Font Size

Czcionka
alexjones.pl Informacje ze świata Wiadomości Niemcy: 50 różnych organizacji imigrantów opracowało listę roszczeń i żądań
Kategoria: Wiadomości   Wtorek, 15 listopad 2016 02:16 Autor: admin

Niemcy: 50 różnych organizacji imigrantów opracowało listę roszczeń i żądań

Według „Katalogu impulsów“ najważniejszym żądaniem jest zmiana konstytucji RFN z zapisem imigracji. Władze wszystkich szczebli mają być zobowiązane do finansowania organizacji i instytucji kulturalnych imigrantów. Katalog składa się z czterech głównych punktów i wielu podpunktów - informuje ndie.pl.

„Cel zmian 1: różnorodność i udział jako przeżywane przekonania”. Głównym żądaniem w tym punkcie jest włączenie do konstytucji artykułu: „Republika Federalna Niemiec jest krajem różnorodnej imigracji. RFN wspiera równouprawniony udział, równość szans i integrację wszystkich ludzi. Przez to zostanie postanowione w konstytucji, że Niemcy są krajem różnorodnej imigracji i wszystkie szczeble władzy państwowej będą zobowiązane do zrealizowania tego celu państwowego”.

„Cel zmian 2: udział w interkulturalnym otwarciu”. Na szczeblu federalnym miałaby powstać Narodowa Rada Interkulturalnego Otwarcia, podobne rady powstałyby następnie w landach. Na szczeblach gminnych i komunalnych miałyby powstać „Centra Kompetencji Otwarcia Interkulturalnego”. W tym wypadku chodzi tutaj o żądanie powstania nowych urzędów zajmujących się podziałem pieniędzy na organizacje imigrantów i finansowaniem różnego rodzaju klubów, miejsc spotkań dla migrantów. Także np. klub finansowany z podatków, w którym będą spotykać się np. bezrobotni Afgańczycy, nie mający żadnych kontaktów z językiem niemieckim i Niemcami na co dzień, stanie się klubem interkulturalnym zmieniającym Niemcy.

„Cel zmian 3: równouprawniony udział w funkcjach decydujących“. W tym wypadku organizacje imigrantów wysuwają roszczenia w stosunku do zatrudniania w służbie państwowej lub w organizacjach większej liczby imigrantów na funkcjach kierowniczych w stosunku do ich odsetka w ludności. Ciekawe, w jaki sposób osoby nie znające języka niemieckiego mogłyby spełniać funkcje kierownicze, podczas gdy w jednym z podpunktów wysuwa się żądanie interkulturalnego otwarcia w mediach i kulturze, co jest niczym innym jak stworzeniem np. kanałów telewizyjnych lub ich odbiór przez kabel lub finansowaniem etnicznych klubów kulturalnych.

„Cel zmian 4: równouprawniony udział w świadczeniach“. Ten punkt jest otwartym roszczeniem zwiększenia finansowania organizacji i instytucji imigrantów, które „dokonują osiągnięcia tej samej jakości dla wszystkich obywateli niezależnie od ich pochodzenia“.

Nie jest tutaj w pełni zrozumiałe, w jaki sposób przeciętny Niemiec partycypuje w kulturze prawie 200 grup etnicznych, z których rekrutują się „uchodźcy polityczni“, podczas gdy w tym samym punkcie wysuwa się żądanie ustawowego stworzenia komunalnych biur tłumaczeń. W tym wypadku chodzi o to, że w urzędach socjalnych byliby zawsze dostępni tłumacze np. języka arabskiego.

 

Źródło: zeit.de, NDIE.PL


Polub nas na facebooku

Oceń ten artykuł
(15 głosów)Jeśli chcesz skomentować, ale nie używasz portali społecznościowych, możesz użyć naszego niezależnego systemu komentarzy.
Żeby to było możliwe, należy musisz mieć w naszym portalu zarejestrowane i aktywowane konto użytkownika, a także musisz być zalogowany. Rejestracja trwa chwilę i jest bezpłatna.
Rejestracja w portalu
Logowanie
Ostatnio zmieniany Wtorek, 15 listopad 2016 00:07
alexjones.pl Informacje ze świata Wiadomości Niemcy: 50 różnych organizacji imigrantów opracowało listę roszczeń i żądań