Font Size

Czcionka
alexjones.pl Informacje z Polski Gospodarka polska NIK wytyka nieprawidłowości w sprawie gazoportu w Świnoujściu
Kategoria: Gospodarka polska   Poniedziałek, 02 marzec 2015 12:13 Autor: admin

NIK wytyka nieprawidłowości w sprawie gazoportu w Świnoujściu

NIK wytyka nieprawidłowości w sprawie gazoportu w Świnoujściu foto: Wikimedia Commons/CC

Polska po kilku przesunięciach terminu, wciąż nie może otworzyć gazoportu  Świnoujściu a co za tym idzie niemożliwe jest odbieranie dostaw skroplonego gazu i przesyłanie go po regazyfikacji do odbiorców. Całą tę sytuację bardzo negatywnie ocenia Najwyższa Izba Kontroli.

Terminal regazyfikacyjny, wraz z niezbędnymi do jego uruchomienia i funkcjonowania urządzeniami i obiektami miał zostać oddany do użytku wraz z końcem 2014 roku. Wtedy właśnie miały rozpocząć się dostawy gazu dla PGNiG. Opóźnienia przy inwestycji po pierwsze, odsuwają w czasie odbiór gazu z kataru a po drugie grozi to utratą unijnych dotacji.

Pomimo podjęcia decyzji o budowie terminala w roku 2006, do roku 2009 nie podjęto żadnych prac które miałyby pomóc w usunięciu przeszkód stojących na drodze do realizacji inwestycji.

Najwyższa Izba Kontroli stwierdza, że  spółki GAZ-SYSTEM oraz PLNG realizowały swoje zadania niezgodnie z przyjętym harmonogramem. Nieprawidłowości miały polegać głównie na:

  • nieskutecznym nadzorze wykonywanym przez GAZ-SYSTEM oraz PLNG w stosunku do wykonawców co skutkowało odstępstwami od projektu budowlanego oraz wadliwym wykonywaniem niektórych prac budowlanych przy budowie terminalu LNG, co powodowało konieczność wprowadzenia korekt wydłużających czas realizacji inwestycji;
  • nieskutecznym egzekwowaniu przez GAZ-SYSTEM oraz PLNG od wykonawców prawidłowego i terminowego wykonywania obowiązków wynikających z umów;
  • błędach popełnionych przez GAZ-SYSTEM oraz PLNG przy zawieraniu aneksów do umów z wykonawcami (np. nie wprowadzono prawnych i organizacyjnych narzędzi, które pomagałyby w określeniu winy wykonawcy, nienależycie zabezpieczono interes inwestora w sprawach dotyczących zmian terminów ukończenia prac budowlanych, nie wskazano konkretnych rozwiązań prowadzących do przyśpieszenia robót);

Przygotowanie i realizacja skomplikowanych projektów inwestycyjnych, o znaczeniu strategicznym, wymaga od administracji rządowej dysponowania zasobem kadrowym o wysokich kwalifikacjach. Bez tego rodzaju zasobu, który dokonywałby na bieżąco analiz oraz weryfikacji opinii i stanowisk uczestników procesu inwestycyjnego, nadzór ze strony administracji rządowej staje się nieskuteczny. Nie dysponując wsparciem eksperckim na najwyższym poziomie trudno jest bowiem zidentyfikować kluczowe ryzyka i zaproponować środki prowadzące do ich minimalizacji lub usunięcia – czytamy również.

na podstawie: wgospodarce.pl, NIK

 

Źródło: Parezja.pl


Polub nas na facebooku

Oceń ten artykuł
(2 głosów)Jeśli chcesz skomentować, ale nie używasz portali społecznościowych, możesz użyć naszego niezależnego systemu komentarzy.
Żeby to było możliwe, należy musisz mieć w naszym portalu zarejestrowane i aktywowane konto użytkownika, a także musisz być zalogowany. Rejestracja trwa chwilę i jest bezpłatna.
Rejestracja w portalu
Logowanie
Ostatnio zmieniany Poniedziałek, 02 marzec 2015 17:10
alexjones.pl Informacje z Polski Gospodarka polska NIK wytyka nieprawidłowości w sprawie gazoportu w Świnoujściu