Font Size

Czcionka
alexjones.pl Informacje z Polski Gospodarka polska Wreszcie za wyprzedaż majątku narodowego, ministrowie będą odpowiadać przed sądem
Kategoria: Gospodarka polska   Niedziela, 22 maj 2016 07:46 Autor: admin

Wreszcie za wyprzedaż majątku narodowego, ministrowie będą odpowiadać przed sądem

Wreszcie za wyprzedaż majątku narodowego, ministrowie będą odpowiadać przed sądem foto: Wikimedia Commons/CC

1. Minister Skarbu Dawid Jackiewicz podczas przedstawiania audytu dotyczącego jego resortu, a także spółek nadzorowanych przez ministerstwo, zapowiedział także skierowanie w najbliższym czasie wniosków do prokuratury o podejrzenie popełnienia przestępstwa w odniesieniu do niektórych prywatyzacji dokonywanych w latach 2008-2015.

Właśnie w tych dniach takie zawiadomienia zostały złożone w odniesieniu do głośnej sprzedaży przez Skarb Państwa udziałów spółki Presspublica (wydającej między innymi dziennik Rzeczpospolita), a także akcji spółki Ruch.

W przygotowaniu są wnioski dotyczące sprzedaży spółki Zakłady Górniczo-Hutnicze Bolesław, a także spółki CIECH, choć w tej ostatniej sprawie prokuratura prowadzi już postępowanie od ujawnienia treści rozmów zawartych na tzw. taśmach prawdy z restauracji „Sowa i Przyjaciele” oraz „Amber Room”.

2. Przypomnijmy, że sprzedaż 48,99% udziałów spółki Presspublica na rzecz Gremi Grzegorz Hajdarowicz Zakład Pracy Chronionej w październiku 2011 roku, spowodował w ocenie MSP powstanie szkody majątkowej przynajmniej w kwocie 5,5 mln zł.

Wycena tych udziałów dokonana przez sam resort opiewała na kwotę 60,5 mln zł, przy czym z niejasnych powodów dokonana została jej autokorekta do kwoty 51 mln zł, a nabywca ostatecznie zaoferował kwotę 55 mln zł.

Ale o wyjątkowej przychylności dla inwestora świadczy także niezwykle krótki termin składania ofert na zakup udziałów co spowodowało, że zgłosił się tylko on sam, rozłożenie płatności na wiele rat, co więcej umowa była aż 5-krotnie aneksowana zawsze z korzyścią dla inwestora, a jeden z nich dotyczył zdjęcia z jego majątku zastawu na 35 mln zł, co oznacza, że gdyby przestał on teraz spłacać raty, Skarb Państwa miałby poważne kłopoty z odzyskaniem całej należności.

3. Druga prywatyzacja skierowana do prokuratury to sprzedaż 56,84% akcji Ruch na rzecz spółki Lurena Investmens, która jako jedyna złożyła wiążącą ofertę.

Doradca prywatyzacyjny rekomendował wartość spółki Ruch w przedziale 680 mln zł -1mld 152 mln zł co odpowiadało 11,57 zł – 19,59 zł za jedną akcję, spółka po negocjacjach z MSP zaoferowała cenę 10,7 zł i oferta ta została przyjęta.

Przyjmując tylko minimalną wartość akcji Ruch S.A zaakceptowanie tej ceny oznaczało poniesienie szkody przez Skarb Państwa przynajmniej na kwotę 29 mln zł, przy czym transakcja byłą finalizowana przez ministra Aleksandra Grada w lipcu 2010 roku podczas głębokiej dekoniunktury na warszawskiej giełdzie.

3. Ale największy ciężar gatunkowy i w konsekwencji straty finansowe dla Skarbu Państwa są największe w związku z prywatyzacją CIECH.S.A.

Przypomnijmy tylko, że pośpieszna prywatyzacja CIECH S.A., na którą zdecydował się ówczesny minister skarbu Włodzimierz Karpiński w połowie 2014 roku jak wiemy z tzw. taśm prawdy, nastąpiła na skutek mocnych nacisków przedstawicieli przyszłego inwestora na różnych polityków Platformy.

Tuż przed wybuchem tzw. afery taśmowej na początku czerwca 2014 roku resort skarbu wyraził dosyć nagle zgodę na odsprzedanie będącego w jego posiadaniu pakietu kontrolnego akcji CIECH S.A. (około 38%) po cenie 32,13 zł za jedną akcję na rzecz jednej ze spółek Holdingu Jana Kulczyka, KI Chemistry sumarycznie Skarb Państwa uzyskał z tej transakcji 619 mln zł od inwestora i 22,5 mln zł wcześniej wypłaconej dywidendy, (przy czym ponad 40 mln zł dywidendy zostało w kasie spółki).

Transakcja odbyła się w wyniku ogłoszonego przez tę spółkę w marcu 2014 roku wezwania do sprzedaży blisko 34,8 mln akcji CIECH S.A. (66% wszystkich akcji) po 29,5 zł za jedną akcję.

Przedstawiciele resortu skarbu publicznie stwierdzili, że oferowana cena jest za niska i tuż przed finalizacją transakcji, inwestor zdecydował się podwyższyć cenę o 2,5 zł za akcję i zakup doszedł do skutku.

Według szacunków Skarb Państwa stracił na tej transakcji od 600 mln do 1 mld zł i dobrze, że mimo prowadzonego postępowania w tej sprawie przez prokuraturę w Warszawie, minister chce złożyć oddzielne zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

 

Źródło: Blog Zbigniewa Kuźmiuka


Polub nas na facebooku

Oceń ten artykuł
(5 głosów)Jeśli chcesz skomentować, ale nie używasz portali społecznościowych, możesz użyć naszego niezależnego systemu komentarzy.
Żeby to było możliwe, należy musisz mieć w naszym portalu zarejestrowane i aktywowane konto użytkownika, a także musisz być zalogowany. Rejestracja trwa chwilę i jest bezpłatna.
Rejestracja w portalu
Logowanie
Ostatnio zmieniany Niedziela, 22 maj 2016 09:51
alexjones.pl Informacje z Polski Gospodarka polska Wreszcie za wyprzedaż majątku narodowego, ministrowie będą odpowiadać przed sądem