Font Size

Czcionka
alexjones.pl Informacje ze świata Polityka na świecie Juncker domaga się dalszej federalizacji Unii Europejskiej, tj. centralnie kierowanego państwa europejskiego
Kategoria: Polityka na świecie   Środa, 20 wrzesień 2017 09:30 Napisała

Juncker domaga się dalszej federalizacji Unii Europejskiej, tj. centralnie kierowanego państwa europejskiego

W dniu 13 września 2017 r. Przewodniczący Komisji Europejskiej Jan Klaudiusz Juncker wygłosił orędzie o stanie Unii. To coroczne przemówienie ma charakter programowy i ma na celu przedstawienie priorytetów Komisji. W tym roku, z uwagi na pogłębiający się kryzys polityczny w samej Unii, oczekiwano przedstawienia pomysłów na przełamanie impasu w sprawie masowej imigracji. Jeśli jednak ktoś spodziewał się czegokolwiek konkretnego, to musiał być srodze zawiedziony.

Przewodniczący Komisji zaproponował utworzenie stanowiska unijnego ministra finansów i zapowiedział działania w dziedzinie legalnej migracji, cyberprzestępczości, wolności i praw pracowniczych, handlu międzynarodowego i unii obronnej, co do których Parlament i Rada powinny się porozumieć przed końcem kadencji w 2019 roku. Silna Unia powinna być reprezentowana, jego zdaniem, przez „jednego kapitana”. Funkcję obejmującą uprawnienia wynikające z połączenia stanowisk przewodniczącego Rady Europejskiej i Komisja Europejskiej miałby sprawować najlepszy z kandydatów wybrany w wyborach Europejskich już w czerwcu 2019 r. Oznacza to skrócenie kadencji o rok dla Donalda Tuska.

Spośród całego przemówienia wyłowiliśmy najważniejsze „myśli” przewodniczącego Juncker’a, by przybliżyć naszym czytelnikom wizję Unii Europejskiej, którą będą realizować euromandaryni. Śródtytuły pochodzą od redakcji.

Wprowadzenie – wiatr w żagle

„W ostatnim roku byliśmy świadkami tego, jak w Rzymie 27 przywódców państw członkowskich, jeden po drugim, wchodziło na Kapitol, by odnowić swoje zobowiązania wobec naszej Unii i siebie nawzajem.

Wszystko to sprawia, że wierzę, iż wiatr znów wieje w żagle Europy.

Teraz okoliczności nam sprzyjają, lecz nie będą one trwać wiecznie.

Musimy wykorzystać tą sytuację i złapać wiatr w nasze żagle.”

Ekologiczne samochody przyszłości

(…) chcę, aby nasz przemysł stał się silniejszy i bardziej konkurencyjny.

Dotyczy to w szczególności naszej bazy produkcyjnej oraz 32 mln pracowników, którzy stanowią jej trzon. Produkują oni światowej klasy towary, jak na przykład samochody, które zapewniają nam przewagę na rynku.

Jestem dumny z naszego przemysłu motoryzacyjnego. Jestem jednak zaszokowany, kiedy konsumenci są świadomie i rozmyślnie wprowadzani w błąd. Apeluję do producentów samochodów o przejrzystość i naprawienie błędów. Zamiast szukać luk prawnych powinni oni inwestować w ekologiczne samochody przyszłości.

Prezentowana dzisiaj nowa strategia dotycząca polityki przemysłowej pomoże naszemu przemysłowi utrzymać pozycję lub stać się światowym liderem, jeśli chodzi o innowacyjność, cyfryzację i dekarbonizację.

Światowy lider w walce ze zmianą klimatu

Po trzecie: pragnę, by Europa była liderem w walce ze zmianą klimatu.

W ubiegłym roku ustaliliśmy globalne zasady gry w porozumieniu paryskim, które zostało ratyfikowane tutaj, w tej właśnie Izbie. Podczas gdy w Stanach Zjednoczonych poziom ambicji spadł, Europa dopilnuje, abyśmy przywrócili wielkość naszej planecie. To wspólne dziedzictwo całej ludzkości.

Komisja wkrótce przedstawi wnioski w sprawie zmniejszenia emisji dwutlenku węgla w sektorze transportu.

Solidarność z Afryką poprzez przyjmowanie imigrantów

Musimy też okazać solidarność z Afryką. Afryka, kolebka ludzkości, to szlachetny kontynent z młodą ludnością. Fundusz powierniczy UE dla Afryki, opiewający na 2,7 mld euro, pozwala tworzyć możliwości zatrudnienia na całym kontynencie. Większość tych pieniędzy przekazano na wstępie z budżetu UE, lecz dotychczasowy wkład wszystkich państw członkowskich wyniósł zaledwie 150 mln euro. Fundusz prawie wyczerpał swoje możliwości. Wiemy, jakie niebezpieczeństwo wiąże się z brakiem finansowania – w 2015 r. wielu migrantów udało się w kierunku Europy, kiedy skończyły się środki Światowego Programu Żywnościowego. Apeluję do wszystkich państw członkowskich, by poparły swoje słowa czynami i zapewniły, by taki sam los nie spotkał Funduszu powierniczego UE dla Afryki.

Należy jednocześnie zauważyć, że legalna migracja jest koniecznością, gdyż Europa jest starzejącym się kontynentem. To właśnie z tego powodu Komisja przedstawiła wnioski, które mają ułatwić wykwalifikowanym migrantom dotarcie do Europy dzięki niebieskiej karcie. Pragnę podziękować Parlamentowi za wsparcie i wzywam do szybkiego osiągnięcia ambitnego porozumienia w tej ważnej kwestii.

Osobisty scenariusz Juncker’a dla Europy

Dzisiaj pragnę przedstawić Państwu, jak ja to postrzegam: mój własny, „szósty scenariusz”.

Scenariusz ten ma swoje korzenie w kilkudziesięcioletnim osobistym doświadczeniu. Przez całe życie pracowałem na rzecz projektu integracji europejskiej i żyłem tym projektem. Byłem świadkiem dobrych i złych okresów.

Siedziałem po wielu różnych stronach stołu: jako minister, premier, przewodniczący Eurogrupy, a teraz jako przewodniczący Komisji. Byłem na miejscu w Maastricht, Amsterdamie, Nicei i Lizbonie, kiedy nasza Unia rozwijała się i rozszerzała.

Zawsze walczyłem o Europę. Zdarzało się, że cierpiałem z nią i z jej powodu, wręcz rozpaczałem. Bywały lepsze i gorsze chwile, ale nigdy nie przestałem kochać Europy. Nie ma jednak miłości bez cierpienia.

Kocham Europę, ponieważ Europie i Unii Europejskiej udało się osiągnąć coś niezwykłego w tym nadwerężonym świecie: pokój w Europie i poza jej granicami. Dobrobyt dla wielu, nawet jeśli jeszcze nie dla wszystkich.

Euro dla każdego

Jeżeli chcemy, aby euro jednoczyło, a nie dzieliło nasz kontynent, powinno ono być czymś więcej niż walutą wybranej grupy państw. Dążymy do tego, by cała Unia Europejska posługiwała się euro jako swoją walutą. Wszystkie państwa członkowskie z wyjątkiem dwóch są zobowiązane i uprawnione do przystąpienia do strefy euro po spełnieniu wszystkich warunków.

Potrzebujemy Europejskiego Ministra Gospodarki i Finansów. Europejskiego ministra, który promuje i wspiera reformy strukturalne w państwach członkowskich. W tym celu może wykorzystać prace Komisji prowadzone od 2015 r. w ramach Służby ds. Wspierania Reform Strukturalnych. Nowy minister powinien koordynować wszystkie instrumenty finansowe UE, które można wykorzystać, kiedy jakieś państwo członkowskie znajdzie się w recesji lub zostanie dotknięte poważnym kryzysem.

Nie apeluję o utworzenie nowej funkcji dla samego stanowiska. Apeluję o efektywność. Rolę ministra gospodarki i finansów powinien objąć komisarz odpowiedzialny za sprawy gospodarcze i finansowe – najlepiej sprawujący też funkcję wiceprzewodniczącego Komisji. Powinien też przewodniczyć Eurogrupie.

Jednolita lista europejska, jako narzędzie eliminacji „antyeuropejskich ekstremistów”

Komisja przedstawia dziś wniosek dotyczący nowych zasad finansowania partii i fundacji politycznych. Nie powinniśmy napychać kieszeni antyeuropejskich ekstremistów. Powinniśmy zapewnić europejskim partiom środki pozwalające im lepiej się zorganizować.

Podoba mi się też pomysł list międzynarodowych, choć zdaję sobie sprawę, że jest to koncepcja, z którą nie wszyscy z Państwa się zgadzają. Takie listy mogłyby sprawić, że wybory do Parlamentu Europejskiego byłyby bardziej europejskie i demokratyczne.

Wezwanie do jedności

Helmut Kohl i Jacques Delors nauczyli mnie, że Europa idzie naprzód tylko wówczas, gdy ma dość odwagi. Jednolity rynek, strefę Schengen i wspólną walutę uważano za mrzonki, zanim weszły w życie. Teraz te ambitne projekty są rzeczywistością.

Słyszę opinie, że nie powinniśmy robić rewolucji teraz, kiedy zaczęło być lepiej.

To jednak nie czas na nadmiar ostrożności. Zaczęliśmy od naprawy dachu. Teraz jednak, póki okoliczności nam sprzyjają, musimy zająć się resztą.

Kiedy pojawią się kolejne trudności – a z pewnością tak się stanie – będzie już za późno. Zdejmijmy więc cumy. Wypłyńmy z bezpiecznego portu. I nabierzmy wiatru w żagle.

Ucieczka do przodu. Tak w jednym zdaniu można podsumować polityczny pomysł Jana Klaudiusza Juncker’a na Unię Europejską. Wobec groźby rozpadu całej Unii i upadku strefy euro pod ciężarem długów i nadmiaru regulacji, europejskie elity chcą doprowadzić do powstania jednego, centralnie zarządzanego państwa europejskiego. Temu właśnie służą pomysły powołania ministra finansów i gospodarki dla całej Unii oraz połączenie stanowisk przewodniczącego Komisji Europejskiej ze stanowiskiem przewodniczącego Rady Europejskiej. Cała władza w ręce Komisji Europejskiej i kierującej nią z tylnego fotela Angeli Merkel.

Centralizacja i ujednolicanie regulacji w Europie na wzór niemiecki jest jedynym pomysłem na Unię. Trudno się zresztą było spodziewać czegoś innego, skoro w zeszłym tygodniu przewodniczący Juncker poleciał do Berlina po instrukcje od kanclerz Merkel. Tak to naprawdę działa.

Wystąpienie Juncker’a trafnie podsumował Nigel Farage – brytyjski poseł do Parlamentu Europejskiego mówiąc: „Jedyne co mogę powiedzieć, o to, że dzięki Bogu, że wychodzimy”. Nawiązał w ten sposób do Brexitu. Farage zarzucił Juncker’owi dyktatorskie zapędy wobec Węgier i Polski, a samą Unię porównał do tyrani Związku Radzieckiego. W jego przemówieniu wyraźnie było słychać myśl, że przedstawiony pomysł na „zjednoczoną Europę”, to nic innego, jak tylko replika Związku Sowieckiego, gdzie o wszystkim decydował Komitet Centralny KPZR.

Widać już jasno, że w zasadzie nie mamy o czym rozmawiać z Juncker’em i całą Komisją Europejską, jak tylko o zakończeniu współpracy. Żadne argumenty prawne, polityczne, ekonomiczne czy społeczne nie trafią do tych osób. Są one odporne na wiedzę i utraciły kontakt z rzeczywistością. Czy sprawa będzie dotyczyła demokracji, dekarbonizacji, energetyki, transportu czy nielegalnej imigracji, to za każdym razem usłyszymy odpowiedź odmienną od tego, czego może i powinna oczekiwać Polska i Polacy. Odpowiedź, która szanowałaby naszą odrębność i sytuację prawną i ekonomiczną. To naprawdę jest już koniec złudzeń o „Wspólnej Europie”.

Dekompozycja państw narodowych wkroczyła w nową fazę w momencie, gdy Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł, że Komisja Europejska mogła w 2015 r. samodzielnie narzucić państwom członkowskim decyzję o przymusowej relokacji nielegalnych imigrantów. Porażka Słowacji, Węgier oraz popierającej skargę Polski, pokazuje, że z maluczkimi w Europie nikt już się nie będzie liczył w żadnej sprawie.

 

 

Źródło:  stopwiatrakom.eu

 

Przypisy:

[1] Treść przemówienia J.C.Juncker’a dostępna jest tutaj: http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-17-3165_pl.htm

[2] http://nczas.com/wiadomosci/nigel-farage-szydzi-z-junckera-porownuje-rezim-unii-europejskiej-do-zwiazku-radzieckiego-video/

[3] Przemówienie Nigela Faraga dostępne jest tutaj: https://www.youtube.com/watch?time_continue=56&v=6bNVY0Wxl1s

 


Polub nas na facebooku

Oceń ten artykuł
(9 głosów)alexjones.pl Informacje ze świata Polityka na świecie Juncker domaga się dalszej federalizacji Unii Europejskiej, tj. centralnie kierowanego państwa europejskiego