utrapienia Jakuba, gdy na całą ziemię spadnie Dzień Pański, wielki i straszny. Dlatego w Objawieniach św. Brygidy możemy przeczytać:

„Ale chociaż teraz tak wzgardzony jestem, jednak tak miłosierny, że którzykolwiek miłosierdzia by mego prosili z pokorą, odpuszczę im, czego się dopuścili i od niezbożnego łotra ich wybawię. A którzy zaś w pogardzie mojej trwać będą, pokażę nad nimi moją sprawiedliwość tak, że słysząc będą drżeć, a którzy doznają, mówić będą: ‘Biada nam, żeśmy kiedy Pana Majestatu do gniewu przywiedli’.

Zatem wg proroctw Żydzi uznają prawdę katolicką, iż prawdziwym Izraelem jest Kościół założony przez Jezusa Chrystusa, Kościół katolicki, a prawdziwym Królem Syjonu jest papież Kościoła katolickiego. Zgodnie zaś ze słowami Chrystusa od gniewu boskiego i islamskiej apokalipsy zostaną zachowane tylko te osoby, które znajdą się na Arce – a prawdziwą arką jest Kościół katolicki. Soborowa sekta nie jest Kościołem katolickim, prawdziwy zaś papież znajduje się na wygnaniu i pozostaje nieznany dla świata.

Celem szatańskiego zwiedzenia jest, aby właśnie tego papieża, który objawi się światu i który będzie popierany przez nawróconych Żydów, chrześcijanie, którzy nie współpracują z synagogą, uznali za antychrysta. Jest to ostatnie zwodzenie dla tych osób, które nie przyłączyły się do synagogi szatana. Obecnie nie trwa Ucisk. Wielki Ucisk jest w drugiej połowie tygodnia. Obecnie trwa nabór do synagogi szatana, który odbywa się poprzez coraz większe pokusy. Osoby które znikają, znikają dlatego, ponieważ idą na współpracę co wiąże się z awansem społecznym. Jest to bowiem czas pokuszenia szatańskiego.

Prawdziwy papież zaś pojawi się wtedy, gdy Syjon zacznie głosić prawdziwą Ewangelię na całym świecie. Prócz śmierci Jezusa na krzyżu na Golgocie żaden znak Żydom nie będzie już dany. Dlatego też pisze św. Ludwik, iż cały Kościół czeka na nawrócenie Żydów – ponieważ właśnie wtedy, gdy Żydzi nawrócą się i zaczną głosić prawdę, iż soborowa sekta z Rzymu nie jest Kościołem katolickim, oraz iż żyje prawdziwy papież Kościoła katolickiego – dopiero wtedy prawdziwy papież objawi się światu i rozpocznie głoszenie Ewangelii.

Zatem.

Obecnie trwa fałszywy Ucisk, który w istocie jest godziną pokuszenia, która przychodzi na cały świat.

Koniec godziny pokuszenia, który nastąpi krótko po wybraniu i ustąpieniu ostatniego, 7 antypapieża, jest początkiem prawdziwego danielowego tygodnia – nawrócenia Żydów oraz objawienia się światu prawdziwego papieża, co zostanie odebrane przez wiedzionych chrześcijan jako działalność antychrysta.

Pierwsza połowa tygodnia to czas głoszenia na całym świecie prawdziwej Ewangelii Jezusa Chrystusa przez Apostołów Czasów Ostatecznych określonych przez św. Jana jako dwóch świadków. Osoby, które nawrócą się do prawdziwej wiary znajda się w Kościele – na Arce.

Po 3,5 roku misyjnej działalności Kościoła antychryst zabije ostatniego prawdziwego papieża, zasiądzie w świątyni Jerozolimskiej i ogłosi się islamskim bogiem. Stanie na czele wojsk islamskich i rozpocznie ogólnoświatowy dżihad – będzie to czas kary, sprawiedliwości i gniewu Bożego.

Osoby, które w wyniku misyjnej działalności Kościoła z pierwszej połowy danielowego tygodnia nawrócą się do prawdziwej wiary zostaną zachowane od gniewu i antychrysta. Osoby, które odrzucą naukę Kościoła, wielka rzesza wychodząca z Wielkiego Ucisku, będą mogły zbawić się poprzez śmierć męczeńską z rąk islamistów.

Albowiem mówiliście: Postanowiliśmy przymierze ze śmiercią, a z piekłem uczyniliśmy umowę. Kiedy bicz gwałtowny przechodzić będzie, nie przyjdzie na nas; bośmy położyli kłamstwo nadzieją naszą, i nakryliśmy się kłamstwem. (…)

I będzie zgładzone przymierze wasze z śmiercią, a wasza umowa z piekłem nie ostoi się: bicz gwałtowny gdy przyjdzie, będziecie podeptaniem jego (Iz. 28:1518).

Treść orędzia Matki Bożej Licheńskiej z 15 sierpnia 1850 roku do Narodu Polskiego.

Ludzie ciągle grzeszą, nie myślą o pokucie i poprawie swego życia. Nie minie już wiele czasu, a będą za to surowo przez Boga karani. Nadejdzie na kraj zaraźliwa choroba, od której wielu zginie (epidemia cholery, która wybuchła w 1852 roku). Będą padać śmiercią nagłą a ich ciał nie będzie komu pogrzebać. Zginą starcy, jak też i dzieci przy piersiach swych matek. Młodzieńcy i panny karani będą, małe sieroty opłakiwać będą swych rodziców. Potem przyjdzie długa i sroga wojna. Zginą miliony ludzi (I wojna światowa). Miłosierdzie Ojca Niebieskiego jest nieprzebrane, wszystko może być jeszcze odmienione. Gdy Naród będzie miał świętych, cały może być uratowany. Potrzebne są Narodowi święte matki. Miłuję wasze dobre matki. Zawsze będę je wspomagać w każdej potrzebie. Rozumiem je: byłam bardzo bolesną matką. Najbardziej podstępne zamiary ciemiężycieli rozbiją się o wasze matki. One dadzą Narodowi liczne i bohaterskie dzieci. Te dzieci w czasie powszechnej pożogi świata wywalczą wolną Ojczyznę (odzyskanie przez Polskę niepodległości).

Szatan będzie siał niezgodę pośród braci. Nie zagoją się jeszcze wszystkie rany i nie dorośnie jedno pokolenie, a ziemia powietrze i morza obleją się krwią tak obfitą, jakiej dotąd nie było (II wojna światowa). Ta ziemia będzie przesiąknięta łzami, popiołem i krwią męczenników świętej sprawy. W sercu kraju młodzież legnie na ofiarnym stosie (Powstanie Warszawskie). Niewinne dzieci poginą od miecza. Ci nowi, a nieprzeliczeni męczennicy będą za wami błagać przed tronem Sprawiedliwości Boga, gdy będzie bój ostateczny o duszę całego Narodu, gdy będzie sąd nad wami. W ogniu długich doświadczeń oczyści się wiara, nie zagaśnie nadzieja, nie ustanie miłość. Będę chodziła między wami, będę was bronić, będę wam pomagać, przez was pomogę światu. Ku zdumieniu wszystkich narodów świata, z Polski wyjdzie nadzieja udręczonej ludzkości.

[Prymas Hlond: Nastąpi wielki triumf Serca Matki Bożej, po którym dopiero zakróluje Zbawiciel nad światem przez Polskę]

Wtedy poruszą się wszystkie serca radością, jakiej nie było przez tysiąc lat. To będzie największy znak dany Narodowi na opamiętanie i ku pokrzepieniu. On was zjednoczy. Wtedy na ten kraj, udręczony i upokorzony spłyną wyjątkowe łaski, jakich nie było od tysiąca lat. Młode serca się poruszą. Seminaria duchowne i klasztory będą przepełnione. Polskie serca rozniosą wiarę na wschód, zachód, północ i południe. Nastanie Boży pokój.

(…) Pokutujcie i bądźcie czujni. Gdy nastaną te ciężkie dni dla ludu, gdy smutek ogarnie serca, ci, którzy przyjdą do tego obrazu (do wizerunku Matki Bożej Licheńskiej), będą uratowani. Będę uzdrawiać chore ciała i dusze. Wybudują studnię głęboką, będą pić wodę orzeźwiającą, a ich serca będą napełnione radością. Jeśli naród polski się poprawi, będzie pocieszony, ocalony, wywyższony, za przykład dawany innym narodom. Szatan będzie z nim walczył wszelkimi sposobami, aby nie dopuścić do jego odrodzenia, ale ostateczne zwycięstwo będzie ze mną. Tu, gdzie zabłysło światło wiary ku zbawieniu, zabłyśnie moje światło ku odrodzeniu i powstaniu z grzechów. Nie dajcie się uwieść piekielnemu smokowi, ale dochowajcie wierności Bogu. Ja was okryję swym płaszczem i obronię od śmiertelnych nieszczęść.

Ile razy ten naród będzie się do mnie uciekał, nigdy go nie opuszczę, ale obronię i do Swego Serca przygarnę, jak tego Orła Białego (podobnie jak na pobojowisku pod Lipskiem w 1813 roku, tak i 15.08.1850 roku Maryja ukazała się z Białym Orłem na piersiach, tak, jak jest namalowana na licheńskim wizerunku).

Obraz ten wiszący na sośnie w gęstwinie leśnej niech będzie przeniesiony na godne miejsce i niech odbiera publiczną cześć, aby był zabezpieczony przed zniewagami ludzi niewiernych. Tu, do Mego obrazu, przyjdą pielgrzymi z całej Polski i znajdą pocieszenie w ciężkich swych strapieniach. Ja będę królowała Memu narodowi na wieki. Prędzej, czy później będzie wybudowany na tym miejscu wspaniały kościół ku Mej czci. Jeśli nie postawią go ludzie, aniołów przyślę i oni go wybudują. Na tym miejscu będzie zbudowany klasztor, gdzie mi będą służyć moi synowie.

 

Źródło: Wolna Polska


Polub nas na facebooku

Oceń ten artykuł
(22 głosów)Jeśli chcesz skomentować, ale nie używasz portali społecznościowych, możesz użyć naszego niezależnego systemu komentarzy.
Żeby to było możliwe, należy musisz mieć w naszym portalu zarejestrowane i aktywowane konto użytkownika, a także musisz być zalogowany. Rejestracja trwa chwilę i jest bezpłatna.
Rejestracja w portalu
Logowanie
Ostatnio zmieniany Poniedziałek, 25 lipiec 2016 11:00
alexjones.pl NWO Informacje Obecnie trwa Ucisk czy godzina pokuszenia?