Font Size

Czcionka
alexjones.pl NWO Prawdziwy powód, dla którego satanistyczne elity mają obsesję na punkcie sztucznej inteligencji
Kategoria: NWO   Piątek, 08 marzec 2019 08:08 Autor: Andreas

Prawdziwy powód, dla którego satanistyczne elity mają obsesję na punkcie sztucznej inteligencji

Sophia Sophia ITU Pictures/Flickr/CC BY 2.0

Niemożliwe jest dziś przemierzanie internetowych wiadomości lub popularnych mediów bez ataku ogromnej ilości propagandy sztucznej inteligencji (AI). Prawdopodobnie modą są te wszystkie mody, które rzekomo obejmują prawie każdy aspekt ludzkiej egzystencji, od ekonomii i bezpieczeństwa po filozofię i sztukę. Według głównych stwierdzeń, sztuczna inteligencja może zrobić prawie wszystko i zrobić to lepiej niż jakakolwiek istota ludzka. A rzeczy, których AI nie może zrobić, to i tak w końcu będzie potrafiła.

Kiedy elity usiłują nasycić media konkretną narracją, jest to zwykle z zamiarem manipulowania publiczną percepcją w sposób, który wytwarza samospełniające się proroctwo. Innymi słowy, mają nadzieję ukształtować rzeczywistość, mówiąc konkretne kłamstwa, tak często, aż staje się ona akceptowana przez masy jako fakt. Czynią to z ideą globalizmu jako nieuchronną, a niezdrowa nauka o zmianach klimatycznych jest „niezaprzeczalna” i robią to teraz ze sztuczną inteligencją (AI) jako technologiczną koniecznością.

Globaliści od dawna utrzymują sztuczną inteligencję jako rodzaj świętego Graala w technologicznej centralizacji. Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjęła liczne stanowiska, a nawet szczyty w tej kwestii, w tym  szczyt „AI For Good” w Genewie . ONZ sugeruje, że jego głównym interesem w sprawie sztucznej inteligencji jest regulacja lub obserwacja tego, jak jest wykorzystywana, ale ONZ ma również jasne cele, aby wykorzystać sztuczną inteligencję na swoją korzyść. Wykorzystanie sztucznej inteligencji jako sposobu monitorowania danych masowych, w celu lepszego ustanowienia „zrównoważonego rozwoju” –  jest to  wyraźnie zapisane w agendzie ONZ.

Międzynarodowy Fundusz Walutowy bierze również pod uwagę tendencję sztucznej inteligencji, prowadząc globalne dyskusje  na temat zastosowań sztucznej inteligencji w ekonomii,  a także na temat wpływu algorytmów na analizę ekonomiczną.

Głównym źródłem rozwoju sztucznej inteligencji  jest od dawna DARPA. Wojskowa i globalistyczna  agencja rządowa, inwestuje miliardy dolarów na technologię, sprawiając, że AI stanowi podstawę większości prac DARPA.

Pragnienie elit tej technologii nie jest tak proste, jak niektórzy mogliby zakładać. Mają strategiczne powody, ale także religijne powody umieszczenia sztucznej inteligencji na piedestale ideologicznym. Jednak najpierw przypuszczam, że powinniśmy zająć się oczywistością.

W większości dokumentów napisanych przez instytucje globalistyczne na temat sztucznej inteligencji, ciąg ten koncentruje się na gromadzeniu i nadzorowaniu masowych danych. Elity starają się zawsze twierdzić, że ich interesy koncentrują się na dobru publicznym. Właśnie dlatego ONZ i inne agencje twierdzą, że powinny być liderami w nadzorze masowego gromadzenia danych. To znaczy, chcą, abyśmy uwierzyli, że są obiektywni i godni zaufania, aby zarządzać regułami nadzoru danych lub zarządzać danymi.

Dla bezpieczeństwa społeczeństwa globaliści chcą scentralizowanego zarządzania gromadzeniem wszystkich danych, rzekomo po to, by uchronić nas od tych złych korporacji i ich inwazji na prywatność danych. Oczywiście, większość z tych korporacji jest również obsługiwana przez globalistów, którzy wypełniają księgi gości takich wydarzeń jak Światowe Forum Ekonomiczne, aby omówić postępy i zalety sztucznej inteligencji. Światowe Forum Ekonomiczne udzieliło  mandatu,  do tego, że AI będzie szeroko promowana, a świat biznesu i opinia publiczna będą przekonane o zaletach AI.

To, co mamy tutaj, to kolejny fałszywy paradygmat, w którym instytucje globalistyczne sprzeciwiają się korporacjom w kategoriach wykorzystywania sztucznej inteligencji. Jednak korporacje globalistyczne i instytucje globalistyczne rozwijają zarówno sztuczną inteligencję, jak i populację pro-AI. Społeczeństwo z wrodzoną nieufnością wobec korporacyjnego kompasu moralnego, powinno być przekonane do wspierania reform regulacyjnych ONZ jako przeciwwagi. Ale w rzeczywistości, mocarstwa korporacyjne nie mają zamiaru walczyć przeciwko kontroli ONZ, ostatecznie to przyjmą.

To był cel przez cały czas.

Faktyczna skuteczność sztucznej inteligencji jako środka pomocy ludzkości jest wątpliwa. Sztuczna inteligencja to przede wszystkim „algorytmy uczenia się” lub maszyny zaprogramowane do uczenia się z doświadczenia. Problem polega na tym, że algorytm uczenia się jest tak samo skuteczny, jak ludzie, którzy programują go w pierwszej kolejności. Oznacza to, że uczenie się nie zawsze jest procesem przyczynowo-skutkowym. Czasami nauka jest spontanicznym objawieniem. Uczenie się jest kreatywne. W niektórych przypadkach nauka jest wrodzona.

Kiedy maszyna jest poddawana działaniu człowieka w systemie zbudowanym na bardzo prostych i konkretnych zasadach, maszyny mają tendencję do dominacji. Na przykład gra w szachy opiera się na twardych regułach, które nigdy się nie zmieniają. Pionek jest zawsze pionkiem i zawsze porusza się jak pionek; rycerz zawsze porusza się jak rycerz. Chociaż w szachach mogą być momenty kreatywności (dlatego ludzie do tej pory wciąż są w stanie pokonać komputery w grze), istnienie reguł sprawia, że AI wydaje się mądrzejsza niż jest.

Ludzkie systemy i systemy naturalne są znacznie bardziej skomplikowane niż szachy, a reguły zmieniają się czasem bez ostrzeżenia. Fizyka kwantowa odkryła, że jedyną rzeczą przewidywalną podczas obserwacji wszechświata i natury jest to, że wszystkie rzeczy są nieprzewidywalne. Jak dobrze zrobić algorytm w grze w szachy, w której pionek może nagle ewoluować, by poruszać się jak rycerz, bez żadnych przewidywalnych wzorców? Niezbyt dobrze, podejrzewam.

I w tym właśnie znajduje się sedno tego, w jaki sposób obraz sztucznej inteligencji jest nadmuchiwany w rodzaj na wpół naśladowanego elektronicznego boga; fałszywy prorok.

AI wprowadza się nie tylko w szachy, ale we wszystko. Masowy nadzór jest niemożliwy do zarządzania wyłącznie przez ludzi; ilość samych danych jest przytłaczająca. Tak więc jeden podstawowy cel sztucznej inteligencji dla satanistycznych elit staje się jasny – sztuczna inteligencja ma usprawnić masową inwigilację i zautomatyzować ją. Sztuczna inteligencja ma na celu przeszukiwanie mediów społecznościowych lub poczty elektronicznej pod kątem „kluczowych słów” w celu zidentyfikowania potencjalnych złoczyńców i sprzeciwiających się systemowi zniewolenia satanistycznych elit. Ma również na celu monitorowanie nastrojów społecznych wobec konkretnych problemów lub rządów. Celem jest ocena i ostatecznie „przewidywanie” zachowania publicznego.

Staje się to trudniejsze, gdy zaczynamy mówić o osobach, jednostkach. Podczas gdy grupy są łatwiejsze do zaobserwowania i uschematyzowania w swoim zachowaniu, jednostki mogą być nagłe, zmienne i nieprzewidywalne. AI – i jego uschematyzowanie osobistych nawyków jest już dziś bardzo widoczne. Jednak obecnie jest to bardziej widoczne w świecie biznesu, w którym marketing jest dostosowany do indywidualnych wzorców i zainteresowań konsumentów. Rządy są również bardzo zainteresowane śledzeniem indywidualnych nawyków do tego stopnia, aby w miarę możliwości tworzyć profile psychologiczne dla każdej osoby na planecie.

Wszystko sprowadza się do przekonania, że AI pewnego dnia będzie w stanie zidentyfikować przestępców, zanim popełnią faktyczne przestępstwo. Innymi słowy, sztuczna inteligencja ma stać się „wszystko widzącym okiem”, które nie tylko monitoruje nasze zachowanie, ale także odczytuje nasze myśli w umysłach  jako siłę do identyfikacji przed przestępstwem.

Nie chodzi o to, czy sztuczna inteligencja może nam powiedzieć, kto jest przyszłym przestępcą. Sztuczna inteligencja jest oczywiście niezdolna do dokładnego przewidywania zachowania danej osoby w takim stopniu. Pytanie brzmi: Światowa Organizacja Zdrowia wyznacza standardy, których szuka sztuczna inteligencja, kiedy identyfikuje potencjalnych „przestępców”? Kto może ustalić zasady gry w szachy? Jeśli algorytm jest zaprogramowany przez złowieszcze elity, wówczas AI określi ich przeciwników jako przyszłych lub obecnych przestępców. AI naprawdę nie myśli. Sztuczna inteligencja nie decyduje o sile wyboru w swoich decyzjach. AI robi to, co jest zaprogramowane.

Globalna obsesja na punkcie sztucznej inteligencji wykracza daleko poza centralizację i kontrolę populacji. Jak wspomniano powyżej, istnieje czynnik religijny. Podstawowym założeniem lucyferianizmu jest idea (lub złudzenie), że niektórzy specjalni ludzie mogą stać się „bogami”. Ale są pewne konsekwencje tego przekonania.

Po pierwsze, aby stać się bogiem, trzeba mieć całkowitą siłę obserwacyjną. Oznacza to, że musiałbyś widzieć wszystko i wiedzieć wszystko. Taki cel jest głupi, ponieważ obserwowanie wszystkiego nie musi oznaczać, że człowiek wie wszystko. Całkowita obserwacja wymagałaby całkowitej obiektywności. Stronniczość oślepia ludzi przez cały czas, a globalistami są jedni z najbardziej stronniczych i elitarnych ludzi na planecie.

Całkowicie obiektywna obserwacja nie jest możliwa, przynajmniej dla ludzi i algorytmów, które programują. Elitą naprawdę nie zależy na tej rzeczywistości. Wystarczy im udawać, że są bogami poprzez masową inwigilację. W rzeczywistości nie są zainteresowani osiągnięciem boskiego oświecenia lub obiektywizmu.

Po drugie, aby stać się bogiem, w sensie mitologicznym lub biblijnym, należałoby stworzyć inteligentne życie z niczego. Wierzę, że w umysłach lucyferianów stworzenie AI jest tworzeniem inteligentnej formy życia, a nie oprogramowania. Oczywiście lucyferianie mają zaburzone pojęcie tego, co stanowi „inteligentne życie”.

Istnienie wrodzonego zrozumienia dobra i zła ustanawia fundament sumienia ludzkiego i moralnego kompasu – „duszy”. Lucyferianie argumentują pomimo licznych dowodów, że żadne z nich nie istnieje. Twierdzą, że ludzie są pustymi planszami – maszynami, które są zaprogramowane przez ich środowisko.

Aby zrozumieć tę ideologię lub kult zbudowany na pustej teorii łupków, musimy wziąć pod uwagę fakt, że elity często wykazują cechy narcystycznych socjopatów. Pełnoobjawowi narcystyczni socjopaci stanowią mniej niż 1% całkowitej populacji ludzkiej; są to ludzie, którym faktycznie brakuje jakiejkolwiek wrodzonej empatii lub normalnych narzędzi osobowości, które kojarzą nam się z ludzkością. Nie byłoby przesadą stwierdzenie, że tacy ludzie bardziej przypominają roboty niż ludzi.

Lucyferianizm jest religią zaprojektowaną przez narcystycznych socjopatów dla narcystycznych socjopatów. Jest to rodzaj wiążącego lub organizującego narzędzia do gromadzenia socjopatów w skuteczną grupę dla wzajemnych korzyści – Klub pasożytów. Jeśli ta teoria jest prawdziwa, reprezentuje ona coś, co rzadko, o ile kiedykolwiek, zajmuje się główną obserwacją psychologiczną lub antropologiczną; istnienie kabały narcystycznych socjopatów konspirujących razem, aby ukryć swoją tożsamość i stać się bardziej skutecznymi drapieżnikami.

Podsumowując, lucyferianizm jest idealnym systemem wierzeń dla narcystycznych socjopatów. Są w pewnym sensie nieludzkie. Są to puste plansze pozbawione człowieczeństwa i dlatego przyjmują religię, która traktuje to pojęcie jako „normalne”.

Rozumie się więc, że uważają coś tak prostego i pustego jak sztuczna inteligencja za inteligentne życie. Dopóki można go zaprogramować do działania „autonomicznego” (które zdają się uważać za wrażliwość), spełniona jest ich definicja inteligentnego życia. Nie ma nic inteligentnego w sztucznej inteligencji, jeśli chodzi o działania moralne lub twórcze, ale narcystyczni socjopaci i tak nie mają takiej koncepcji.

Pozostawiam czytelnikom to do rozważenia; w ubiegłym roku program AI otrzymał zadanie tworzenia własnych dzieł sztuki. Wynik został szeroko nagłośniony, a część sztuki została sprzedana za ponad 400 000 USD („dzieło” nad tekstem). Wygląda to na dziwne papugowanie ludzkich elementów sztuki, ale bez żadnej duszy. Intuicyjnie rozumiemy, że AI nie jest życiem; ale dla satanistycznych elit jest to definicja życia, prawdopodobnie dlatego, że bezduszność stworzenia odzwierciedla bezmiar twórców. Tak jak my chrześcijanie wierzymy, że ludzkość została stworzona na obraz Boga, lucyferianie w ich dążeniu do boskości stworzyli „formę życia”, która jest być może ironicznie podobna do nich.

Źródło: https://nworeport.me/

Tłum. Sobrius

Polskie źródło: https://chrzescijanka.wordpress.com/

http://chomikuj.pl/Sobrius


Źródło: Wolna Polska – Wiadomości


Polub nas na facebooku

Oceń ten artykuł
(11 głosów)Ostatnio zmieniany Piątek, 08 marzec 2019 10:51
alexjones.pl NWO Prawdziwy powód, dla którego satanistyczne elity mają obsesję na punkcie sztucznej inteligencji