Wydrukuj tę stronę
Kategoria: Kartel farmaceutyczny   Wtorek, 06 marzec 2018 08:35 Napisał

Jak nas oszukują! Z cyklu: ”P-264 państwo istnieje pozornie” - dr J. Jaśkowski

Dr. Jerzy Jaśkowski Dr. Jerzy Jaśkowski

Szczepionki przeciw grypie a ciąża i niemowlaki- czyli jak okrada się społeczeństwo pod pozorem dbania o zdrowie.

„Nasze życie zaczyna się kończyć wtedy, kiedy zaczynamy milczeć w ważnych sprawach” M. L. King.

Pamiętaj: Leczenie jest zawsze sprawą indywidualną chorego. Ustawy medyczne służą handlarzom i spec-służbom w celu lepszego zniewolenia człowieka [politycznego/ekonomicznego].


O tym, że po przybyciu amerykańskich „specjalistów” d/s zdrowia do Polski przed 2 laty natężenie przymusu szczepień oddziaływania na społeczeństwo drastycznie wzrosło, nie trzeba nikomu zainteresowanemu specjalnie przypominać.

Przypomnę tylko, że owi specjaliści w USA, w okresie ostatnich ok. 30 lat doprowadzili do tego, że co prawda dzieci amerykańskie otrzymują największą liczbę przymusowych szczepionek na świecie, ale jednocześnie USA spadło na ostatnie miejsce pod względem współczynnika umieralności niemowląt wśród krajów przemysłowych.

Innymi słowy, można powiedzieć z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością, że szczepionki przyczniają się do depopulacji ludności.

Przynajmniej do tej pory żadna urzędowa ani społeczna organizacja nie znalazła innego wytłumaczenia tego faktu.

O tym, że wg Raportu Klubu Rzymskiego z 1970 roku Polska ma być zamieszkiwana tylko przez 15 300 000 ludzi, pisałem już kilkakrotnie.

http://www.polishclub.org/tag/klub-rzymski/
http://www.polishclub.org/2018/01/19/depopulacja-ludnosci-swiata-czesc-ii/

O tym, że w 1974 roku urodził nam się 40 milionowy obywatel, powinniśmy pamiętać.

O tym, że obecnie Kraj, pomiędzy jeszcze Odrą i Bugiem, zamieszkuje tylko ok. 37 milionów, powinniśmy wiedzieć.

O tym, że już ponad 8 milionów najbardziej dynamicznych osobników - jak podaje prasa niemiecka - wyjechało z tego terenu, także nie możemy zapominać.

http://www.polishclub.org/2015/12/30/dr-jerzy-jaskowski-oglupiania-polakow-cd-emigranci/
http://www.polishclub.org/2016/01/17/dr-jerzy-jaskowski-bliski-wschod-emigranci-chrzescijanie/

O tym, że przedstawicielem Polski w tym Klubie stworzonym przez CIA, był mjr UB pracujący potem w pionie dydaktyczno-oświatowym jako profesor filozofii - niejaki Kołakowski, także nie możemy zapominać.

Dziwnym trafem przez 70 lat po wojnie wszelkiej maści instytucje powołane do opisywania historii - w rodzaju Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich przemianowanej potem na IPN - tak naprawdę nie udokumentowały tych zbrodni. O tym także nie możemy zapominać.

Nie jest to specjalnie dziwne, ponieważ np. materiały dotyczące jedynego  obozu zagłady istniejącego na ziemiach polskich - to jest KL WARSCHAU - zostały przez p. prof. Kuleszę wydane Niemcom bez pokwitowania i zaginęły bezpowrotnie, za co ów pan awansował na wicedyrektora IPN. To także to nie powinno zostać wymazane z pamięci. Nadal jest profesorem i indoktrynuje młodzież na wyższej uczelni w mieście Łodzi. W KL WARSCHAU w krótkim okresie wymordowano przeszło 200 000 Polaków.

Ostatnio do naszego MUZEUM SYBIR pro MEMENTO przysłano list, opisujący zbrodnie wieszania POLAKÓW przez Żydów w Radomiu w 1942 roku. Specjalnie podaję to w sposób obecnie lansowany przez polskojęzyczne mass media, niemieckich właścicieli pod amerykańskim zarządem do 2099 roku. Jest to analogia do rzekomego spalenia Żydów w Jedwabnem przez sąsiadów.

Otóż w 1942 roku w Radomiu, wg otrzymanego listu, cyt:

„Idąc ulicą Traugutta od strony dworca kolejowego do ul. Żeromskiego, po przejściu na drugą stronę i wejściu w bramę, która wówczas nigdy nie była zamykana, wchodziło się na duże podwórze, którym szło się w kierunku ul. Malczewskiego.

Na tym dużym podwórku ustawiono 10 szubienic. W środku dnia żołnierze niemieccy przyprowadzili 10 Polaków, a za nimi szło 10 młodych Żydów. Żydzi byli ubrani w cywilne ubrania z opaskami na lewym ramieniu, które byli zobowiązanie stale nosić. Każda z tych szubienic miała u góry umocowaną pętlę, pod którą to pętlą stał stołek. Na rozkaz żołnierzy „Wieszany” musiał stanąć na stołku i wówczas Żydzi zakładali mu na szyję pętlę i na rozkaz wytrącali mu spod nóg stołek. Wg nazewnictwa Jedwabnego można więc powiedzieć, że Żydzi wieszali Polaków. Wykonawcy tej egzekucji byli bardzo rozbawieni, wszyscy „śmiali się przy zrywaniu jabłek z okolicznych drzew” .

I może jeszcze jeden fragment, tym razem z dostarczonej do MUZEUM gazety ”Zielony Sztandar”, z 1982 roku, z czwartku 9 grudnia 87r.

O MORDZIE I PALENIU ŻYWCEM W CIEPLEWIE, OCZYWIŚCIE PRZEZ NIEMCÓW.

„Jesienią 1942 roku  przybyła do Cieplewa karna kompania hitlerowców.  06 grudnia 1942 roku wymordowała ona trzy rodziny: Kowalskich, Obuchowskich i Kosiorów.

W godzinach rannych, hitlerowcy otoczyli kolejno zabudowania tych rodzin, pilnowało je po dwóch lub trzech żandarmów. Ich tłumacz przyszedł do mnie, kazał wziąć podwodę i jechać do Rekówki, gdzie mieszkał drugi Kosior. Zraz po mnie przyjechał tam samochodem drugi oficer żandarmerii na którego mówiono leutnant [porucznik]. Kazał mi wracać z powrotem do domu. Jeden z Niemców pokazywał mi wcześniej książki żydowskie .....

Tymczasem w Cieplewie Starym żandarmi przepędzili Adama Kowalskiego, jego żonę Bronisławę i chyba z 5 nieletnich dzieci do mieszkających po drugiej stronie Obuchów. Następnie razem z tą rodziną, która składała sie z Piotra Obucha, jego żony Heleny i nieletnich dzieci - zamknęli ich w mieszkaniu i spalili żywcem. Jedna z córek Kowalskiego wyskoczyła oknem z ognia, ale żandarm zastrzelił ją jakieś 50 metrów od domu.

Spalona została również w swoim domu rodzina Kosiorów z Cieplewa Starego. Jemu było na imię Władysław, a jego żonie Karolina. Mieli kilkoro nieletnich dzieci. Akurat wtedy, kiedy tam byli Niemcy, do mieszkania Kosiorów weszli dwaj Żydzi, którzy się ukrywali u nich. Żydzi zostali wpędzeni razem z rodziną Kosiorów do stodoły i razem żywcem spaleni.

Jednemu z synów udało się uciec jakieś pół kilometra, ale żandarmi dopędzili go samochodem, przywieźli z powrotem  i wrzucili do ognia. Zaraz wieczorem po tej egzekucji przyszedł do mnie tłumacz karnej ekspedycji i polecił, bym jako sołtys, zakopał następnego dnia wszystkich spalonych. W tym samym czasie zamordowali hitlerowcy teścia Kosiora, Skoczylasa, po którego jeździli aż do Tymienicy. Kowalskich, Obuchów, Kosiorów wymordowali za to, że okazywali pomoc Żydom, ukrywając ich przed Niemcami”.

W dotychczasowym przeglądzie rozmaitych wspomnień i prac historycznych nieznane są przypadki spalania żywcem ludzi - z wyjątkiem czynów dokonywanych przez Niemców i później przez ich naśladowców i uczniów z UPA. UPA została stworzona przez Niemców już w latach 30. Bandera był szkolony przez Gestapo w Gdańsku, a Mielnik przez Abwehre w Wiedniu.

Nieprawdaż, że bardzo interesujący jest fakt braku nagłaśniania tych mordów przez obecne instytucje „państwowe”?

Jest to niestety, bezpośredni dowód na to, że jesteśmy własnością kogoś z zachodu - jak powiedział nie byle kto, tylko najważniejsza obecnie w Polsce osoba, p. Premier Morawiecki.

Nie ma żadnych wątpliwości, że tym kimś jest City of London Corporations - państwo istniejące od co najmniej 700 lat i mające decydujący wpływ na to, co się dzieje w Polsce. Szczególnie po zamachu wojskowym w 1926 roku przeprowadzonym za 800 000 funtów City - danych Piłsudskiemu-Ginetowi-Selmanowi, obecnie podnoszonemu do roli bohatera narodowego. Przypomnę, że celem zamachu było odzyskanie przez właścicieli hut i kopalń utraconych w wyniku Powstań Śląskich oraz oddanie - czyli prywatyzacja - Banku Polskiego w „rence” konsorcjum Rothschilda.

https://pl.wikipedia.org/wiki/City_of_London

Nic się od tego czasu nie zmieniło i nadal ludność zamieszkująca tereny jeszcze pomiędzy Odrą i Bugiem jest tylko i wyłącznie używana jako podatnik opłat przekazywanych do City of London Corporations. Przelewamy na przykład do ich Banku ponad 20 miliardów euro tzw. opłaty klimatycznej, czyli dwutlenkowej. Jest to kwota przekraczająca wydatki przeznaczane na utrzymanie całej służby zdrowia: 150 000 lekarzy, ok. 500 000 pielęgniarek, wszystkich szpitali, przychodni itd. No, ale kogo to obchodzi? Przecież jesteśmy tylko poddanymi, jak podaje prasa USA, jesteśmy 52 stanem, płatnikami podatku, z prawami dla ludności tubylczej zamieszkującej rezerwaty.

A jaki to ma związek z grypą?

Wyjaśniam.

Ma i to duży. Coraz większa ilość powikłań poszczepiennych, coraz bardziej krytycznie nastawia społeczeństwo do przymusu szczepień. Jednocześnie widzimy przez cały czas wprowadzanie systemu amerykańskiego w wydaniu komunistycznym - czyli przymus i karanie za nieszczepienie. Tak się postępuje prawie we wszystkich krajach byłego bloku sowieckiego.

Ten drzemiący bunt ludności starsi i mądrzejsi chcą stłumić wprowadzając tzw. rekompensaty za szczepienia. Oczywiście starsi i mądrzejsi nic nie dadzą ze swojej kabzy, tylko nałożą większy podatek na tzw. ubezpieczenia społeczne.

Już przewiduje się, że wydatki powinny wzrosnąć.

Społeczeństwo ubezpieczone przymusowo i musi wydawać ze swojej kieszeni dodatkowo ponad 40 miliardów na Służbę Zdrowia. Rząd ustali dodatkowy podatek uwzględniając koszty rekompensat za powikłania poszczepienne.

A powinno być tak, że koszty leczenia powikłań i rekompensaty - w tym stałych rent - powinny ponosić wspólnie po połowie: w 50% firmy produkujące te preparaty, a drugie 50 % winni płacić urzędnicy i eksperci, którzy rekomendowali daną szczepionkę oraz posłowie i senatorowie, którzy uchwalili i zatwierdzili ów produkt.

Dlaczego ich decyzje czysto ekonomiczne, chybione, ma pokrywać Naród?

Jak można się dowiedzieć śledząc polskojęzyczne mass media niemieckich właścicieli - głównego nurtu dezinformacji - celem jest wmuszenie szczepień przeciwko grypie - zarówno kobietom w ciąży, jak i pracownikom Służby Zdrowia.

A co na ten temat podaje naukowa prasa medyczna?

Otóż jak podaje CDC, wiele szczepionek przeciwko grypie nadal zawiera rtęć.

Przykładowo: fiolka szczepionki przeciwko grypie AFLAURIA, QUADRIVALENT, zawiera 24 micg/0.5 ml rtęci.
FLUVAVAL zawiera mniej aniżeli 25 micg/0.5 ml rtęci.
FLUZONE firmy Sanofil, przeznaczona dla niemowlaków powyżej 6 miesięcy,  zawiera 2 micg/05 ml rtęci.
FLUCELVAX  dla dzieci powyżej 4 lat, zawiera 25 micg/05 ml rtęci.
AFLURIA  przeznaczona dla dzieci powyżej 5 lat,  zawiera 24.5 micg/05 ml rtęci .
FLUWIRYNA  przeznaczona dla dzieci powyżej 4 lat, zawiera 25 micg/05 ml rtęci.

Niemowlak jest w stanie wydalić wg Podręcznika Toksykologii, maksymalnie 10 mcg rtęci.

Badania CDC z 2017 roku wykazały, że kobiety szczepione na grypę w okresie 2010 - 2011  i 2011 - 2011 miały w okresie 28 dni po szczepieniu aż dwa razy większą liczbę poronień, aniżeli kobiety nieszczepione.

Jeszcze gorzej wyglądała sprawa u kobiet które w ubiegłym roku dały się zaszczepić. Poronienia, nie wiadomo dlaczego zwane samoistnymi, wystąpiły u nich, aż 770% częściej.

Z kolei w raporcie opublikowanym w 2016 roku wykazano, że szczepionka przeciwko grypie powoduje umiarkowane podwyższenie ryzyka poważnych wad wrodzonych u niemowląt, u kobiet, które otrzymały szczepionkę w pierwszym trymestrze ciąży.

Pragnę podkreślić, że kobiety przez okres pierwszych 6 - 8 tygodni na ogół nie są pewne noszenia ciąży.

Podawanie szczepionek w okresie ciąży wiąże się z powstawaniem stanu zapalnego. Ostatnie badania wykazały, że stan zapalny w okresie ciąży, szczególnie w wyniku rtęci, wiąże się z rozwojem zaburzeń ze spektrum autyzmu.

Duże badania - 50.000 kobiet w ciąży, w okresie 5 „sezonów” grypowych - wykazały brak różnic w przebiegu grypy u szczepionych i nieszczepionych osób.

Wniosek był jednoznaczny.

Udokumentowane badania naukowe wykazały, że etylortęć stosowana w szczepieniach przenika do mózgu noworodka i może mieć wpływ na krytyczne etapy rozwoju mózgu.

1. Już w 2004 roku, Agencja Ochrony Środowiska podała, że jedna na 6 kobiet ma stężenie rtęci we krwi stanowiące zagrożenie dla nienarodzonego dziecka.
2. Rtęć szybko przenika przez łożysko i gromadzi się w tkankach płodu - głównie w nerkach i mózgu - w wyższych stężeniach niż u matki. Dwie publikacje z 2012 roku udowadniają, że ekspozycja czyli przyjmowanie przez matkę szczepień wiążą się z problemami koncentracji u jej dzieci.
3. Badania udowodniły, że etylortęć przenika do mózgu i ma związek z jego późniejszym rozwojem.
4. Tylko intelektualne eunuchy mogą twierdzić, że rtęć w produktach spożywczych jest szkodliwa, szczególnie dla matek w ciąży, a rtęć podawana bezpośrednio do krwioobiegu nie szkodzi.
5. Zdziwienie budzi fakt, że rtęć zawarta w szczepionkach znacząco przekracza dopuszczalne normy toksykologiczne, a pomimo to ani Ministerstwo (nie wiadomo dlaczego zwane - Zdrowia) ani Izby Lekarskie rzekomo zajmujące się medycznymi standardami nie ostrzegają o tym fakcie i tolerują trucie dzieci.
6. Zdziwienie budzi fakt, że pod bokiem Naczelnej Izby Lekarskiej i Ministerstwa znana znachorka warszawska p. mgr prof. Lidia Brydak apeluje o szczepienia przeciwko grypie wbrew medycznym publikacjom. Dodatkowo na uwagę zasługuje fakt, że pracuje ona w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego, czyli za pieniądze podatnika dezinformuje go. Przykładem jest też biskup Hoser.

http://biotalerz.pl/dr-jaskowski_facetow-eunuchow/
http://www.polishclub.org/2017/12/12/ks-arcybiskupowi-hoserowi-sztambucha-autyzm/
http://www.prisonplanet.pl/nauka_i_technologia/ks_arcybiskupowi_hoserowi,p1507262016


Chronicznie chore dzieci XXI wieku.

Na podstawie danych USA:

• Masowe toksyczne szczepienia są odpowiedzialne za to, że współczesne amerykańskie dzieci i młodzież są najbardziej biologicznie i neurologicznie uszkodzonym pokoleniem w historii ludzkości. W wielu innych krajach jest podobnie.
• Są pierwszym pokoleniem o inteligencji niższej niż u ich rodziców.
• Ponad 25% amerykańskich dzieci cierpi na jakąś chorobę mózgu.
• Ponad 60% dzieci ma chorobę chroniczną, a 54% - chorobę poszczepienną.
• Co 8 sek. autyzm jest diagnozowany u jakiegoś dziecka w USA.
• WHO prognozuje, że współczesne dzieci będą żyć średnio o 10-15 lat krócej niż ich rodzice.

I to się nazywa wspaniałym postępem medycyny XXI w.

„Szczepione są dzieci z rodzin  biednych, niewykształconych z dzielnic lumpenproletariatu, kolorowi. Nie szczepią się dzieci z rodzin bogatych, wykształconych, białych”.

A Ty, Czytelniku, do jakiej grupy należysz?

 
Źródła:
www.medexpress.pl z 19.09.2017r.
Human &Expermental Toxicology 24 kwietnia 2012 t.31 nr10
www.emea.europa.eu/influenza
www.emea.eu/influenza/vaccines
www.initiativecitoyenne.be/article-vaccins
JAMA Internal Medicine online 09 luty 2015
www.slate.com/articles/health and science/science/2015/02/
www.theguardian.com/society/2006/may/03  dr Richard Smith
www.rynekzdrowia.pl/Polityka-zdrowotna/bezpieczenstwo=szczepień-jest-bardzo-dokłądnie monitorowane,146528,14
www.medexpress.pl/start/dlaczego -polacy-nie-chca-szczepi   07 listopada 2014  10.01
www.naturalnews.com/047618 flu vaccinne
www.worldmercuryproject.org
http://www.naturalnews.com/049320_Suzanne_Humphries_Paul_Offit_vaccine_lies.html

 

Gda.27.02.184

kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.


Polub nas na facebooku

Oceń ten artykuł
(11 głosów)Artykuły powiązane

Ostatnio zmieniany Wtorek, 06 marzec 2018 13:02