Font Size

Czcionka
alexjones.pl Informacje z Polski Czy Polska może stracić 1,3 mln ha ziemi za długi?
Kategoria: Informacje z Polski   Wtorek, 23 lipiec 2019 18:09 Napisał

Czy Polska może stracić 1,3 mln ha ziemi za długi?

Czy Polska może stracić 1,3 mln ha ziemi za długi? Olgierd Rudak/Flickr/CC BY 2.0 (2)

28 maja 2019 r. Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Czternaście dni później weszła ona w życie. Pragnę zwrócić Państwa uwagę na w mojej opinii niepokojącą zmianę wprowadzoną przez ww. nowelizację, niepokojącą choćby pod kątem bezzasadnych roszczeń wysuwanych wobec Rzeczypospolitej Polskiej przez środowiska żydowskie lub defraudacji na masową skalę typu FOZZ czy SKOK Wołomin.

Cytując za portalem Farmer.pl[1]: „(…) w znowelizowanej ustawie znalazł się przepis, który pozwala, by KOWR – za zgodą ministra rolnictwa – ustanowił na państwowej ziemi zabezpieczenia pod zaciągane zobowiązania finansowe”.

Krajowy Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) dysponuje Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa (ZWRSP) czyli ziemią rolną należącą do Rzeczpospolitej Polskiej czyli ogółu obywateli. Stan gruntów pozostających w Zasobie WRSP na 31.05.2019 r. wynosił ogółem 1 367 568 ha [2]. Średnia cena 1 ha gruntu rolnego w Polsce w marcu 2019 wg GUS wynosiła 45 743 zł [3].

Przeliczając powyższe, średnia wartość państwowej ziemi pod zarządem KOWR wynosi 1 367 568 ha x 45 743 zł = 62 556 663 024 zł (słownie: ponad sześćdziesiąt dwa i pół miliarda złotych polskich).

Co prawda, zgodnie z nowelizacją ustawy, KOWR może zastawić ziemię pod zaciągane zobowiązania finansowe na kwotę nie większą niż 1 mld zł, jednak po wyborach jesiennych ów limit mógłby zostać zniesiony przez dowolną partię rządzącą. Wszak na przykład zgodnie z notatką opublikowaną przez S. Michalkiewicza (abstrahując od osoby publikującego, jeśli dobrze pamiętam to prawdziwość notatki nie była kwestionowana), przed wyborami oczekiwane jest od rządu potwierdzenie intencji a dopiero po wyborach pełne zmiany legislacyjne na korzyść roszczeń.

Dodam jeszcze że zgodnie z doniesieniami prasowymi KOWR w ostatnim czasie wykupuje ziemie w skali o wiele większej niż dotychczas [4].

Zamieszczam poniżej abstrakt zmian dotyczących opisanego przeze mnie problemu [5].

* * *
W ustawie z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 817) wprowadza się następujące zmiany:
art. 22 otrzymuje brzmienie:

„Art. 22.

1. Krajowy Ośrodek, za zgodą ministra właściwego do spraw rozwoju wsi, może wykorzystywać mienie Zasobu do ustanawiania zabezpieczeń: 1) zaciąganych zobowiązań finansowych, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa; 2) o których mowa w art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa.

2. Ustanowienie zabezpieczeń, o których mowa w ust. 1, może polegać w szczególności na ustanowieniu przez Krajowy Ośrodek hipoteki na nieruchomościach Zasobu.

3. Sumy hipotek, o których mowa w ust. 2, nie mogą łącznie przekroczyć kwoty 1 mld zł.

W ustawie z dnia 10 lutego 2017 r. o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 1154) wprowadza się następujące zmiany:

w art. 15 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

4. Krajowy Ośrodek, za zgodą ministra właściwego do spraw rozwoju wsi, może wykorzystywać mienie do ustanawiania zabezpieczeń zobowiązań finansowych innych niż te, o których mowa w ust. 1, jeżeli są związane z realizacją zadań wynikających z polityki państwa, w szczególności w zakresie wdrażania i stosowania instrumentów wsparcia rolnictwa, aktywnej polityki rolnej oraz rozwoju obszarów wiejskich. Krajowy Ośrodek może w szczególności ustanowić hipotekę na nieruchomościach Krajowego Ośrodka.”

Dla porządku jeszcze ust. 1 art. 15 w/w ustawy, do którego znajduje się tu odwołanie: „1. W celu pełnego pokrycia wydatków własnych oraz realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych, Krajowy Ośrodek może zaciągać zobowiązania finansowe”.

* * *
Niestety nie mam wystarczającej wiedzy prawnej żeby stwierdzić czy na podstawie opisanych przeze mnie zmian, polskie grunty mogą zostać użyte np. do zaspokojenia roszczeń żydowskich, choć w mojej opinii pod “realizację zadań wynikającą z polityki państwa” można podpiąć dosłownie każdy pomysł władz. Moją uwagę na nowelizację zwrócił fakt, że ów zmiana była dość nieoczekiwana, pojawiły się nawet komentarze że partia rządząca luzuje po cichu wprowadzane szumnie ograniczenia w obrocie ziemią. Historia uczy, że jeśli politycy przyznają się nawet częściowo do błędu to tylko po to żeby odwrócić uwagę od innych działań. Dodatkowo możliwość zaciągania kredytów pod zastaw gruntów rolnych RP, na pierwszy rzut oka przynajmniej, słabo zgrywa mi się w ze statutowymi zadaniami KOWR.

Uważam, że warto zweryfikować na jaki cel może posłużyć ów wprowadzona do ustawy pożyczka pod zastaw i jaka intencja przysługiwała ustawodawcy przy wprowadzaniu takiej nowelizacji, może jakiś dziennikarz zwłaszcza z mediów alternatywnych podejmie opisany wyżej temat temat do dyskusji na antenie lub dziennikarskiego śledztwa – dziennikarze mają szerszą możliwość zadawania pytań osobom, które mogą posiadać kompetencje do wypowiedzenia się w tym temacie.

Mam nadzieję, że intencje ustawodawcy były czyste, ale polityka naszych rządzących skłania mnie do sceptycznego spojrzenia na ten temat. Jestem w stanie wyobrazić sobie scenariusz, w której pod zastaw ziemi należącej do skarbu państwa (czyli naszej wspólnej własności) zaciąga się kredyt w banku komercyjnym, nawet w celu “legalnym” jak choćby dofinansowanie służby zdrowia (już sam ten fakt rodzi wątpliwości, każdy posiadacz kredytu hipotecznego wie, że nie może swobodnie dysponować swoją własnością bez zgody banku, który udzielił mu kredytu). Następnie Rzeczpospolita Polska zobowiązania nie reguluje, pamiętajmy przecież o corocznym deficycie budżetowym, czyli wydajemy więcej niż zarabiamy. Dalej historia może potoczyć się różnie – bank komercyjny może zastaw sprzedać i tracimy 1,3 mln ha terytorium, teren mniej więcej wielkości województwa lubuskiego. Inne warianty również są możliwe, wystarczy spojrzeć na historię sum bajońskich lub złota II RP. Tak czy inaczej, nic dobrego dla nas.

Może scenariusze opisane przeze mnie brzmią trochę paranoicznie, jednak uważam, że lepiej dmuchać na zimne niż żałować po fakcie.

Autorstwo: Sędziwoj
Źródło: WolneMedia.net

Linki do przypisów zaznaczonych w tekście znajdziesz na stronie oryginalnej artykułu na:

Źródło: wolnemedia.net


Polub nas na facebooku

Oceń ten artykuł
(19 głosów)alexjones.pl Informacje z Polski Czy Polska może stracić 1,3 mln ha ziemi za długi?