Font Size

Czcionka
alexjones.pl Informacje ze świata Niemcy: oficjalne dane o przestępstwach imigrantów
Kategoria: Informacje ze świata   Sobota, 26 maj 2018 08:00 Autor: Andreas

Niemcy: oficjalne dane o przestępstwach imigrantów

Niemcy: oficjalne dane o przestępstwach imigrantów Photo RNW.org/Flickr/CC BY-ND 2.0

Federalny Urząd Policji Kryminalnej (BKA) opublikował raport na temat przestępstw popełnionych na terenie Niemiec od początku kryzysu uchodźczego.

W raporcie podsumowano statystyki kryminalne z terenu Niemiec z lat 2015-2017, analizując przestępstwa seksualne, uszkodzenia ciała, kradzieże, zabójstwa i inne przestępstwa. Zbadano, w oparciu o dokumentację policyjną, przestępstwa z udziałem osób ze środowisk migracyjnych, biorąc pod uwagę osoby ubiegające się o azyl, osoby posiadające status uchodźcy, cudzoziemców posiadających zezwolenie na pobyt oraz nielegalnie przebywających w Niemczech.

Jednym z  wniosków raportu jest stwierdzenie, że uchodźcy z regionów dotkniętych kryzysem rzadziej angażują się w działalność przestępczą, niż imigranci z regionów nie  dotkniętych kryzysem. O ile syryjscy uchodźcy stanowili największą liczbę uchodźców i osób ubiegających się o azyl w 2017 r. – łącznie 35,5% – to tylko 20% przestępstw popełnianych przez osoby z tłem migracyjnym zostało popełnionych przez Syryjczyków. Według BKA  podobny stosunek  procentowy można wykazać dla Irakijczyków.

Badanie wykazało, że migranci z krajów Afryki Północnej, takich jak Algieria, Maroko i Tunezja byli odpowiedzialni za wyższy odsetek przypadków kryminalnych. Chociaż stanowią oni zaledwie 2,4% wszystkich osób ubiegających się o azyl, byli podejrzani o 9% przestępstw popełnianych przez migrantów. Również wysoki udział wchodzących w konflikt z prawem dotyczy osób z Serbii ubiegających się o azyl.

Policja odnotowała wzrost liczby przestępstw na tle seksualnym popełnianych przez migrantów. Jednak reforma kodeksu karnego w listopadzie 2016 r. rozszerzyła definicję przestępstw na tle seksualnym w Niemczech, co oznacza ograniczoną możliwość porównania z danymi z lat poprzednich. Liczba przestępstw seksualnych z udziałem co najmniej jednego przestępcy z tłem migracyjnym wzrosła od 2016 do 2017 r. o około 200 przypadków. Liczba ta nie obejmuje zniewag na tle seksualnym. W sumie w 2017 r. imigranci dokonali 3597 przestępstw tego rodzaju.

Odsetek migrantów zamieszanych w odnotowane przestępstwa seksualne również nieznacznie wzrósł, z 10 procent w 2016 r. do 12 procent w 2017 r. Dane te wyrażone w  liczbach wyglądają następująco: 4852 migrantów było podejrzanych o popełnienie przestępstwa seksualnego w 2017 r. w porównaniu z 3 329 w 2016.

Wśród podejrzanych duży udział miały osoby ubiegające się o azyl z Afganistanu i Pakistanu, w porównaniu do całkowitej liczby imigrantów pochodzących z tych krajów. Odsetek  domniemanych przestępców w przypadku Afgańczyków i Pakistańczyków, w porównaniu z ubiegającymi się o azyl osobami z Syrii, był wysoki.

Ogółem liczba przestępstw nieznacznie spadła (2,4%) w latach 2016-2017. Udział podejrzanych przestępców ze środowisk migracyjnych pozostał niezmieniony. Po raz pierwszy zostały wzięte pod uwagę w tym raporcie przestępstwa osób, którym przyznano status uchodźcy.

Natalia Osten-Sacken, na podst. http://www.infomigrants.net

Portal http://www.infomigrants.net jest współtworzony m.in. przez France Médias Monde (France 24, Radio France International, Monte Carlo Doualiya), niemieckiego nadawcę publicznego Deutsche Welle oraz włoską agencję prasową ANSA i współfinansowany przez Unię Europejską.Źródło: Euroislam


Polub nas na facebooku

Oceń ten artykuł
(5 głosów)Artykuły powiązane

Ostatnio zmieniany Sobota, 26 maj 2018 09:39
alexjones.pl Informacje ze świata Niemcy: oficjalne dane o przestępstwach imigrantów