Font Size

Czcionka
alexjones.pl Informacje z Polski Odbyła się pierwsza rozprawa w/s roszczeń 24 osób, które chcą zwrotu wielu pożydowskich nieruchomości w Żegocinie
Kategoria: Informacje z Polski   Piątek, 25 maj 2018 08:30 Napisał

Odbyła się pierwsza rozprawa w/s roszczeń 24 osób, które chcą zwrotu wielu pożydowskich nieruchomości w Żegocinie

Odbyła się pierwsza rozprawa w/s roszczeń 24 osób, które chcą zwrotu wielu pożydowskich nieruchomości w Żegocinie Hermann/PixaBay/CC0 Creative Commons

Wczoraj w sądzie w Bochni odbyła się pierwsza rozprawa, w której 24 osoby pochodzące z Izraela, USA, Meksyku i Austrii domagają się zwrotu wielu gruntów położonych w centrum Żegociny. Przed wojną nieruchomości te były własnością kilku żydowskich rodzin. Po wojnie, w oparciu o dekret o majątkach opuszczonych i poniemieckich, zostały przejęte przez Skarb Państwa, co ostatecznie zostało potwierdzone w 1960 roku prawomocnym orzeczeniem sądu. Obecnie skarżący chcą unieważnienia tego orzeczenia i otrzymania tytułu własności dla wspomnianych nieruchomości.

Żegocina to niewielka miejscowość (dziś liczy ok. 1,7 tys. mieszkańców) położona w województwie małopolskim, w powiecie bocheńskim. Przed wojną mieszkała tam spora społeczność żydowska. Po wojnie, na podstawie dekretu Rady Ministrów z 8 marca 1946 r. o majątkach opuszczonych i poniemieckich (Dz.U. 1946 nr 13 poz. 87 - dekret dostępny na stronie Sejmu tutaj) Skarb Państwa przeją wiele opuszczonych nieruchomości, które wcześniej należały do osób wyznania mojżeszowego, co zostało potwierdzone wyrokiem sądu z 15 czerwca 1960 roku.       

W lipcu 2016 roku do Sądu Rejonowego w Bochni wpłynęła skarga 24 mieszkańców Izraela, USA, Meksyku oraz Austrii, którzy żądają wznowienie postępowania zakończonego w 1960 roku. Powód? Twierdzą oni, że jako przedstawiciele spadkobierców przedwojennych właścicieli nieruchomości przejętych przez Skarb Państwa nie byli oni poinformowani o postępowaniu jakie toczyło się przed sądem w Bochni w latach 1959 - 1960, a które potwierdziło, że właścicielem spornych dziś gruntów stał się Skarb Państwa.

Wznowienie zakończonego w 1960 roku postępowania pozwoliłoby im żądać od Skarbu Państwa zwrotu wielu terenów w centrum Żegociny, na których dziś stoi urząd gminy, ośrodek zdrowia, centrum kultury, remiza, środowiskowy dom samopomocy, apteka, park oraz plac zabaw. Wartość tych gruntów można spokojnie szacować na kilka milionów złotych.

Jak donosi lokalny portal Żegocina.in - wczoraj odbyła się pierwsza rozprawa dotycząca ewentualnego wznowienia postępowania z lat 1959 - 1960. Pełnomocnik skarżących wniosła o wznowienia postępowania i oddalenie - po ponownym przeprowadzeniu postępowania - wniosku Skarbu Państwa w zakresie o stwierdzenie nabycia spornych nieruchomości w trybie dekretu z 8 marca 1946 r. o majątkach opuszczonych i poniemieckich. Pełnomocnik Skarbu Państwa wniósł o odrzucenie skargi jako spóźnionej (zgodnie z polskim prawem spadkobiercy mogą domagać się wznowienia zakończonego postępowania w ciągu 3 miesięcy od chwili powzięcia informacji o wydaniu orzeczenia stwierdzającego przejście majątku na rzecz Skarbu Państwa w trybie przepisów o majątkach opuszczonych i poniemieckich - z wstępnych ustaleń wynika, że okres ten nie został dochowany przez stronę skarżącą), a w razie zdecydowania przez sąd o wznowieniu postępowania i jej merytorycznym rozpoznaniu wnosi o jej oddalenie. Pełnomocnik Skarbu Państwa wniósł również o zakreślenie przynajmniej dwumiesięcznego terminu na przedstawienie pełnego stanowiska Skarbu Państwa w tej sprawie.

Sąd przychylił się do wniosku pełnomocnika Skarbu Państwa, a jednocześnie zobowiązał stronę skarżąca, aby w terminie 2 miesięcy wskazała adresy pozostałych uczestników postępowania z lat 1959 - 1960, bądź ich następców prawnych, z którymi obecnie nie ma kontaktu. Termin kolejnej rozprawy zostanie wyznaczony po uzupełnieniu braków przez strony, nie szybciej jednak niż za 2 miesiące.

Na marginesie warto przypomnieć, że po wszczętej na początku roku przez Izrael i środowiska amerykańskich Żydów akcji dyfamacyjnej przeciwko Polsce, ogłoszony w ubiegłym roku projekt tzw. dużej ustawy reprywatyzacyjnej został przez nasze władze wyrzucony do kosza. Przewidywał on m.in. ograniczenie prawa do dziedziczenia roszczeń tylko do najbliższych krewnych pierwotnych właścicieli w linii prostej [tj. dzieci / rodzice] oraz wykluczenie możliwości reprywatyzacji tzw. mienia bezspadkowego.

http://niewygodne.info.pl/artykul9/04418-Zegocina-pierwsza-rozprawa-ws-zwrotu-mienia.htm


Polub nas na facebooku

Oceń ten artykuł
(12 głosów)Ostatnio zmieniany Piątek, 25 maj 2018 13:48
alexjones.pl Informacje z Polski Odbyła się pierwsza rozprawa w/s roszczeń 24 osób, które chcą zwrotu wielu pożydowskich nieruchomości w Żegocinie