Font Size

Czcionka
alexjones.pl Informacje z Polski SBB złożyło skargę do KE na wyroki sprzeczne z Dyrektywami i Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej
Kategoria: Informacje z Polski   Środa, 25 kwiecień 2018 08:15 Autor: Andreas

SBB złożyło skargę do KE na wyroki sprzeczne z Dyrektywami i Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej

SBB złożyło skargę do KE na wyroki sprzeczne z Dyrektywami i Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej Hermann/PixaBay/CC0/Creative Commons

Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu złożyło skargę do Komisji Europejskiej na wyroki polskiego wymiaru sprawiedliwości. Skarga dotyczy wyroków łamiących Kartę Praw Podstawowych Unii Europejskiej oraz łamanie przepisów Dyrektywy Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich.

Część orzeczeń wydawanych przez polski wymiar sprawiedliwości pomija prawa przysługujące obywatelom Polski wynikających z prawodawstwa unijnego.

W ocenie Stowarzyszenia SBB nie wszyscy przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości dostrzegli, iż jesteśmy obywatelami Unii Europejskiej i jako obywatele mamy prawo domagać  się respektowania prawa na takim samym poziomie jak dzieje się to w przypadku Państw UE.

Niedawne wyroki Sądów Najwyższych w Słowenii (syng. I Cp 1218/2017) oraz Niemczech (syng. XI ZR 152/17)  w sposób jasny wskazały jak powinna wyglądać ochrona klienta rynku finansowego.

Tymczasem w Polsce Sąd Najwyższy od wielu lat sprzyja sektorowi bankowemu. W orzeczeniu Sądu Najwyższego z dnia 14 maja 2015 r. sygn. II CKS 768/14 czytamy m.in. iż Sąd musi brać pod uwagę: „czynnik ekonomicznej opłacalności angażowania się pozwanego Banku”. W ocenie Stowarzyszenia taki sposób orzekania łamie Artykuł 20 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej (równość wobec prawa) oraz art. 20 dotyczący ochrony konsumenta.

Ostatnie prawomocne wyroki Sądów Apelacyjnych (Sąd Okręgowy we Wrocławiu II Ca 2375/16, Sąd Apelacyjny w Katowicach, wyrok z dnia 8 marca 2018 r., sygn. akt I ACa 915/17) łamią również przepisy Dyrektywa Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich. Sądy w orzeczeniach mylnie interpretują moment, na który należy oceniać umowę. Dyrektywa w tym zakresie jasno wskazuje, iż jest to moment jej zawarcia. Ponadto Sądy mimo „wykrycia” w umowie zapisów nieuczciwych (tzw. abuzywanych) działających na niekorzyść klienta, pomijają sankcje wobec przedsiębiorcy jakie nakłada w takiej sytuacji Dyrektywa.

Oczekujemy od Komisji Europejskiej szybkiej reakcji i podjęcia działań zmierzających do przedstawienia skutecznych działań wymuszających na polskim wymiarze sprawiedliwości stosowanie przepisów Karty Prawa Podstawowych Unii Europejskiej jak i Dyrektywy.

Stowarzyszenie rozważa też możliwość pozwania państwa polskiego za uporczywe łamanie przepisów UE poprzez wydawanie wadliwych wyroków. 

 

Arkadiusz Szcześniak

Prezes Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu

 Źródło: Obserwator Polityczny


Polub nas na facebooku

Oceń ten artykuł
(5 głosów)Ostatnio zmieniany Środa, 25 kwiecień 2018 09:12
alexjones.pl Informacje z Polski SBB złożyło skargę do KE na wyroki sprzeczne z Dyrektywami i Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej