Font Size

Czcionka
alexjones.pl Informacje z Polski Polityka polska Deklaracja Forum Obywatelskich Ruchów – Polska
Kategoria: Polityka polska   Poniedziałek, 30 wrzesień 2013 12:40 Autor: admin

Deklaracja Forum Obywatelskich Ruchów – Polska

Oryginał Konstytucja 3 Maja Oryginał Konstytucja 3 Maja foto: Wikimedia Commons
Zebrani w Warszawie, w dniu 29 września 2013 r. przedstawiciele organizacji społecznych, stowarzyszeń – obywatele Rzeczpospolitej zdecydowanie stwierdzamy, iż obecny system polityczny państwa polskiego nie gwarantuje przestrzegania podstawowych praw obywatelskich i zasady suwerenności Narodu.

Zapisana w 4 art. Konstytucji zasada zwierzchnictwa Narodu nie jest przestrzegana. Jest to źródłem wielu patologii w życiu publicznym, fatalnego funkcjonowania Sejmu, instytucji wymiaru sprawiedliwości, niekontrolowanego rozrostu biurokracji i wzrostu obciążeń podatkowych co w konsekwencji prowadzi do upadku gospodarczego i cywilizacyjnego państwa polskiego.
Domagamy się zatem stanowczo przywrócenia fundamentalnej zasady suwerenności narodu i zmiany obecnej ordynacji wyborczej do Sejmu (jako podstawowej przyczyny ustrojowego zła) , wprowadzenia wyboru posłów w Jednomandatowych Okręgach Wyborczych (JOW), tak by przywrócić obywatelom bierne prawo wyborcze, a także umożliwić Polakom realną kontrolę nad wybranym posłem. Obecnie na skutek patologicznej ordynacji wyborczej pełna kontrolę nad posłem sprawuje lider partii.
Domagamy się ustanowienia społecznej kontroli nad działalnością wymiaru sprawiedliwości już to przez wprowadzenie zasady wybieralności sędziów i prokuratorów, wprowadzenie instytucji ław przysięgłych, kontroli senatu i przywrócenia instytucji rewizji nadzwyczajnej a także pełne nagrywanie wszystkich rozpraw sadowych, oraz dopuszczenie do udziału w procesach stowarzyszeń obywatelskich.
Ponieważ nie ufamy obecnym partiom politycznym, które ukształtowane w patologicznym systemie wyborczym nie reprezentują obywateli, wzywamy wszystkich obywateli do tworzenia Obywatelskiej Listy Wyborczej, której fundamentem programowym będą powyższe postulaty ustrojowe.
Tylko bowiem zmiana ustroju może przywrócić obywatelom pełne prawa, a naszemu państwu stabilność i rozwój.


Źródło artykułu: 3obieg.pl


Polub nas na facebooku

Oceń ten artykuł
(3 głosów)Jeśli chcesz skomentować, ale nie używasz portali społecznościowych, możesz użyć naszego niezależnego systemu komentarzy.
Żeby to było możliwe, należy musisz mieć w naszym portalu zarejestrowane i aktywowane konto użytkownika, a także musisz być zalogowany. Rejestracja trwa chwilę i jest bezpłatna.
Rejestracja w portalu
Logowanie
Ostatnio zmieniany Poniedziałek, 30 wrzesień 2013 15:39
alexjones.pl Informacje z Polski Polityka polska Deklaracja Forum Obywatelskich Ruchów – Polska