Font Size

Czcionka
alexjones.pl NWO Kartel farmaceutyczny Większość szczepionek jest zanieczyszczona glifosatem
Kategoria: Kartel farmaceutyczny   Sobota, 25 marzec 2017 07:53 Autor: admin

Większość szczepionek jest zanieczyszczona glifosatem

Naukowiec Anthony Samsel potwierdził, że glifosat, główna aktywna substancja chemiczna herbicydu Roundup firmy Monsanto, występuje jako zanieczyszczenie w większości szczepionek.

Jedną z najważniejszych przyczyn obnażenia kłamstw na temat glifosatu wmawianych ludziom w USA i na święcie przez przemysł chemiczny i rolniczy jest ich twierdzenie, że glifosat jest „bezpieczny”. Niezależne badania naukowe całkowicie temu przeczą. Ludzie są narażeni na działanie glifosatu poprzez kontakt z herbicydami, pestycydami, aerozolami, uprawami genetycznie modyfikowanymi, pozostałościami obecnymi w przetworzonej żywności itp. Jakby tego było mało, badania naukowe wykazały, że glifosat jest obecny także w szczepionkach, które są wstrzykiwane niemowlętom, małym dzieciom, młodzieży i dorosłym.

W artykule z roku 2014 zatytułowanym „Major Pesticides Are Morę Toxic to Humań Cells Than Their Declared Active Principles” („Główne pestycydy są bardziej toksyczne dla komórek ludzkich niż ich deklarowane substancje czynne”) opublikowanym w magazynie BioMed Research International podano:

„Pestycydy są stosowane na całym świecie jako mieszaniny zwane preparatami. Zawierają one substancje pomocnicze, które często są utajniane i określane jako substancje nieczynne, oraz deklarowane substancje czynne, które są zwykle testowane osobno.

Przetestowaliśmy toksyczność 9 pestycydów, porównując substancje czynne i ich formuły na trzech ludzkich liniach komórkowych (HepG2, HEK293 i JEG3). Glifosat, izoproturon, fluroksypyr, pirymikarb, imidaklopryd, acetamipryd, tebukonazol, epoksykonazol i prochloraz stanowią kolejno składniki czynne 3 głównych herbicydów, 3 insektycydyów, i 3 fungicydów. Zmierzyliśmy czynności mitochondriów, degradacje błony i aktywność kaspaz 3/7.

Środki grzybobójcze były najbardziej toksyczne, począwszy od stężenia 300-600 razy niższego niż w rozcieńczeniach rolnych, następnie herbicydy, a na koniec środki owadobójcze, z bardzo podobnym profilem we wszystkich typach komórek.

Pomimo stosunkowo łagodnej reputacji Roundup był jednym z najbardziej toksycznych wśród badanych herbicydów i insektycydów. Co najważniejsze, 8 preparatów spośród 9 było do tysiąca razy toksyczniejszych od ich substancji czynnych.

Nasze wyniki zakwestionowały zasadność dopuszczalnej dziennej dawki pestycydów, ponieważ ta norma jest obliczana na podstawie toksyczności samej substancji czynnej. Badania na pestycydy mogą nie odzwierciedlać odpowiednich ekspozycji w środowisku, jeśli bada się osobno tylko jeden składnik tych mieszanek”.

Z badań, których wyniki w roku 2013 opublikował magazyn Toxicology, wiadomo, że glifosat znany jest ze „wzmacniania endokrynologicznego efektu zakłócającego po wprowadzeniu do komórek”. Naukowcy badający skład mieszanek podkreślają: „Ponieważ pestycydy zawsze są używane razem z adiuwantami [podobnie jak szczepionki], które mogą zmienić ich toksyczność, konieczność oceny całych preparatów, jako mieszanin, staje się oczywista”.

 

Źródło: activistpost.com, NWO Report


Polub nas na facebooku

Oceń ten artykuł
(7 głosów)Ostatnio zmieniany Poniedziałek, 27 marzec 2017 16:00
alexjones.pl NWO Kartel farmaceutyczny Większość szczepionek jest zanieczyszczona glifosatem