Font Size

Czcionka
alexjones.pl Informacje z Polski Tośmy sobie pogłosowali
Kategoria: Informacje z Polski   Niedziela, 16 grudzień 2012 23:49 Napisał

Tośmy sobie pogłosowali

1. Dzisiaj od godziny 14.00 odbędzie się III czytanie budżetu na 2013 czyli głosowania poprawek zgłoszonych przez kluby parlamentarne i pojedynczych posłów podczas II czytania.

Przedsmak tego co nas dzisiaj czeka, mieliśmy wczoraj na posiedzeniu sejmowej komisji finansów publicznych, gdzie wszystkie te poprawki były omawiane i głosowane, przy czym głosowanie „za” jakąś poprawką, oznacza pozytywną opinie komisji w tej sprawie, a głosowanie „przeciw” oznacza opinię negatywną.

Ponieważ posłowie Ruchu Palikota złożyli prawie 6000 poprawek, dla których źródłem finansowania był Funduszy Kościelny i był to swoisty „trick” mający zablokować prace nad budżetem, przewodniczący Rosati odpowiedział „trickem” czyli poprawką przenoszącą Fundusz Kościelny do specjalnej rezerwy utworzonej w budżecie i w związku z tym wszystkie poprawki Ruchu straciły swoje źródło finansowania i tym samym nie mogły być opiniowane na komisji i nie będą głosowane na sali plenarnej.

Dzisiaj pewnie w tej sprawie podczas III czytania na sali plenarnej będzie „awantura” ale wspomniane 6000 poprawek, raczej już nie będzie głosowane.

2. Poprawek które były opiniowane na komisji było ponad 280 i zdecydowaną większość zgłosili posłowie opozycji, a rządząca koalicja tylko kilkanaście i to raczej o charakterze kosmetycznym.

Przypomnę tylko, że poprawki, które złożyli posłowie Prawa i Sprawiedliwości, miały wskazane jako źródła finansowania albo koszty obsługi długu publicznego, albo rezerwę celową na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków unijnych.

Uznaliśmy, że ze względu na spadek rentowności naszych obligacji, a także ze względu na wyczerpywanie się środków unijnych z perspektywy finansowej na lata 2007-2013, przewidziane przez rząd wydatki na te cele są na takim poziomie, że można zaproponować zmianę przeznaczenia części umieszczonych tam środków.

3. W ramach tzw. „dużych” poprawek, złożyliśmy więc tą dotyczącą zwiększenia o 0,5 mld zł części oświatowej subwencji ogólnej, ze względu na katastrofę finansową w wielu gminach i wręcz masową likwidację szkół (w tym roku zniknęło ich blisko 2 tysiące); przeznaczenia kwoty 0,5 mld zł na współfinansowanie modernizacji dróg gminnych (uruchomienie podobnego programu jak tzw. schetynówki realizowane głównie przez powiaty): kwotę 0,15 mld zł na zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego: kwotę 0,15 mld zł na rozpoczęcie realizacji programu gabinety lekarskie i stomatologiczne w szkołach i kwotę 0,1 mld zł na dożywianie dzieci w szkołach.

Na szczególną uwagę, zasługuje próba zwiększenia wydatków o kwotę 1 mld zł na aktywne formy ograniczenia bezrobocia. Tutaj źródłem, są oszczędności w samym Funduszu Pracy, wynoszące na koniec tego roku około 7 mld zł ,które minister Rostowski przeznacza nie na te cele do których został ten fundusz powołany, a na zmniejszenie potrzeb pożyczkowych państwa i finansowanie deficytu i długu publicznego.

Od paru lat niestety Fundusz Pracy jest wykorzystywany w ten sposób, podczas gdy powiatowe urzędy pracy już w połowie roku, mają wyczerpane środki na aktywne formy ograniczania bezrobocia.

Ta ostatnia poprawka w świetle podanej ostatnio przez resort pracy stopie bezrobocia na koniec listopada w wysokości 12,9% i spodziewanemu wzrostowi bezrobocia w kolejnych kilkunastu miesiącach, nabrała szczególnego znaczenia.

4.Niestety tak jak przewidywałem, wszystkie poprawki zgłoszone przez posłów opozycji zostały odrzucone, nawet ta najbardziej wydawało się oczywista, związana ze zwiększeniem o 1 mld zł środków na aktywne formy ograniczenia bezrobocia, poprawka mająca swoje źródło finansowania w wynoszącej blisko 7 mld zł nadwyżce środków na rachunku tego funduszu.

Głosowaliśmy ponad 6 godzin i w tej sytuacji można powiedzieć, cośmy sobie pogłosowali to nasze.Źródło artykułu: 


Polub nas na facebooku

Oceń ten artykuł
(0 głosów)Jeśli chcesz skomentować, ale nie używasz portali społecznościowych, możesz użyć naszego niezależnego systemu komentarzy.
Żeby to było możliwe, należy musisz mieć w naszym portalu zarejestrowane i aktywowane konto użytkownika, a także musisz być zalogowany. Rejestracja trwa chwilę i jest bezpłatna.
Rejestracja w portalu
Logowanie
Ostatnio zmieniany Poniedziałek, 17 grudzień 2012 00:25