Font Size

Czcionka
alexjones.pl Informacje ze świata Gospodarka światowa Gazociąg Południowy jako jedyne wyjście dla Europy
Kategoria: Gospodarka światowa   Niedziela, 22 czerwiec 2014 17:00 Autor: admin

Gazociąg Południowy jako jedyne wyjście dla Europy

Gazociąg Południowy jako jedyne wyjście dla Europy foto: Wikimedia Commons/CC

Oświadczenie o takiej treści złożył komisarz europejski ds. energii Günther Oettinger. Zgodnie z jego słowami w celu wznowienia prac Rosja powinna uznać Trzeci Pakiet Energetyczny, zgodnie z którym wydobywające gaz spółki nie mogą być właścicielami wielkich gazociągów na terytorium Unii Europejskiej.

Stanowisko Europy w sprawie budowy Gazociągu Południowego ciągle się zmienia. Teraz ten projekt jest możliwy do zaakceptowania. Komisarz europejski ds. energii Günther Oettinger podkreślił, że problemy, na jakie napotkał projekt, mogą zostać rozstrzygnięte. Obecnie nie spełnia on wymogów ustawodawstwa europejskiego. Jednak jeśli te przeszkody zostaną usunięte, to Oettinger osobiście poprze budowę gazociągu. Według komisarza unijnego, negocjacje między Unią Europejską a Rosją w sprawie budowy gazociągu zostaną wznowione przy pierwszej nadarzającej się okazji.

Komentując wypowiedzi Oettingera, eksperci podkreślają, że zmiana stanowiska wobec projektu jest wynikiem zwiększenia ryzyka związanego z tranzytem gazu do Europy przez terytorium Ukrainy. Tym bardziej, że z gospodarczego punktu widzenia zastrzeżenia wobec Gazociągu Południowego mają raczej podłoże polityczne, powiedział szef departamentu gospodarczego Instytutu Energetyki i Finansów Marsel Salichow:

Gazociąg Południowy finansuje Gazprom. Zwiększa on wyraźnie bezpieczeństwo energetyczne Europy. Wszelkie zastrzeżenia związane są z czynnikami natury politycznej, nie zaś z przyczynami gospodarczymi.

Minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow podczas konferencji prasowej podsumowującej wyniki spotkania z szefem MSZ Serbii Iwicą Daciciem oświadczył, że plany Moskwy wobec Gazociągu Południowego nie ulegną zmianie w przyszłości:

Nie przewidujemy żadnych zmian. Nie mam żadnych wątpliwości co do tego, że zawieszenie projektu jest sprawą tymczasową. Podkreślam raz jeszcze: Gazociąg Południowy jest jedynym systemowym rozwiązaniem problemu zaopatrywania w gaz południowego wschodu Europy.

Siergiej Ławrow dodał również, że Moskwa i Belgrad „potwierdziły aktualny charakter wszystkich osiągniętych porozumień w sprawie Gazociągu Południowego i konieczność realizacji projektu”.

Austriacki partner Gazpromu – spółka OMV – także wierzy w to, że projekt zostanie zrealizowany. Strony porozumiały się w sprawie założenia wspólnego przedsiębiorstwa w celu budowy austriackiego odcinka gazociągu. Negocjacje prowadzono przez dłuższy czas, a zakończyły się one powodzeniem. Chociaż do niedawna Bruksela zajmowała stanowisko sztywne w tej kwestii, podkreśla szef wydziału analitycznego spółki inwestycyjnej Zarządzanie Kapitałem Nikołaj Podlewskich:

To stanowisko uległo szczególnemu usztywnieniu po wiosennych wydarzeniach. Wyglądało na absolutnie nieprzejednane, w tym także w kwestii zgodności Gazociągu Południowego z ustaleniami trzeciego pakietu energetycznego. Jednakże ryzyko, jakie stwarza tranzyt gazu przez terytorium Ukrainy, moim zdaniem, skłoni Europę do pewnego złagodzenia stanowiska w kwestii ustaleń trzeciego pakietu energetycznego.

Niedawno pojawiły się doniesienia o tym, że może być zbudowane dodatkowe odgałęzienie w stronę Krymu, co umożliwiłoby uzyskanie niezależności energetycznej przez ten rosyjski region. Jednak wstępnie trzeba jeszcze rozstrzygnąć zagadnienia natury prawnej, związane z wprowadzeniem zmian do projektu.

Gazociąg Południowy jest globalnym projektem w zakresie infrastruktury Gazpromu przez Morze Czarne. Ta magistrala umożliwi spółce dokonanie dywersyfikacji eksportu gazu ziemnego i wyeliminowanie ryzyka, związanego z jego tranzytem przez Ukrainę. Moc przesyłowa gazociągu ma wynosić 63 miliardy metrów sześciennych. Odcinek morski będzie składać się z czterech nitek, z których każda powinna posiadać długość ponad 900 kilometrów. Sumaryczny koszt budowy oszacowano na 16 miliardów euro.Źródło: Głos Rosji


Polub nas na facebooku

Oceń ten artykuł
(0 głosów)Jeśli chcesz skomentować, ale nie używasz portali społecznościowych, możesz użyć naszego niezależnego systemu komentarzy.
Żeby to było możliwe, należy musisz mieć w naszym portalu zarejestrowane i aktywowane konto użytkownika, a także musisz być zalogowany. Rejestracja trwa chwilę i jest bezpłatna.
Rejestracja w portalu
Logowanie
Ostatnio zmieniany Niedziela, 22 czerwiec 2014 18:22
alexjones.pl Informacje ze świata Gospodarka światowa Gazociąg Południowy jako jedyne wyjście dla Europy