Font Size

Czcionka
alexjones.pl Informacje ze świata Wiadomości Banki zdradzą wasze tajemnice
Kategoria: Wiadomości   Czwartek, 29 październik 2015 14:53 Autor: admin

Banki zdradzą wasze tajemnice

Banki zdradzą wasze tajemnice foto: Wikimedia Commons/CC

To rewolucja – Unia Europejska i Liechtenstein, będący od dawna na cenzurowanym za ścisłe przestrzeganie tajemnicy bankowej, podpisały umowę o wzajemnym przekazywaniu sobie informacji o posiadaczach kont bankowych, by lepiej walczyć z unikaniem płacenia podatków. Tajemnicy bankowej nie przestrzega już od sześciu lat także Szwajcaria – do tamtej pory wzór tajemnicy bankowej.

Szwajcarzy odstąpili od tajemnicy bankowej, ale dziś tego żałują. Coraz częściej w sektorze bankowym pojawia się konkurencja nie tyle samych instytucji finansowych, co jurysdykcji. Bo tajemnica bankowa jest, a właściwie była, jednym z głównych kryteriów wyboru banku – kryteriów dla najważniejszych klientów, bo klientów, którzy przynoszą do banku ogromne środki.

Od teraz w zgodzie z nowym porozumieniem kraje członkowskie Unii Europejskiej otrzymają nazwisko, adres, datę urodzenia i numer identyfikacji podatkowej swoich rezydentów posiadających konta w Liechtensteinie – informuje Komisja Europejska w komunikacie.

Ponadto fiskusowi krajów UE będą przekazane informacje o aktywach finansowych i saldzie.

Liechtenstein, niewielkie księstwo na granicy Szwajcarii i Austrii, był przez lata rajem podatkowych dla bogatych Europejczyków ze względu na ściśle przestrzeganą tajemnicę bankową, krytykowaną przez Komisję Europejską i szereg krajów członkowskich.

W maju UE podpisała podobną umowę ze Szwajcarią. Kończą się obecnie negocjacje analogicznych porozumień UE z Andorą, San Marino i Monako.

Kamieniem milowym w upadku tajemnicy bankowej stał się 2009 rok.

Najpierw – to pod koniec 2008 roku roku – niemiecki rząd przekupił pracownika banku w Liechtensteinie i uzyskał informacje o obywatelach niemieckich, którzy uciekając przed płaceniem podatków w kraju zakładali konta w bankach w tym niewielkim europejskim państewku.

Szwajcarzy sprzedali klientów

Rynek dużo poważniej odczuł jednak przekazanie danych o stanie kont amerykańskich obywateli, na które zdecydował się jeden ze szwajcarskich banków. Bank UBS udostępnił amerykańskiej administracji wgląd do danych i na konta, co było wydarzeniem bez precedensowym – szczególnie, że przez ostatnie 50 lat w banku swoje środki gromadzili w równym stopniu przestępcy wojenni, handlarze bronią i najbogatsi ludzie świata. Mieli wówczas gwarancję – cokolwiek nie działoby się w świecie, o tych pieniądzach nie dowie się nikt i nikt ich nie zajmie.

O sprzedaży tajemnicy bankowej – najważniejszego towaru eksportowego Szwajcarów – zdecydował rząd tego kraju już w marcu 2009 roku, kiedy minister finansów Hans-Rudolf Merz, poinformował o oficjalnym złagodzeniu zasad obowiązywania tajemnicy bankowej. – Rząd Szwajcarii jest gotowy, pod pewnymi warunkami, udzielić urzędowej pomocy w przypadkach unikania płacenia podatków – poinformował Merz na kilka tygodni przed tym, jak szwajcarskie banki zaczęły udostępniać dane klientów.

Władze Szwajcarii zadeklarowały również wprowadzenie standardów rozliczeń podatkowych OECD, które mają pomóc w walce z rajami podatkowymi. Szwajcaria nie chciała ich wprowadzać, odkąd zostały uchwalone w 2000 roku, z obawy przed narażeniem na szwank zasad obowiązującej tam tajemnicy bankowej. Do tej pory pomoc urzędowa była udzielana przez Szwajcarię w przypadkach oszustw podatkowych wyłącznie, gdy dochodziło do fałszerstwa dokumentów.

UBS, drugi największy na świecie bank obsługujący bogatych klientów, przyznał w lutym, że brał udział w defraudacji pieniędzy z USA i zgodził się na zapłatę 780 milionów dolarów oraz ujawnienia nazwisk ponad 250 klientów, którzy niezgodnie z prawem ukrywali aktywa przed amerykańskim urzędem skarbowym. Następnego dnia urząd skarbowy USA pozwał bank o ujawnienie informacji dotyczącej 52 tysięcy klientów. W wyniku zawartej ugody międzyrządowej UBS przkazały rządowi szwajcarskiemu dane 4450 klientów.

Tajemnica? Wolne żarty!

Kraj nad Wisłą nie słynie z ostrego przestrzegania tajemnicy bankowej. Dostęp do informacji o kontach klientów banków mają i prokuratorzy, i policja, i sądy, i wszelkiej maści służby – ze strażą miejską włącznie. Nie wspominając urzędów skarbowych.

Zgodnie z polskim prawem dokonując czynności bankowych przekazujemy bankowi informacje dotyczące bezpośrednio naszej osoby, naszego stanu rodzinnego i majątkowego. Banki posiadające takie informacje mogą stanowić bardzo bogate źródło wiedzy o nas samych. Dlatego też ustawa prawo bankowe nakazuje bankom w tym aspekcie milczenie – obowiązuje je tajemnica bankowa. Tajemnica bankowa to obowiązek zachowania w poufności wiedzy uzyskanej przez bank oraz osoby w nim zatrudnione podczas dokonywania czynności bankowych. Zachowanie tajemnicy bankowej jest obowiązkiem banku, którego niewykonanie lub nienależyte wykonanie wiąże się z odpowiedzialnością majątkową i karną. Tyle, że od dekad nikt się tą tajemnicą nie przejmuje.

Nie tylko imię, nazwisko i numer konta, ale również adres zamieszkania i dane współwłaściciela konta, czy bieżące saldo rachunku, wszystkie dane bankowe może wydobyć z banku bystra osoba prywatna (część na dowodzie wpłaty na rachunek wybranej przez siebie prywatnej osoby). Niezależnie od tego komplet szczegółowych danych otrzymują z banków wszystkie firmy windykacyjne i firmy, które informują, że są firmami windykacyjnymi (co bankowcy nie zawsze sprawdzają). Jak to się stało, że bankierzy przez tyle lat żyli mając prawo za nic? Winę za to ponosił silny lobbing bankowy w polskim parlamencie i kolejnych rządach.

 

 

Źródło: 3obieg.pl


Polub nas na facebooku

Oceń ten artykuł
(5 głosów)Jeśli chcesz skomentować, ale nie używasz portali społecznościowych, możesz użyć naszego niezależnego systemu komentarzy.
Żeby to było możliwe, należy musisz mieć w naszym portalu zarejestrowane i aktywowane konto użytkownika, a także musisz być zalogowany. Rejestracja trwa chwilę i jest bezpłatna.
Rejestracja w portalu
Logowanie
Ostatnio zmieniany Czwartek, 29 październik 2015 15:39