Font Size

Czcionka
alexjones.pl Informacje z Polski Gospodarka polska Tak jak Orban - Małymi Krokami
Kategoria: Gospodarka polska   Piątek, 28 marzec 2014 02:05 Napisał

Tak jak Orban - Małymi Krokami

"Małymi kroczkami" "Małymi kroczkami" Robert B./Photogenica

Zdecydowana większość partii politycznych w Polsce nie sprawdziła się.

Prawicowe szybko stały się lewicowymi, przyjmując bez krytycyzmu narzuconą politykę zachodu. 

Jaki jest największy błąd wszystkich partii politycznych?

Dlaczego dalej oszukują wyborców?

Kto na nich głosuje?

Od lat 90-tych do dzisiaj scena polityczna w Polsce jest skorumpowana. Wielu jest sprzedawczyków i pospolitych idiotów, którzy ślepo wierzą sprzedawczykom.

Wstydem jest dla nas Polaków fakt, że partie takie jak: PO, SLD, PSL dalej działają w życiu publicznym. Do wymienionych partii można zaliczyć PiS, ale zdecydowanie różni się od koalicji PO - SLD - PSL.

O SLD nie muszę pisać. Jest to partia, która kontynuuje politykę PZPR, a PZPR była podporządkowana ZSRR. Dlatego wszystkie osoby, które głosują na SLD i polityków wywodzących się z komunizmu są zwolennikami rządów Rosji w Polsce czyli chcą powrotu komunizmu. Takie osoby powinno pozbyć się obywatelstwa polskiego, ponieważ jest to ewidentne działanie przeciwko Polsce.

Jakie grzechy ma PO i PSL?

Proszę zwrócić uwagę, kto znajduje się na słynnej naradzie, która obaliła rząd Jana Olszewskiego ?

Jan Olszewski chciał dokonać lustracji polityków i urzędników administracji państwa. Innymi słowy, chciał wyrzucić z polityki wszystkich sprzedawczyków, agentów: SB, wojska sowieckiego i milicji.

Gdyby Lech Wałęsa pozwolił działać rządowi Olszewskiemu, to dzisiaj bylibyśmy zdecydowanie bogatszym krajem, a Polacy zarabialiby dużo więcej, niż obecnie. Większość sprzedawczyków nigdy nie zrobiłaby karier i nie sprzedaliby Polski koncernom zagranicznym czy bankom.

W zamachu na rząd Olszewskiego brali udział czynnie działający politycy: Panowie Donald Tusk i Waldemar Pawlak, który był w stanie tylko powiedzieć: "Tylko że to jest trochę gangsterski chwyt".

Z poniższego filmiku wyraźnie widać, że partie PO - SLD i PSL działały w cichej koalicji od lat 90-tych. Skoro sprzedały rząd Olszewskiego, to kolejne zdrady Polski były i są dla nich normalnością w polityce.

Trudno jest zrozumieć, jakim prawem dalej zasiadają w ławkach parlamentarnych?

Kto na nich głosuje?

 

olszewski, Wałęsa, tusk pawlak

 

 

Cały film tutaj - BrzozaFilmy.pl

Czy PiS należał do sprzedawczyków?

Możemy odnotować wiele "dziwnych" decyzji Lecha czy Jarosława Kaczyńskiego. Wymienię tylko cztery, które miały i mają destrukcyjne działanie dla Polski.

1 - Współpraca z Lechem Wałęsą.

Co najmniej od strajków 1981 roku przywódcy Solidarności wiedzieli, że Lech Wałęsa współpracuje z komunistami. Wiedział o tym również Lech Kaczyński. Jarosław Kaczyński w tym okresie dopiero raczkował w dużej polityce. Mimo tej wiedzy w przemówieniu z sierpnia 1988 roku, Lech Kaczyński wziął odpowiedzialność za decyzje Wałęsy o przerwaniu strajków czyli spacyfikowaniu wszystkich strajków w Polsce i podjęciu rozmów z Kiszczakiem.  

2 - Ustawa Lustracyjna

Platforma Obywatelska razem z PiS przegłosowała ustawę lustracyjną. Do tej pory odczuwamy skutki tej decyzji. Nigdy nie zbudujemy wolnej i silnej Polski, gdy nie wyrzucimy z życia publicznego wszelkich sprzedawczyków politycznych, dziennikarskich, historyków, naukowców itd. 

3 – Jedwabne

Dalece niezrozumiała jest decyzja Lecha Kaczyńskiego (był wtedy prokuratorem generalnym jako minister sprawiedliwości) o przerwaniu ekshumacji zwłok w jedwabnym w momencie, kiedy prokuratorzy badający tę sprawę znaleźli w grobach niemieckie łuski. W grobach, nie było 1600 zwłok tak jak mówił Gross w swojej książce, tylko wstępnie ponad 200. Ostatecznie ta liczba byłaby nie wiele większa. W trakcie tak dużego odkrycia zapadła decyzja o zamknięciu sprawy. Podjął ją Lech Kaczyński.

4 - Podpisanie traktatu lizbońskiego.

Lech Kaczyński jako prezydent Polski podpisał traktat z Unią Europejską. Tą decyzją sprzedaliśmy część, a w niedługiej przyszłości całkowitą suwerenność Polski. Obecnie wystarczy, że urzędnicy brukselscy przegłosują daną ustawę, która może być niekorzystna dla naszej gospodarki, a rząd polski musi ją wdrożyć. Tacy parlamentarzyści Unii Europejskiej jak Godfrey Bloom mówią otwarcie, że wiele ustaw dostają gotowych. Są tak grube ilościowo, iż nie są w stanie ich przeczytać, a co dopiero debatować nad nimi.

Dużym błędem Lecha Kaczyńskiego było przywiązanie i współpracy z destrukcyjnym Bogdanem Borusewiczem, który okazał się "moralnym łajdakiem".

Jak odróżnić sprzedawczyka od patrioty?

Patriota nigdy nie sprzeda Polski dla wysokich wynagrodzeń w Unii Europejskiej czy organizacjach Georga Sorosa. Powiedzmy, że Aleksander Kwaśniewski miał złych doradców i omamili go korzyściami, czego efektem jest zapis w Konstytucji Polski zakazujący pożyczania pieniędzy od NBP. Przez ten zapis tracimy miliardy złotych rocznie. Natomiast, kiedy podsumujemy jego karierę, to wychodzi postać karierowicza bez jakiejkolwiek troski o Polskę.

Podsumowaniem jego kariery jest członkostwo w organizacji Georga Sorosa – Globalna Komisja ds. Polityki Narkotykowej (GCDP). Pan Kwaśniewski razem z między innymi Kofi Annanem (były szef ONZ), walczą o…legalizacje narkotyków.

Czy patriota mógłby współpracować w jednej drużynie z Georgiem Sorosem, który jest zbrodniarzem ekonomicznym ? Zniszczył ekonomicznie w latach 90-tych Polskę. Jego plan realizował Leszek Balcerowicz.

Nigdy.

Przykładem patrioty jest Andrzej Gwiazda, który odmówił odznaczenia z rąk Georga Busha.

Dlaczego?

Ponieważ, Bush popierał kandydaturę Wojciecha Jaruzelskiego na prezydenta Polski. Był to solidny policzek dla patriotów polskich.

Należy bać się radykalistów

Wiele nowych partii, które budują swoje zaplecze, głosi bardzo radykalne hasła typu:

  • "śmierć Brukseli",
  • "wyrzućmy obcy kapitał z Polski",
  • "zamknijmy granice dla innych państw",
  • "natychmiast wyjdźmy z Unii Europejskiej i innych przestępczych organizacji handlowych".

Przywódcy partii czy przyszli politycy, którzy głoszą tego typu hasła są głupcami.

Nigdy nie głosuj na takie partie.

Jeżeli ktoś chce siłowo czy natychmiast rozwiązać dany problem, to oznacza, że jest szaleńcem, nieznającym prawd ekonomicznych.

Przy obecnych realiach politycznych i ekonomicznych wystarczy jeden miesiąc czasu, aby ekonomicznie zniszczyć Polskę czy inny kraj. Wyraźnie to widać przy konflikcie ukraińskim. Problem ten opiszę w następnym artykule.

Sporo osób krytykuje Orbana za liczne ustępstwa względem Unii. Gdyby Pan Orban postępował w myśl zasady "natychmiast wyjdźmy z Unii", to jego kraj byłby dawno na dnie, bez możliwości odbicia się w górę. Dzisiaj politycy muszą dwa razy przegrać, aby trzy razy wygrać.

Dlaczego ?

Aby, małymi kroczkami powoli do przodu prowadzić swój kraj do niezależności.

Nie ma innej ani szybszej drogi. Polityka i ekonomia jest za bardzo skorumpowana na całym świecie.

W takim toku myślenia możemy rozpatrywać działalność Lecha Kaczyńskiego. Wiele spraw musiał po drodze przegrać, ale wiele z nich jest dalej niezrozumiała.

Przyjął inną drogę niż Andrzej Gwiazda. Należy uczciwie zaznaczyć, że gdyby bardzo mocno oskarżał Lecha Wałęsę przed okrągłym stołem, to nie byłoby dzisiaj PiS, ponieważ Wałęsa odsunąłby go od polityki.

Mamy tutaj dwie drogi postępowania dwóch patriotów. Jedną radykalną - izolacyjną (Andrzej Gwiazda), drugą pełną odwagi, wypowiedzianych prawd, ale również ustępstw, podtrzymywanych zakłamań i tajemnic (Lech Kaczyński).

Która z nich jest lepsza?

Porażki Lecha Kaczyńskiego znamy, natomiast największą porażką Andrzeja Gwiazdy jest niepodjęcie walki o wolną Polskę po roku 1990.

Dlaczego nie stoi na czele własnej partii?

Po roku 90-tym mógł zbudować partie i małymi kroczkami dążyć do zwycięstwa. On natomiast odsunął się na bok.

Polska potrzebuje takich patriotów jak państwo Gwiazdowie czy byłych przywódców pierwszej solidarności.

Dzisiaj tak bardzo rozpowszechniony jest antypatriotyzm i sprzedajność, że radykalizm skazany jest na dotkliwą porażkę. Orban pokazuje nam, że strategia małych kroczków jest tą właściwą drogą.

Tego zabrakło prawdziwym patriotom po 1990 roku.

Nie możemy iść na otwartą walkę, ponieważ bardzo szybko przegramy. Wiele partii prawicowych nie rozumie tego. Głoszą fałszywe hasła by kolejny raz omamić społeczeństwo. Kiedy dostaną się do władzy, to bardzo szybko zrozumieją niemoc decyzyjną.

Pozostanie im albo odejść z polityki zostawiając otwarte drzwi dla karierowiczów albo powtórzyć los nowej władzy na Ukrainie, która sprzedała swój kraj.

.
masoneria, iluminaci, nwo, nowy porządek świata Robert Brzoza

 


Polub nas na facebooku

Oceń ten artykuł
(6 głosów)Jeśli chcesz skomentować, ale nie używasz portali społecznościowych, możesz użyć naszego niezależnego systemu komentarzy.
Żeby to było możliwe, należy musisz mieć w naszym portalu zarejestrowane i aktywowane konto użytkownika, a także musisz być zalogowany. Rejestracja trwa chwilę i jest bezpłatna.
Rejestracja w portalu
Logowanie
Ostatnio zmieniany Piątek, 28 marzec 2014 15:13