Font Size

Czcionka
alexjones.pl Informacje z Polski Czy będzie nowy baner na gmachu Sądu Najwyższego?
Kategoria: Informacje z Polski   Sobota, 22 grudzień 2018 09:03 Autor: Andreas

Czy będzie nowy baner na gmachu Sądu Najwyższego?

Czy będzie nowy baner na gmachu Sądu Najwyższego? Matthew Hunt/Flickr/CC BY 2.0

 

Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu skierowało prośbę do Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf o wyrażenie zgody na zawieszenie na gmachu Sądu Najwyższego baneru promującego “Dyrektywę 93/13”. W styczniu 2019 r. Stowarzyszenie planuje  rozpoczęcie kampanii billboardowej informującej o wyrokach TSUE i przepisach Dyrektyw chroniących wszystkich konsumentów.

Potrzeba promocji tych przepisów oraz wyroków TSUE wynika z faktu, iż część sędziów w Polsce nie respektuje prawa unijnego i wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE). Brak stosowania się do przepisów unijnych, przez część środowiska sędziowskiego, to prosta droga do tzw. Polexitu.

Zgodnie z art. 7.1 celem Dyrektywy Rady 93/13/EWG jest ochrona uczciwych przedsiębiorców i konsumentów. Nieuczciwy przedsiębiorca ma być “zmuszony” do poniesienia konsekwencji stosowania zapisów naruszających prawa konsumenta, tak aby w przyszłości zaniechał stosowania takich praktyk. Wprowadzenie standardów uczciwości na rynku ma na celu ochronę pozostałych przedsiębiorców przed nieuczciwymi konkurentami.

Niestety w sprawach sądowych dotyczących kredytów indeksowanych i denominowanych do walut obcych, mimo licznych wyroków korzystnych dla konsumentów są także wyroki (szczególnie w sądach okręgowych i apelacyjnych), które pomijają cel i przepisy Dyrektywy oraz bogate orzecznictwo TSUE.  

Na wyroki sprzeczne z prawem Stowarzyszenie SBB złożyło skargę do Komisji Europejskiej. Jako pierwszy został zgłoszony wyrok Sądu Najwyższego z 14 maja 2015 r. (sygn. II CKS 768/14). W sumie KE bada już ponad 140 wyroków. W wielu z nich Istotne Poglądy przedstawił Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta, Rzecznik Finansowy, a stanowiska Rzecznik Praw Obywatelskich.

W związku z powyższym Stowarzyszenie wystąpiło także z 5 pytaniami do prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf

  1. Czy Pani zdaniem Sądy w Polsce respektują wyroki TSUE?

  2. Czy Pani zdaniem przepisy niezgodne z Dyrektywami (np. art. 485 par 3 kpc) sędzia ma obowiązek stosować po wyroku TSUE[1]?

  3. Czy szkolenie sędziów w oparciu o stanowisko tylko jednej ze stron postępowania Pani zdaniem nie narusza niezawisłości sędziowskiej? Dlaczego sędziowie uczestniczą  w szkoleniach, na których reprezentowane jest stanowisko jedynie środowiska bankowego w zakresie sporów dotyczących kredytów indeksowanych i denominowanych do walut obcych, a nie ma żadnej otwartości sędziów na profesjonalny dialog ze stroną społeczną tego sporu?

  4. Dlaczego w przypadku obrony praw sędziów Sądu Najwyższego orzeczenia TSUE bezwzględnie obowiązują, a w przypadku obrony zwykłych Polaków przed bankowym bezprawiem orzeczenia TSUE i prawo UE dla wielu sędziów  nie są wiążące?

  5. Czy sędzia notorycznie lekceważący wyroki TSUE powinien dalej wykonywać zawód sędziego?

5 pytań do Prezes SN oraz prośba o zawieszenia baneru “Dyrektywa 93/13” na budynku SN

Arkadiusz Szcześniak Prezes Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu

 

Źródło: Obserwator Polityczny


Polub nas na facebooku

Oceń ten artykuł
(9 głosów)Ostatnio zmieniany Sobota, 22 grudzień 2018 09:51
alexjones.pl Informacje z Polski Czy będzie nowy baner na gmachu Sądu Najwyższego?