Font Size

Czcionka
alexjones.pl NWO Kartel farmaceutyczny Kolejne bajanie o szczepieniach, tym razem PAN-u
Kategoria: Kartel farmaceutyczny   Piątek, 24 czerwiec 2016 14:30 Autor:

Kolejne bajanie o szczepieniach, tym razem PAN-u

Kolejne bajanie o szczepieniach, tym razem PAN-u foto: Wikimedia Commons/CC

Z cyklu: „Państwo istnieje formalnie”

Państwo, a dokładniej mówiąc partia, frakcja partyjna, stronnictwo, sekta, człowiek, który zawiaduje nim w danej chwili - może nadać nauczaniu publicznemu kierunek, jaki mu się podoba i kształtować wedle swojej woli umysłowość, poprzez sam mechanizm nadawania stopni naukowych.

Nadajcie jakiemuś człowiekowi prawo przyznawania stopni naukowych, a okaże się, że nawet pozostawiwszy wolność nauczania - szkolnictwo popadnie w istocie w uzależnienie. Frederic Bastiat 1950r.

Dezinformacje dotyczące poszczególnych chorób są obecnie tak częste, że nie ma żadnej wątpliwości, że jest to realizowanie „Projektu Drozd”, zmieszanego z wnioskami MK-Ultra, opracowanego przez CIA w latach 1940/50. Przypomnę, że CIA jest następcą słynnej Agencji Pinkertona z XIX wieku. Najpierw powstało FBI do ochrony banków, potem, jak złodzieje zaczęli uciekać za granicę, pod pretekstem kontynuowania OSS, w dwa lata później stworzono CIA. Stworzono tą Instytucję z tych samych ludzi, wcześniej pracowników odpowiednich banków. Dlaczego niby banki mają ponosić koszty utrzymania takich służb, kiedy można to spuścić na barki społeczeństwa?

http://educodomi.blog.pl/category/dr-jaskowskiego-historia-i-polityka/

Taki przebieg miała 132 sesja Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk czyli PAN-u.

Zgromadzenie Ogólne we wszystkich stowarzyszeniach najczęściej zajmuje się sprawami ogólnymi i zatwierdza, lub nie, wnioski poprzednio dyskutowane w komisjach, po analizie piśmiennictwa naukowego i opinii praktyków.

Takim ogólnym problemem, związanym z medycyną byłby na przykład spadek dzietności kobiet w Polsce albo wzrost, a właściwie epidemia nowotworów. Jak widać, te problemy nie interesują tego grona.

http://www.polishclub.org/2016/01/26/dr-jerzy-jaskowski-jak-kobiety-staja-sie-bezplodne-depopulacja/

https://tajnearchiwumwatykanskie.wordpress.com/2015/08/18/szczepionkowy-interes-depopulacja-dr-jerzy-jaskowski/

http://alexjones.pl/aj/aj-nwo/aj-kartel-farmaceutyczny/item/77301-jak-kobiety-staja-sie-bezplodne-depopulacja

Zdziwienie więc budzi fakt zajmowani się mało znaczącym problemem jakim jest wyszczepialność dzieci w Polsce.

Dlaczego to jest mało istotny problem?

Z bardzo prostej przyczyny. Jak podaje GIS, wyszczepialność jest na poziomie 99 %. Wg wakcynologów wystarczy, aby była na poziomie 90%. Wcześniej ci sami ludzie twierdzili, że wystarczy wyszczepialność na poziomie 65%, aby zapobiec epidemiom danej choroby.

W liczbach bezwzględnych, w Polsce na 8 milionów zakwalifikowanych do szczepień, te 10 % nieszczepionych to jest około 800 000 dzieci. Czyli wg tych samych specjalistów może w Polsce być nieszczepionych od 400 000 do 800 000 i nie ma to znaczenia dla zdrowia populacji.

I mamy problem z p. prof. Stanisławem J. Czuczwarem. P. Profesor co prawda w życiu zawodowym zajmował się lekami psychotropowymi, a nie szczepionkami, ale liczby są liczbami. Otóż p. prof. Cz. bardzo się martwi, że liczba nieszczepionych dzieci w Polsce wzrosła z 5340 w roku 2012 do 12 681 w roku 2014. Tak przynajmniej podał Dziennik Wschodni z dnia 16 maja 2016 r. 23.34.

Proszę pomyśleć.

Może spokojnie nie być zaszczepionych co najmniej 400 000 dzieci. A p. prof. Cz. martwi się, kiedy liczba niezaszczepionych wynosi 3.2 % dopuszczalnej wielkości.

Zupełnie nie interesuje go fakt, że dzietność kobiet spadła do poziomu 0.9, ani nie interesuje go przyczyna corocznej śmierci ponad 150 000 ludzi w Polsce z powodu nowotworów. Koszt leczenia jednego chorego to podobno 200 000 złotych rocznie. Ile to pieniędzy wyprowadza się z budżetu. I na to jest zgoda PAN-u. Ale szukanie przyczyn takiej epidemii raka przekracza zdolności intelektualne?

W dodatku p. prof. Cz., jako farmakolog, a więc osoba teoretycznie kompetentna, twierdzi ex cathedra, że:

Warto zapamiętać, że opinie o szkodliwości szczepień są całkowicie nieuzasadnione i nie mają żadnych podstaw naukowych”.

Specjalnie odczekałem, czy czasami nie jest to dezinformacja Redakcji, ale sprostowania nie znalazłem.

Warto więc przytoczyć, co na temat szczepień mają do powiedzenia naukowcy z innych krajów i jakie badania wykonano, ponieważ jak podałem, p. prof Cz. żadnych publikacji swoich ani cudzych na ten temat nie ujawnił.

Po pierwsze: „ Okazało się, że badania [szczepionki MMR i związek jej z autyzmem] zostały zmanipulowane.”

Wskazuje to, że p. prof. Cz. ostatni raz coś na ten temat czytał bardzo dawno temu i w dodatku z biuletynu reklamowego firm, ponieważ artykuł dr Wakefielda publikowany w Lancecie, nie tylko został zatwierdzony przez recenzentów tego pisma, ale cała afera z wycofaniem miała zupełnie inny przebieg.

I tak. Lancet należy do grupy wydawniczej Reed – Elsevier, posiadającej 2460 tytułów wydawniczych czasopism naukowych na świecie. W Polsce to wydawnictwo istnieje w formie spółki Urban - Partner we Wrocławiu. Urban -Partner wydaje wiele tytułów czasopism medycznych. Dyrektorem naczelnym tej grupy jest pan Crispin Davis. Bardzo dziwnym trafem p. Crispin Davis kilka miesięcy przed rozpoczęciem nagonki na dr Wakefieldsa został dołączony do zarządu firmy sprzedającej nieszczęsną szczepionkę MMR. Oczywiście jest to zupełny przypadek i broń Panie Boże, niczego nie sugerujący.

W kilka miesięcy po tym „przekręcie” redakcja innej gazety, The Sunday Times, wynajęła znanego dziennikarza Briana Deer - nomen omen Jelenia [po Polsku] do oszkalowania dr Andrea Wakefielda. Nie chodziło o doktora, ale o wybicie wszystkim innym naukowcom z głowy pomysłu badania szczepionek i tym samym udowadniania ich negatywnych działań. Wybór terminu nie był przypadkowy, ponieważ pierwsze artykuły B. Deera ukazały się tuż przed cofnięciem pomocy prawnej Legal Services Commission dla rodzin w sprawie pozwu zbiorowego przeciwko producentom szczepionek..

Wymaga podkreślenia fakt, że w swojej pracy dr Wakefield podkreślił: „ Nie udowodniliśmy związku pomiędzy szczepionką MMR, a autyzmem”.

Czyli że „nasz” ekspert pełniący funkcję wiceprezesa PAN w ogóle nie zapoznał się z pracą, którą krytykuje. Jest to dosyć często spotkana mania w pewnych kręgach aktorów sceny politycznej.

Było to wybitne, można tak nazwać, asekuranctwo PT Autorów tej pracy [dr Wakefielda et all], ponieważ na 12 przeprowadzonych badań 11 dzieci cierpiało na rozpoznany wcześniej autyzm. Poza tym wiadomo, że po szczepieniu dziecko „sieje” wirusami poprzez układ oddechowy do 3-4 tygodni, a poprzez przewód pokarmowy przez 5-8 tygodni, zakażając sąsiadów. Wiadomo choćby z epidemii kokluszu w żydowskiej szkole w Nowym Jorku w 2009 roku, że epidemia czyli 3501 chorych, wystąpiła u dzieci prawidłowo zaszczepionych.

Wiadomo także z podstawowych podręczników medycznych, że 75% przeciwciał znajduje się w przewodzie pokarmowym, a nie we krwi. Tak więc podawanie szczepionki bezpośrednio do krwioobiegu pomija cały naturalny system obrony człowieka.

Wiadomo także, z tych samych podręczników, że większość, bo aż 70% synaps nerwowych jest w układzie pokarmowym, a tylko 25% w centralnym Układzie Nerwowym CUN.

Po dalszych 3 latach starań uznano dr Wakefielda za winnego całej masy przekłamań i nadużyć, na przykład, że nieszczęsny Dochtor dawał dzieciom cukierka, które rzekomo znaleziono w omawianej publikacji w Lancecie i pozbawiono prawa wykonywania zawodu lekarza na wyspach. Muszę się przyznać bez bicia, że ja także daję cukierki i czekoladki, a nawet zabawki. Zupełnie nie zwrócono uwagi na to, że tego rodzaju postępowanie, tj. opublikowanie przez tzw. recenzowane czasopismo pracy nie spełniającej warunków publikacji, jest dowodem na nieudolności Redakcji czasopisma. Jak to, tak szanowane czasopismo jakim był Lancet, o prawie 200 letniej tradycji [od 1828 roku], posiada recenzentów, którzy nie wiedzą, jakie warunki naukowe musi spełniać publikacja? Przecież całe działania urzędników i ich „Jelenia” doprowadziły do wniosku, że PT Redaktorzy Lancetu to idioci, którzy nie wiedzą co drukują. Summa summarum dr Wakefield musiał emigrować do Teksasu.

Małym pocieszeniem dla niego jest fakt, że od 1998 roku, a więc od „feralnej” publikacji w Lancecie, aż 17 uniwersytetów na całym świecie potwierdziło pierwsze wyniki dr Wakefielda, tj, że po szczepieniu wirus odry osadza się w jelicie, powodując stan zapalny oraz, że najczęściej występuje to u chłopców jednocześnie chorych na autyzm.

Do sądu odwołał się jeden ze współautorów tego artykułu, pan prof. Walker-Smith, oskarżony także o te same błędy co dr Wakefield. I o dziwo sąd, nie urzędniczy, a profesjonalny sąd, uniewinnił go ze wszystkich stawianych mu zarzutów. Tak więc w tej samej sprawie jednego artykułu mamy dwa wyroki: jeden rządowej Komisji Medycznej, czyli polityczny, uznającej dr WAKEFIELDA ZA WINNEGO i odbierającego mu prawo wykonywania zawodu lekarza w Anglii, oraz drugi wyrok, uniewinniający prof. J.Walker- Smitha. Prawda, że to ciekawa sprawiedliwość, tym razem w wydaniu angielskim?

Nie wspomnę o tym, że odebrano prawo wykonywania zawodu, nie za przestępstwo, tylko za wypowiedź. A gdzie ta słynna wolność angielska? Gdzie Deklaracja Powszechna ONZ? Przecież dr Wakefield nikogo nie skrzywdził, podał tylko wyniki badań, które recenzenci poważnego czasopisma LANCET zatwierdzili!

Jak stwierdził sąd: „Rażące błędy i stronniczość, nieuwzględnianie dokumentów i argumentów, zeznań świadków Komisji Rządowej w wyżej wymienionych zarzutach wobec J.Walker- Smitha” pozwala sądzić, że podobna stronniczość odegrała istotną rolę przy formułowaniu wyroku wobec A.Wakefielda i wykreśleniu tego naukowca z rejestru brytyjskich lekarzy”.

Oczywiście zupełnie przypadkowo w tym samym zespole CSM z profesorem Nuki, siedział inny profesor sir Roy Meadow i sir David Hull.

Profesor Roy Meadow jest znanym fachowcem od jeżdżenia po świecie i zaprzeczania związkowi szczepionek z jakimikolwiek powikłaniami. Szczególnie głośna była sprawa śmierci dziecka Sally Clark. Jego działania dla rządu T. Blaira zostały docenione i p. prof. był nagradzany, a to wniesieniem na prezydenta Brytyjskiego Towarzystwa Pediatrycznego, a to tytułem „sir.

Prof. David Hull był tym, który w 1989 roku rozpoczął nagonkę na dr A.Wakefielda. Prof. D.Hull był przewodniczącym wspólnego Komitetu Szczepień i Szczepionek i to on wymusił na Departamencie Zdrowia szybką akcję przeciwko dr A.Wakefieldowi i jego kolegom.

Oczywiście źródło finansowania dziennikarza Bryana Deer -[Jelenia] nie zostało nigdy podane, ale Stowarzyszenie Brytyjskiego Przemysłu Farmaceutycznego miało istotne powiązania z The Sunday Times.

Na marginesie można podać, że Briana Deer wspomagał merytorycznie inny pracownik GSK, aktywny członek Brytyjskiego Stowarzyszenia Medycznego dr Evan Harris. To także postać bardzo ciekawa inaczej.

Cała ta akcja propagandowa miała związek z polityką premiera Blaira, jako przyjaznego dla biznesu. GSK miał sprzedaż leków w 2005 roku na poziomie 18.5 miliarda funtów, a z samych szczepionek 1.400 milionów.

Tak więc ani pan premier Blair, ani GSK nie były w żadnym przypadku zainteresowane prawdą o szczepionce MMR. Pan Blair ze względów politycznych [„jak to się dzieje, że nowo wybrany premier działa na szkodę angielskich dzieci”], a GSK z powodu utraty zysków.

Oczywiście zupełnym przypadkiem był fakt, że sędzia sądu najwyższego sir Nigel Davis jest bratem właściciela Lancetu CEO i członka Zarządu Głównego GSK sir Crispina Davisa. To braterstwo krwi oczywiście nie ma żadnego związku z wydaniem wyroku.

A generalnie chodzi o to, że wszystkie podręczniki, na przykład dr Wartaka podają, że choroby, na które usiłuje się wciskać szczepionkę, czyli MMR, nie są groźne. Pan dr Wartak proponuje podawanie w przypadku podwyższonej temperatury leków obniżających ją, oraz w przypadku kaszlu podawanie kodeiny.

http://www.prisonplanet.pl/nauka_i_technologia/dr_andrew_wakefield_ma,p1987619666

http://www.polishclub.org/2013/09/24/dr-jerzy-jaskowski-dziwna-historia-szczepionki-przeciwko-odrze-mmr-dr-andrew-wakefield-ma-racje-autyzm-czesc-2/

https://gloria.tv/article/1oRr9M82pUso475sSbNpEjFnS

http://www.prisonplanet.pl/nauka_i_technologia/dr_andrew_wakefield_ma,p961346711

http://www.dzieci.org.pl/forum/szczepienia/opis-oszustw-dokora-od-szczepionek/15/

Różyczka i świnka nie wymagają specjalnego postępowania medycznego.

I przechodzimy do sedna. Dlaczego p. prof. Cz. Farmakolog, nie zna składu szczepionki, o której się wypowiada?

Skład szczepionek.

Poniżej podaję skład szczepionki MMR II, ponieważ w polskich instytucjach nie można się z nim zapoznać. P. prof. Bucholc posunęła się nawet do tego, że publicznie w czasie audycji TV zapraszała do Instytutu w celu przekazania składu szczepionek, a jak umówiona wcześniej osoba przyszła, to zakazała jej wpuszczania. Sic!!!

https://prawdaxlxpl.wordpress.com/2009/10/24/jaki-jest-sklad-szczepionek/

http://faktydlazdrowia.pl/toksyczne-szczepienia-dr-jerzy-jaskowski/

http://www.polishclub.org/2013/10/01/dr-jerzy-jaskowski-dziwna-historia-szczepionki-przeciwko-odrze-mmr-dr-andrew-wakefield-ma-racje-autyzm-czesc-4/

http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2015/12/dr-j-jaskowski-alfabet-szczepien-czyli-jak-dyskutowac-z-pediatra-szczepionkowcem/

http://www.prisonplanet.pl/nauka_i_technologia/polskie_kroliki,p602934126

Szczepionka ta, produkcji giganta Merck, zawiera żywe atenuowane wirusy odry, świnki i różyczki.. Podaje się ją subcutaneus. Szczepionka zawiera 1000 TCID50 Odry, 20000 TCID 50 wirusów świnki i 1000 TCID 50 wirusów różyczki. Dodatkowo zawiera 14.5 mg sorbitolu, 0.3 mg ludzkiej albuminy, około 1 ppm martwej tkanki bydlęcej, 25 mcg neomycyny, resztki białka jaj, białka kurczaka, komórki hodowli fibroblastów płucnych człowieka WI- 38,

Wirus do szczepionki przeciwko śwince jest hodowany na komórkach nerki psa, co może powodować alergię u dzieci. Alergia jest to odczyn na wniknięcie czegoś do organizmu. Czyli dopiero po drugim i więcej takich wniknięć wytworzą się przeciwciała i może być efekt alergii skórnej, zapalenia skóry itd.

Parę zdań na temat sorbitolu może się przydać osobom, nie mającym na co dzień do czynienia z chemią. Polisorbat 80 powoduje zawały serca, wykrzepianie krwi, udary mózgu i podejrzewany jest jako przyczyna nagłych zgonów. Nie powinno się go podawać w żadnym przypadku chorych na: padaczki, uszkodzenia nerek, po udarze mózgu, chorób lub wad serca, cukrzycy, nadciśnienia, zapalenia jelit, obniżenia poziomu żelaza, niedoborów witaminy B-12, kwasu foliowego.

Ciekawe jest także to, że zwolennicy szczepień bardzo często powołują się na CDC, czy FDA. Ale tylko w jednym kierunku, na potwierdzenie swoich racji. Tymczasem CDC wyraźnie podaje, że Polisorbat 80 powoduje u zwierząt przedwczesne dojrzewanie, uszkodzenie pochwy, znaczne zmiany w układzie hormonalnym, ciężkie deformacje jajników. W sumie, to powoduje bezpłodność zwierząt.

Czy znacie Szanowni Państwo, chociaż jednego szczepionkowca-pediatrę, który u dziecka w trakcie badania przed szczepieniem wykonał odpowiednie badania w kierunku podanym wyżej??!!

http://www.polishclub.org/2016/02/25/dr-jerzy-jaskowski-jakosc-publikacji-medycznych-na-przykladzie-medycyny-praktycznej-realizacja-projektu-klubu-rzymskiego/

http://sigma.neon24.pl/post/97090,dr-jerzy-jaskowski-dodatki-do-szczepionek-adiuwanty-trucizny

No, ale dlaczego mają wiedzieć o konieczności wykonania badań zwykli lekarze, skoro wiceprzewodniczący PAN-u nie wie? A wypowiada się?!

Nawet Firma GSK podaje w ulotce, że nie może zagwarantować, że szczepionka nie uszkadza płodności. Polisorbat 80 nie został także oceniony na potencjał rakotwórczy i mutagenny.

DEE Nicholson, dyrektor d/s komunikacji z Canadian Health, oficjalnie powiedział, że Polisorbat 80 jest związany z niepłodnością u myszy.

Także w opisie patentowym Tween 80 [Polisorbat 80] jest podane, że ulega rozkładowi do skwalenu.
 A proszę mi powiedzieć Szanowny Czytelniku, czy którekolwiek z dzieci szczepionych w szkołach miało przed szczepieniem wykonane podstawowe badanie: morfologię, czy poziom żelaza?

Szczepionka MMR II została wprowadzona do obrotu w grudniu 2010 roku. Merck produkuje szczepionki przeciwko MMR także pod innymi nazwami np. ATENUVAX - przeciwko odrze, MUMPSVAX - przeciwko śwince, MERUVAXII - przeciwko różyczce.

Wymagane jest przypomnienie, że to właśnie główni specjaliści firmy Merck, wirusolodzy Stephen A. Krahling i Joan A. Włochowski, zaskarżyli firmę o fałszowanie dokumentacji, w celu zdobycia monopolu na produkcję szczepionek. Merck podał w swoich pismach, że szczepionka zapobiega chorobie w 95% przypadków, co okazało się jawną nieprawdą. Podano, że fałszowanie wyników badań nastąpiło za wiedzą, władzą i zatwierdzeniem kierownictwa firmy Merck.

Na marginesie można podać, że prawnicy firmy Merck tak zagmatwali sprawę, że chyba z tego procesu jak zwykle nic nie będzie. Dr A.Krahling i J.Włochowski stwierdzili, że Rząd Stanów Zjednoczonych jest ofiarą największego oszustwa, jako nabywca tej szczepionki, która nie działa, a jednocześnie poniesie koszty wypłat odszkodowań, spowodowanych powikłaniami po szczepieniach. W swoim komentarzu podali, że tak naprawdę ofiarami będą miliony dzieci, niestety także w Polsce.

I nikt im prawa wykonywania zwodu nie odbiera!

I znowu mamy problem. Dlaczego wiceprezes PAN-u, p. prof. Cz. o tym nie wie, a się wypowiada?

I tak. Epidemia odry w Greensville w styczniu i lutym 1975. Zanotowano 403 przypadki choroby. 55% zachorowań wystąpiło wśród uczniów prawidłowo zaszczepionych. Wśród 48 uczniów nieszczepionych zachorowało tylko 18, co stanowi tylko 37%.

Świnka w żydowskiej szkole 2009/ 2010. Zachorowało 89% prawidłowo zaszczepionych dwoma dawkami szczepionki, a 85 dzieci otrzymało tylko jedną dawkę.

Czyli 97 % dzieci było prawidłowo zaszczepionych, a pomimo tego zachorowało!

Świnka w stanie IOWA w 2006 roku. Była to największa epidemia świnki od 1988 roku. Jak się okazało, 65% dzieci otrzymało dwie dawki szczepionki, 14% otrzymało jedną dawkę szczepionki, a u 14 % dzieci nie można było udokumentować szczepień. Czyli co najmniej 79 % dzieci było zaszczepionych.

Epidemia świnki w Nowym Jorku 2005 roku.W dniu 26 lipca 2005 roku Departament Zdrowia zarejestrował świnkę na obozie letnim. 52 % chorych dzieci otrzymało dwie dawki szczepionki, 13 % otrzymało jedna dawkę. U 6 % nie można było udokumentować szczepień.

I kolejny problem. Dlaczego p. prof. Cz. zupełnie nie zna epidemiologii poruszanych zagadnień, a się wypowiada?

Szczepionkę MMR wycofały takie kraje jak: Kanada w 1988 roku, po dwóch latach stosowania. Szczepionki w zależności od kraju były sprzedawane pod nazwą PLUSERIX, lub TRIVIRX, ale produkowane w fabryce GlauxoSmithKline w Belgii, dokładnie z tych samych składników. Japonia wycofała się z obrotu szczepionką MMR w tym samym czasie, co Anglia, tj. w 1992 roku. O podwójnej moralności W. Brytanii świadczy fakt, że pomimo wycofania z obrotu w Anglii, nie cofnęła licencji na sprzedaż tego badziewia. Pozwoliło to firmie nadal zalewać świat produktem niesprawdzonym i toksycznym. Mało tego, dopuszczono do tego, że UNICEF nadal sprzedawał tą szczepionkę, pomimo licznych efektów ubocznych w krajach trzeciego świata, między innymi do Polski.

I kolejny problem, dlaczego p. prof. Cz. o tym nie wie, a się wypowiada?

Sam musisz się domyśleć, Czytelniku.

 

A to na pocieszenie

Pieniądz płynie z rak do rąk

http://www.youtube.com/watch?v=n30tAZeKoDQ

lub tutaj http://www.youtube.com/watch?v=izrHyFG-4u8

http://www.youtube.com/watch?v=QJzaVAo-IiI

http://www.polishclub.org/2015/03/23/dr-jerzy-jaskowski-odra-0-zgonow-po-chorobie-108-zgonow-po-szczepionce/

http://www.polishclub.org/2013/10/01/dr-jerzy-jaskowski-dziwna-historia-szczepionki-przeciwko-odrze-mmr-dr-andrew-wakefield-ma-racje-autyzm-czesc-4/

http://dakowski.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=15129&Itemid=119

http://www.prisonplanet.pl/nauka_i_technologia/wirtualne_epidemie_w,p1753724011

dr J. Jaśkowski

 

Gdańsk 24.06.2016 r

kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Otrzymane od autora mailem


Polub nas na facebooku

Oceń ten artykuł
(12 głosów)Jeśli chcesz skomentować, ale nie używasz portali społecznościowych, możesz użyć naszego niezależnego systemu komentarzy.
Żeby to było możliwe, należy musisz mieć w naszym portalu zarejestrowane i aktywowane konto użytkownika, a także musisz być zalogowany. Rejestracja trwa chwilę i jest bezpłatna.
Rejestracja w portalu
Logowanie
Ostatnio zmieniany Niedziela, 26 czerwiec 2016 22:46
alexjones.pl NWO Kartel farmaceutyczny Kolejne bajanie o szczepieniach, tym razem PAN-u