Font Size

Czcionka
alexjones.pl NWO Informacje Nowy Porządek Świata w działaniu – przymusowa eutanazja!
Kategoria: Informacje   Środa, 14 wrzesień 2016 19:59 Autor: admin

Nowy Porządek Świata w działaniu – przymusowa eutanazja!

Praktyka satanistycznej „teorii złotego miliarda”. Dnia 26.08.2016 został opublikowany w amerykańskich mediach artykuł o tym, jak „bajki” o korzyści z eutanazji zakończyły się przymusowym uśmiercaniem ludzi bez jakiejkolwiek zgody albo konsylium. W artykule mówi się o strąceniu z piedestału mitu o rzekomo, swego rodzaju, „korzyści” eutanazji. Okazało się, że stworzono mechanizm najbrutalniejszego, przymusowego morderstwa pod przykrywką niewinnej „pomocy medycznej” dla rzekomo chorych.

PRZYMUSOWĄ EUTANAZJĘ STOSUJE SIĘ JUŻ NIE TYLKO WOBEC CHORYCH W EUROPIE, KANADZIE I USA

Jeżeli myślicie, że eutanazja i „pomoc przy umieraniu” dotyczy jedynie ciężko chorych ludzi, którym pozostał do życia w ciężkim cierpieniu miesiąc lub dwa, to głęboko się mylicie.

Obie te „nowinki” zachodniego świata mogą dzisiaj dotknąć każdego człowieka, przy czym nie tylko w tych krajach gdzie podobne metody przymusowego „uśmiercania” ludzi są już zalegalizowane i szeroko rozpowszechnione.

„Pomoc przy umieraniu” i eutanazja (zabicie) są legalne i uprawomocnione w Albanii, Belgii, Kanadzie, Kolumbii, Japonii, Szwajcarii i Holandii. W USA „przyspieszanie śmierci” jest legalne w stanach Kalifornia, Montana, Nowy Meksyk, Oregon, Waszyngton i Vermont.

No to popatrzmy jak Holandia przeszła od „przyspieszenia śmierci” do eutanazji, początkowo dobrowolnej a teraz „bez zgody” pacjentów…tak, tak…

W artykule ujawnia się, że w latach 70-tych ubiegłego wieku, w Holandii rozpoczęto mówić na temat dobrowolnej eutanazji a zalegalizowano ją w 2002 roku. A w 2013 roku, po upływie zaledwie 11 lat, eutanazji poddano już 650 niczego niewinnych noworodków i niemowląt do 1 roku życia.

W przeciągu 20 lat Holandia od dobrowolnej  „pomocy w umieraniu” przeszła do przymusowej eutanazji (zabijania) ludzi. Rozumie się, że początkowo głosiło się, że wszystko będzie, rzekomo, „za zgodą” pacjentów. A czym się to zakończyło? Holandia powolnie przeszła od eutanazji „za zgodą” do, w rzeczywistości, przymusowego „medycznego morderstwa”, przy czym nawet bez powiadamiania pacjenta.

O mitycznej „zgodzie” od której jakoby wszystko się rozpoczynało natychmiast zapomniano i przestano nawet o tym wspominać w raportach i statystykach. W artykule mówi się, że we współczesnej Holandii już połowa „uśmierceń” (eutanazji) nie jest dzisiaj nawet rejestrowana (protokołowana) a około 25% „eutanazji” dokonywanych dzisiaj w Holandii jest już oficjalnie „BEZ POWIADOMIENIA PACJENTA”. Taka oto jest rzeczywistość.

W Belgii jest jeszcze gorzej. Według oficjalnych danych tam „eutananizuje” się już, po prostu, samotnych ludzi. Lekarze mówią tam, na przykład, coś takiego: „Nie możemy ci pomóc w założeniu rodziny ale za to możemy ci pomóc w skończeniu z samotnością, poddaj się eutanazji (umrzyj)”. A już jeżeli pacjent nagle powie, że „zmęczył się życiem” albo, że jest mu „niewygodnie” to dzisiaj w Belgii interpretuje się to jako „czystej wody” „błaganie pacjenta” o „eutanazję”, pisze się w artykule. O ciężkich chorobach i bólach jako „przesłankach” do eutanazji wkrótce przestanie się, najprawdopodobniej, wspominać.

I na koniec Kanada. Tam, piszą dziennikarze, sławna organizacja obrony, rzekomo, dzieci, UNICEF, otwarcie i zażarcie żądała od kanadyjskich prawodawców żeby bezzwłocznie zalegalizowali eutanazję (przymusowe uśmiercenie) dzieci W KAŻDYM WIEKU. Przy czym mowy już żadnej nie było o „zgodzie noworodków” na eutanazję.

Tak więc nie wolno wierzyć w łgarstwa liberałów „o rzekomej korzyści” i rzekomej „dobrowolności” eutanazji w Holandii, Belgii, Kanadzie i USA. W istocie „bajki” o dobrowolności dawno tam już wyrzucono na „śmietnik historii”.

Źródło: 26 sierpnia 2016 roku https://www.lifesitenews.com/opinion/assisted-suicide-no-longer-just-for-the-terminally-ill Opublikowano 30 sierpnia 2016 roku “Русские матери” http://www.russianmothers.ru/blog/эвтаназия-становится-принудительной-в-европе-и-в-сша

P.S. Z archiwum: „My i wy, dobrze wiemy, że w wypadku zwycięstwa „globalistów” zatriumfują satanistyczne „wartości” niosące ze sobą całkowitą legalizację narkotyków, pedofilii, homoseksualizmu i innych zboczeń, mordowanie starych i chorych pod szyldem eutanazji, rozpasanie brutalności, sadyzmu, wszystkich rodzajów czarnoksięstwa (magii), itd., z czego wiele już dzisiaj obserwujemy w świecie. Tak więc pod płaszczykiem triumfujacego progresu (postępu) tak naprawdę zwycięża regres (zacofanie), powrót do drzemiącego pogaństwa i potwornego odczłowieczenia.

I dzisiaj chciałabym zwrócić waszą uwagę na jeszcze jedną kwestię. I być może będzie to „kładka” do tematów następnych naszych konferencji. Dla mnie ta kwestia też nie jest czcza, z trwogą obserwuję jej rozwój jako że mam dziecko niepełnosprawne z porażeniem mózgowym, na wózku, które jest najukochańsze i cementuje i napełnia swoją miłością i radością całą rodzinę.

Światowe Siły Zła spieszą się żeby, zgodnie z ich znanymi planami, Światowy Rząd Judeomasoński do 2020 roku zalegalizował, a do 2030 roku, jak postawili sobie oni za cel, wszelkimi dostępnymi metodami i sposobami zniszczyć 80% ludności planety, a jeżeli to się nie uda to, jako minimum, knutem chipizacji (RFID) wszystkim, co do jednego, nałożyć jarzmo.

I oto w ślad za narzucaniem światu czystej sodomii, następną falą idącą lawinowo jest wzrost propagandy eutanazji w świecie.

  • W licznych krajach (Dania, Hiszpania, USA, Chiny) eutanazja jest dozwolona prawem.
  • W amerykańskim stanie Vermont również zezwolono na eutanazję.
  • W Belgii ustawa o eutanazji niepełnoletnich i chorych dzieci została dzisiaj zatwierdzona przez komisję ds. społecznych i sprawiedliwości parlamentu belgijskiego. Jeżeli ustawa zostanie przyjęta podczas bieżącej sesji parlamentu belgijskiego to zacznie obowiązywać ona na początku 2014 roku, informuje agencja ITAR-TASS.

Według nowego projektu ustawy podanie o eutanazję mogą składać niepełnoletni za zgodą rodziców albo sami rodzice w sytuacji niepełnosprawności dziecka, podkreśla agencja ITAR-TASS. (Tymczasem lekarze tam stale żądają ażeby zgoda rodziców nie była wymagana i mówią, że już od dawna, w tajemnicy, praktykują to wykonując śmiertelne zastrzyki chorym, dla „ich dobra”, i że pozostało jedynie zalegalizowanie tego procederu). Żądanie to będzie zaspokojone tylko w przypadku kiedy dziecko cierpi na nieuleczalną chorobę i „doświadcza stałych fizycznych i duchowych cierpień”, które „nie mogą być złagodzone”.

Zgody na eutanazję nie będzie można otrzymać bez potwierdzenia psychologa, że dziecko „całkowicie jest świadome konsekwencji takiej decyzji”. To straszne, że w Belgii praktykowanie eutanazji popiera 75% ludności. Na eutanazję dorosłych zezwala się od 2002 roku. 

  • „Francja dzisiaj zamierza zalegalizować eutanazję. Prezydent Francji Francoise Hollande wystąpił z przemówieniem w którym obiecał rozpatrzeć kwestię eutanazji do końca roku. Projekt nowej ustawy o eutanazji, według prezydenta, pojawi się już w końcu roku”. 16 grudnia 2013 roku ta kwestia będzie rozpatrywana na wyższym poziomie.
  • U nas w Rosji odnotowano, za budżetowe pieniądze, propagandę eutanazji w radio „Orfiej” (w tym w teatrach, TV) a w radio „Majak” dodatkowo jawne szydzenie i natrząsanie się z ludzi słabych i chorych (to fakty z rezolucji tematycznego „okrągłego stołu” Moskiewskiej Dumy Miejskiej)

Nas nie mogą nie niepokoić te fakty ponieważ, niestety, na razie u nas mamy zbyt jawną tendencję do ślepego podpisywania przez Dumę Państwową Federacji Rosyjskiej wszystkich konwencji międzynarodowych, które są niewątpliwie, przy ich uważnej analizie i przejrzeniu, Sodomą i Gomorą a ja bym powiedziała, że są otwartym satanizmem przypudrowanym powierzchownie kłamstwem o dobru dla wszystkich…

Powinniśmy wymierzyć wyprzedzający cios w temacie eutanazji tak żeby ciemne siły, znani wrogowie zbawienia, zwykle z daleka, przewrotnie zaczynające podchodzić z narzucaniem społeczeństwu podobnych kwestii pod przewrotnymi „znakami dobrych intencji”, zrozumiały, że nie będzie im tak łatwo się przebijać tutaj, na naszej świętej ziemi, i debilizować naród dla swoich drapieżnych celów.

Przede wszystkim wzywam wszystkich naszych duchowych ojców-pasterzy ażeby wznieśli swój głos, głos Prawdy w wyprzedzającym uderzeniu w tej sprawie, nazywając rzeczy po imieniu i, w ten sposób, ostrzegając wszystkich, którzy mogą być zwiedzeni pod hipnozą architektów Nowego Porządku Świata (architektów Dyktatury Kłamstwa i antyprzykazań antybożych) przed upadkiem w otchłań piekła.

Jak by nie wyjaśniały wszystkie słowniki świata to pojęcie to trzeba bezkompromisowo, wyraźnie i głośno wskazać, że eutanazja, w przypadku dobrowolnego jej przyjęcia, jest grzechem samobójstwa co jest grzechem przeciwko Duchowi Świętemu, to znaczy, że jest jedynym grzechem, którego Bóg nie przebacza czyli popełniając go zbawienie nie jest możliwe.

Natomiast w przypadku przymusowego narzucenia ludziom eutanazji jest to grzech zabójstwa za którym następuje (według nieodwracalnego prawa Bożego), dla osób biorących w tym wymuszeniu udział w ostatecznym wyniku, już jako zasada, zakończenie życia w sposób gwałtowny (inaczej nie bywa!).

Dzisiaj przypomnimy tylko co następuje:

„Eugenika, pokrótce, jest „społecznym sterowaniem ewolucją człowieka”. Liczni propagatorzy i zwolennicy eugeniki przyznawali, że prawdziwym celem eugeniki nie jest polepszenie dziedziczności zwykłego człowieka ale jest wyrzucenie go na śmietnik ewolucji po to żeby uczynić go bardziej uległym i pokornym niewolnikiem no i w celu zniszczenia „zbędnej ludzkości”.

Do osiągnięcia tych celów powinny służyć: pożywienie; szczepionki; biologiczna i genetyczna broń; najsurowsze zakazy od najmłodszego wieku; zniszczenie kultury; zniszczenie języka; propaganda eutanazji; propaganda homoseksualizmu; totalna kontrola elektroniczna; wojny; zniesienie granic; nawet ekologiczne ruchy ochrony natury wcielające to w życie pod „znakami dobrych intencji”.

W 1924 roku w książce „Mein Kampf”, Hitler pisze, że eugenika w USA jest jego natchnieniem. W 1933 roku, kiedy Hitler doszedł do władzy to pierwszym jego działaniem było uchwalenie ustaw eugenicznych według modelu obowiązującego w USA. W 1936 roku Niemcy zostały światowym liderem w dziedzinie eugeniki podejmując skuteczne działania w sterylizacji i uśmiercaniu setek tysięcy ludzi.

Czytamy w wolnej encyklopedii (wikipedii):

„Po to żeby ujrzeć jak ważnym jest żeby eutanazja nie była rozumiana tak jak to wyjaśnia słownik, jako, po prostu, łatwą albo szybką śmierć, wystarczy tylko przypomnieć, że hitlerowski program „eutanazji” spekulował na tej dwuznaczności. Zgodnie z tym programem, opracowanym jeszcze przed wojną ale wprowadzonym w życie dekretem od września 1939 roku, prawie 275 tysięcy ludzi zostało wysłanych do komór gazowych, podobnych do tych w których później unicestwiano żydów. Każdy mógł być wysłany do komory gazowej jeżeli został zakwalifikowany jako „niezdatny” do użytecznej pracy. Jak powiedział dr Leo Aleksander, opierając się na świadectwach neuropatologów, którzy przebadali mózgi 500 ofiar z jednego z obozów śmierci, w Niemczech eksterminacji podlegali opóźnieni w rozwoju umysłowym, chorzy psychicznie (w tym schizofrenicy), epileptycy, pacjenci cierpiący z powodu słabości starczej i różnorodnych neurologicznych niedomagań organizmu, takich jak paraliż, choroba Parkinsona, stwardnienie rozsiane i guz mózgu. W rzeczywistości wszyscy, którzy nie mogli pracować i byli zakwalifikowani jako „niezdatni”, zostali uśmierceni w pierwszej kolejności. Ludzie ci zostali zamordowani dlatego, że byli oficjalnie zakwalifikowani jako „bezużyteczni”, jako „balast społeczny”, jednakże sposób ich uśmiercenia można uważać za stosunkowo lekki i spokojny”.

Przy zdecydowanym wsparciu USA i Wielkiej Brytanii, Niemcy zostały krajem, którego ofiarami stały się dziesiątki milionów ludzi. Mowa jest o II Wojnie Światowej o czym nie ma potrzeby przypominać ponieważ wszyscy o tym wiedzą. Najważniejsze to żeby nie nastąpić na te grabie ale na już bardziej zdradliwe i podstępne…

Tłumaczenie Tamara (dsnmp.ru)

 

Źródło: Wolna Polska


Polub nas na facebooku

Oceń ten artykuł
(17 głosów)Jeśli chcesz skomentować, ale nie używasz portali społecznościowych, możesz użyć naszego niezależnego systemu komentarzy.
Żeby to było możliwe, należy musisz mieć w naszym portalu zarejestrowane i aktywowane konto użytkownika, a także musisz być zalogowany. Rejestracja trwa chwilę i jest bezpłatna.
Rejestracja w portalu
Logowanie
Ostatnio zmieniany Środa, 14 wrzesień 2016 20:51
alexjones.pl NWO Informacje Nowy Porządek Świata w działaniu – przymusowa eutanazja!