Font Size

Czcionka
alexjones.pl Informacje ze świata Jak administracja ONZ organizuje wojnę
Kategoria: Informacje ze świata   Niedziela, 09 wrzesień 2018 07:02 Autor: Andreas

Jak administracja ONZ organizuje wojnę

Jak administracja ONZ organizuje wojnę Nicolas Raymond/Flickr/CC BY 2.0 (4)

Wewnętrzny dokument ONZ jaki właśnie publikujemy potwierdza to, że administracja ONZ  działa przeciwko celom tej organizacji. Powaga sytuacji wzywa sekretarza generalnego António Guterresa do wyjaśnienia, czego zażądał rosyjski minister spraw zagranicznych Sergiej Ławrow. Jeśli tego nie zrobi, kraje członkowskie mogą zakwestionować ONZ.

2 lipca 2012, Jeffrey Feltman, były asystent Hillary Clinton, został człowiekiem Nr 2 w ONZ. Złożył przysięgę na Kartę ONZ przed ówczesnym sekretarzem generalnym, skrajnie skorumpowanym Ban Ki-moonem.

W październiku 2017, podsekretarz ds. politycznych, Jeffrey Feltman, potajemnie sporządził listę instrukcji dla wszystkich agencji ONZ o stanowisku jakie powinni przyjąć odnośnie konfliktu w Syrii.

Żadnego z krajów-członków organizacji, nawet nie członków Rady Bezpieczeństwa, nie poinformowano o istnieniu tych instrukcji, dopóki rosyjski minister spraw zagranicznych, Sergiej Ławrow, ujawnił je 20 sierpnia. [1].

Właśnie zdobyliśmy kopię listy. [2]

Ten dokument zdradza Kartę ONZ [3] poprzez odwrócenie jej priorytetów. Choć głównym celem ONZ jest „zachowanie pokoju i międzynarodowego bezpieczeństwa”, instrukcje Feltmana umieszczają „poszanowanie praw człowieka” ponad tym celem. W ten sposób te prawa stają się narzędziem działającym przeciwko pokojowi.

Wyrażenie „prawa człowieka” istniało dużo wcześniej, zanim nadano mu definicję prawną (innymi słowy, zanim stało się przedmiotem sporu w sądzie). W XIX wieku brytyjski minister spraw zagranicznych często używał tego zwrotu, by usprawiedliwić niektóre z jego wojen. Miało to na celu obronę ludności, oświadczył, że jest gotowy do rozpoczęcia wojny z Imperium Osmańskim. W rzeczywistości było to nic innego jak starcie między Imperium Brytyjskim i Sublime Porte / Wysoką Portą. Naród który rzekomo został „wyzwolony” przez Londyn nigdy nie żył bardziej komfortowo pod tym władcą niż jakimkolwiek innym. W XX wieku określenie „prawa człowieka”  było przede wszystkim oznaką organizacji pozarządowych „żadnych granic”, a następnie sloganem powiązanych z CIA trockistów – neo-konserwatystów.

Mimo że w Karcie ONZ wyrażenie „prawa człowieka” występuje 6 razy, to nie czyni tego ideałem. Poszanowanie tych praw może tylko istnieć w czasach pokoju. Czy mamy przypominać, że wojna to okres traumy w którym niszczy się prawa jednostki? Jest to straszna sytuacja, kiedy w celu ratowania narodu, musimy uznać, że niektórzy z jego członków zginą.

To dlatego rozróżniamy policję i armię. Policja chroni praw jednostki, natomiast armia chroni praw zbiorowości. Policja musi szanować „praw człowieka”, a armia może je ignorować. Wydaje się, że nasi współcześni, uwięzieni w swoim komforcie, stracili poczucie tych elementarnych różnic.

Skoro „rights-ism / prawa-izm człowieka” był początkowo maską dla podboju terytorialnego, doprowadzonego do skrajności, to stał się ideologią destrukcji narodowych struktur państwowych. Żeby szanowano nasze prawa, musimy być „obywatelami świata” i akceptować „otwarte społeczeństwo”, „bez granic”, zarządzane przez „rząd światowy”.

To jest pogardą wobec historii i kultury każdego z tych „obywateli świata”, i narzucaniem im tego co wydaje się być dla nas najlepsze… a zatem dla nich.

W tym nowym dokumencie Jeffreya Feltmana, jeszcze raz pretekstem są „prawa człowieka”. Ta persona uczestniczyła w rządzie Iraku dzięki prywatnej firmie zorganizowanej na wzór East India Company, źle nazwanej Coalition Provisional Authority / Tymczasowy Rząd Koalicyjny [4], pokazując tym jak mały szacunek miał dla praw Irakijczyków. Swój prawdziwy cel wobec Syrii pokazał w serii dokumentów znanych p.n. „Feltman Plan” [5]. W tych dokumentach proponuje unieważnienie suwerenności narodu syryjskiego i zainstalowanie obcego rządu, tak jak to zrobił w Iraku.

Pewny siebie pisze: ” Plan działań humanitarnych musi pozostać humanitarny, aby zagwarantować, że ONZ będzie w stanie doprowadzić do pomyślnego zakończenia istotnych działań humanitarnych niezbędnych do ratowania życia i zagwarantowania podstawowych potrzeb ludności. Poza tym działania związane z rozwojem lub odbudową powinny znaleźć odzwierciedlenie w innych kontekstach, które ze swej natury będą wiązały się z dłuższymi okresami negocjacji z rządami. Ma to zasadnicze znaczenie, biorąc pod uwagę kompleksowe kwestie prawne i polityczne, jakie pojawiają się w tej sytuacji”. Innymi słowy, nakarm uchodźców, ale nie walcz z głodem, który ich niszczy – to powinno pozostać argumentem, który moglibyśmy wykorzystać w naszych negocjacjach z państwem syryjskim.

Jordańczycy, Libańczycy, Turcy i Europejczycy będą zaskoczeni kiedy to czytają „ONZ nie opowiada się za powrotem uchodźców czy wysiedlonych, ale będzie wspierać repatriantów w celu zagwarantowania bezpiecznego, godnego, świadomego, dobrowolnego i trwałego charakteru powrotu i reintegracji, jak i praw Syryjczyków szukających azylu”. Powołując się na teorię prof. Kelly Greenhill [6], Feltman nie chce pomagać uchodźcom w powrocie do ich domów, a ich eksodus zamierza wykorzystać do osłabienia ich kraju.

„ONZ nie może pomagać tym, którzy popełnili zbrodnie wojenne lub zbrodnie przeciwko ludzkości” –  mówi, zakazując, jako ostrożnego środka, wszelkiej pomocy jakiejkolwiek władzy w ogóle.

Twierdzi: „Dopiero gdy zainteresowane strony wynegocjują prawdziwą i całościową przemianę polityczną, ONZ będzie gotowe ułatwiać odbudowę”. Daleko nam do ideału Karty.

ThierryMeyssan

Tłum. Ola Gordon/http://chomikuj.pl/OlaGordon

Przekład:  Pete Kimberley

_______________________________

[1] “Sergey Lavrov news conference with Gebran Bassil” / Konferencja prasowa Sergieja Ławrowa z Gebranem Bassil, Voltaire Network, 20.08.2018.

[2] “Parameters and Principles of UN assistance in Syria” / Parametry  i zasady pomocy ONZ w Syrii,  Jeffrey D. Feltman, Voltaire Network, 3.09.2018.

[3] “Charter of the United Nations, ratified on 26 june 1945” /  Karta ONZ, Voltaire Network, 26.06.1945.

[4] “Who Rules Iraq?” / Kto rządzi Irakiem?, Thierry Meyssan, Voltaire Network, 13.05.2004.

 [5] “Draft Geneva Communique Implementation Framework”, “Confidence Building Measures”, “Essential Principles”, “Representativness and Inclusivity”, “The Preparatory Phase”, “The Transitional Governing Body”, “The Joint Military Council and Ceasefire Bodies”, “The Invitation to the International Community to Help Combat Terrorist Organizations”, “The Syrian National Council and Legislative Powers during the Trasition”, “Transitional Justice”, “Local Governance”, “Preservation and Reform of State Institutions”, “Explanatory Memorandum”, “Key Principles revealed during Consultations with Syrian Stake-holders”, “Thematic Groups” (unpublished). “Germany and the UNO against Syria”, Thierry Meyssan, Al-Watan (Syria) , Voltaire Network, 28.01.2016.

[6] “Strategic Engineered Migration as a Weapon of War” Strategicznie zorganizowana migracja jako broń, Kelly M. Greenhill, Civil War Journal, Volume 10, Issue 1, lipiec 2008.

Źródło: http://www.voltairenet.org/article202751.html
Źródło: Wolna Polska – Wiadomości


Polub nas na facebooku

Oceń ten artykuł
(7 głosów)Ostatnio zmieniany Niedziela, 09 wrzesień 2018 08:02
alexjones.pl Informacje ze świata Jak administracja ONZ organizuje wojnę