Font Size

Czcionka
alexjones.pl Technologia i nauka Inne Badania naukowe o wpływie fal na zdrowie
Kategoria: Inne   Niedziela, 04 wrzesień 2016 10:58 Autor: admin

Badania naukowe o wpływie fal na zdrowie

34 badania naukowe, jakie pokazują negatywny wpływ wi-fi na zdrowie ludzkie.

Oto znakomity zbiór prac naukowych stwierdzających niekorzystne efekty biologiczne lub stwierdzające uszczerbek na zdrowiu z powodu sygnału Wi-Fi, urządzeń obsługujących Wi-Fi lub częstotliwości Wi-Fi (2,4 lub 5 GHz), zebranych przez organizację „WiFi In Schools”.

Dokumenty wymienione w zbiorze to tylko te, w gdzie badano ekspozycję na 16V m lub poniżej. Ktoś, kto używa komputera z funkcją Wi-Fi może być narażony na działanie pola elektromagnetycznego do 16 V/m. Dokumenty są wymienione w porządku alfabetycznym.

1. Atasoy H.I. et al., 2013. Immuno-histopatologiczne wskazania szkodliwego wpływu fal radiowych emitowanych z konwencjonalnych urządzeń Wi-Fi na rozwój szczurów laboratoryjnych (Immunohistopathologic demonstration of deleterious effects on growing rat testes of radiofrequency waves emitted from conventional Wi-Fi devices). Journal of Pediatric Urology 9(2): 223-229. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22465825

2. Avendaño C. et al., 2012. Korzystanie z laptopów podłączonych do Internetu przez łącze Wi-Fi zmniejsza ruchliwość plemników człowieka i zwiększa fragmentację ich DNA (Use of laptop computers connected to internet through Wi-Fi decreases human sperm motility and increases sperm DNA fragmentation). Fertility and Sterility 97(1): 39-45. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22112647

3. Avendaño C. et al., 2010. Poddawanie się działaniu laptopów wpływa na ruchliwość i wywołuje fragmentację DNA w ludzkich plemnikach in vitro przez efekt nietermiczny: Raport wstępny (Laptop expositions affect motility and induce DNA fragmentation in human spermatozoa in vitro by a non-thermal effect: a preliminary report). American Society for Reproductive Medicine 66th Annual Meeting: O-249 http://wifiinschools.org.uk/resources/laptops+and+sperm.pdf)

4. Aynali G. et al., 2013. Modulacja bezprzewodowa (2,45 GHz), wywołująca toksyczność oksydacyjną indukowaną w błonie śluzowej szczura krtaniowo przez melatoninę. (Modulation of wireless (2.45 GHz)-induced oxidative toxicity in laryngotracheal mucosa of rat by melatonin). Eur Arch Otorhinolaryngol 270(5): 1695-1700. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23479077

5. Gumral N. et al., 2009. Wpływ selenu i L-karnityny na stres oksydacyjny we krwi szczura indukowany przez promieniowanie 2,45 GHz urządzeń bezprzewodowych. (Effects of selenium and L-carnitine on oxidative stress in blood of rat induced by 2.45-GHz radiation from wireless devices). Biol Trace Elem Res. 132(1-3): 153-163. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19396408

6. Havas M. et al., 2010. Badanie dotyczące zmienności tętna wskutek promieniowania mikrofalowego z telefonów bezprzewodowych 2,4 GHz, i jak wpływa ono naautonomiczny układ nerwowy. (Provocation study using heart rate variability shows microwave radiation from 2.4GHz cordless phone affects autonomic nervous system). European Journal of Oncology Library Vol. 5: 273-300.

http://www.icems.eu/papers.htm?f=/c/a/2009/12/15/MNHJ1B49KH.DTL part 2.

7. Havas M. and Marrongelle J. 2013. Powtórzenie badania zmienności rytmu serca z użyciem telefonu bezprzewodowego 2.45GHz potwierdza pierwotne ustalenia. (Replication of heart rate variability provocation study with 2.45GHz cordless phone confirms original findings). Electromagn Biol Med 32(2): 253-266.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23675629

8. Maganioti A. E. et al., 2010. Pole elektromagnetyczne Wi-Fi wywiera zmiany w EEG w zależności od płci. Szóste Międzynarodowe Warsztaty na temat biologicznych skutków pól elektromagnetycznych. (Wi-Fi electromagnetic fields exert gender related alterations on EEG. 6th International Workshop on Biological Effects of Electromagnetic fields). http://www.istanbul.edu.tr/6internatwshopbioeffemf/cd/pdf/poster/WI-FI%20ELECTROMAGNETIC%20FIELDS%20EXERT%20GENDER.pdf

9. Margaritis L.H. et al., 2013. Oogeneza Drosophili jako bio-markera w odpowiedzi na źródła EMF (Drosophila oogenesis as a bio-marker responding to EMF sources). Electromagn Biol Med., Epub ahead of print. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23915130

10. Naziroğlu M. and Gumral 2009. Działanie modulacyjne L-karnityny i selenu w związku z działaniem urządzeń bezprzewodowych (2,45 GHz) i wywoływanym przez nie stresem oksydacyjnym, zapisy encefalografii mózgu szczura (Modulator effects of L-carnitine and selenium on wireless devices (2.45 GHz)-induced oxidative stress and electroencephalography records in brain of rat). Int J Radiat Biol. 85(8): 680-689.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19637079

11. Nazıroğlu M. et al., 2012. Bezprzewodowe urządzenia 2.45-Gz wywołują stres oksydacyjny i proliferację poprzez napływ cytozolowych jonów Ca2+ w ludzkich komórkach nowotworowych białaczki (2.45-Gz wireless devices induce oxidative stress and proliferation through cytosolic Ca2+ influx in human leukemia cancer cells). International Journal of Radiation Biology 88(6): 449–456. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22489926

Oraz kolejne:

12. Nazıroğlu M. et al., 2012b. Melatonin modulates wireless (2.45 GHz)-induced oxidative injury through TRPM2 and voltage gated Ca(2+) channels in brain and dorsal root ganglion in rat. Physiol Behav. 105(3): 683-92.http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22019785

13. Oksay T. et al., 2012. Protective effects of melatonin against oxidative injury in rat testis induced by wireless (2.45 GHz) devices. Andrologia doi: 10.1111/and.12044, Epub ahead of print. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23145464

14. Papageorgiou C. C. et al., 2011. Effects of Wi-Fi signals on the p300 component of event-related potentials during an auditory hayling task. Journal of Integrative Neuroscience 10(2): 189-202.http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21714138 (Wi-Fi alters brain activity in young adults:http://wifiinschools.org.uk/resources/wifi+brain+July+2011.pdf)

15. Shahin S. et al., 2013. 2.45 GHz Microwave Irradiation-Induced Oxidative Stress Affects Implantation or Pregnancy in Mice, Mus musculus. Appl Biochem Biotechnol 169: 1727–1751. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23334843

16. Türker Y. et al., 2011. Selenium and L-carnitine reduce oxidative stress in the heart of rat induced by 2.45-GHz radiation from wireless devices. Biol Trace Elem Res. 143(3): 1640-1650. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21360060

 

A oto kilka innych badań o podobnych częstotliwościach mikrofalowych przy niskiej ekspozycji (6V/m lub mniej) (to nie jest wyczerpujący zbiór):

17. Balmori A. 2010. (Wpływ oddziaływania masztów do telefonii komórkowej na kijanki żaby pospolitej: miasto zamienione w laboratorium (Mobile phone mast effects on common frog (Rana temporaria) tadpoles: the city turned into a laboratory). Electromagn. Biol. Med. 29(1-2):31-35. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20560769

18. Erdinc O. O. et al., 2003. Fale elektromagnetyczne o częstotliwości 900 MHz w modelu ostrego pentylenotetrazolu w ontogenezie u myszy. (Electromagnetic waves of 900MHz in acute pentylenetetrazole model in ontogenesis in mice). Neurol. Sci. 24:111-116 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14600821

19. Fesenko E. E. et al., 1999. Stymulacja mysich komórek NK przez słabe fale elektromagnetyczne o centymetrowym zakresie. (Stimulation of murine natural killer cells by weak electromagnetic waves in the centimeter range). Biofizika 44:737–741 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10544828

20. Fesenko E. E. et al., 1999. Mikrofale i odporność komórkowa. I. Wpływ promieniowania mikrofalowego na całe ciało z uwagi na wytwarzanie się czynnika martwicy nowotworowej w mysich komórkach (Microwaves and cellular immunity. I. Effect of whole body microwave irradiation on tumor necrosis factor production in mouse cells) Bioelectrochem. Bioenerg. 49:29–35 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10619445

Inne badania:

21. Havas M. et al., 2010. Provocation study using heart rate variability shows microwave radiation from 2.4GHz cordless phone affects autonomic nervous system. European Journal of Oncology Library Vol. 5: 273-300 http://www.icems.eu/papers.htm?f=/c/a/2009/12/15/MNHJ1B49KH.DTL part 2.

22. Kesari K. K. and Behari J., 2009. Microwave exposure affecting reproductive system in male rats. Appl. Biochem. Biotechnol. 162(2):416-428 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19768389

23. Kesari K. K. and Behari J., 2009. Fifty-gigahertz microwave exposure effect of radiations on rat brain. Appl. Biochem. Biotechnol. 158:126-139 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19089649

24. Khurana V. G. et al., 2010. Epidemiologiczne dowody na zagrożenie dla zdrowia pochodzące ze stacji bazowych telefonii komórkowej ( Epidemiological Evidence for a Health Risk from Mobile Phone Base Stations). Int. J. Occup. Environ. Health 16:263–267 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20662418

25. Maier R. et al., 2004. Effects of pulsed electromagnetic fields on cognitive processes – a pilot study on pulsed field interference with cognitive regeneration. Acta Neurologica Scandinavica 110: 46-52 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15180806

26. Nittby H. et al., 2008. Cognitive impairment in rats after long-term exposure to GSM-900 mobile phone radiation. Bioelectromagnetics 29: 219-232 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18044737

27. Novoselova E. G. et al., 1998. Stimulation of production of tumor necrosis factor by murine macrophages when exposed in vivo and in vitro to weak electromagnetic waves in the centimeter range Bofizika 43:1132–1333.

28. Novoselova E. G. et al., 1999. Microwaves and cellular immunity. II. Immunostimulating effects of microwaves and naturally occurring antioxidant nutrients. Bioelectrochem. Bioenerg. 49:37–41 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10619446

29. Otitoloju A. A. et al., 2010. Preliminary study on the induction of sperm head abnormalities in mice, Mus musculus, exposed to radiofrequency radiations from Global System for Mobile Communication Base Stations. Bull. Environ. Contam. Toxicol. 84(1):51-4. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19816647

30. Panagopoulos D. J.et al., 2010. Bioefekty promieniowania telefonii komórkowej w stosunku do jego intensywności lub odległości od anteny (Bioeffects of mobile telephony radiation in relation to its intensity or distance from the antenna). Int. J. Radiat. Biol. Vol 86(5):345-357. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20397839

31. Persson B. R. R. et al., 1997. Blood-brain barrier permeability in rats exposed to electromagnetic fields used in wireless communication. Wireless Networks 3: 455-461.

32. Pyrpasopoulou A. et al., 2004. Bone morphogenic protein expression in newborn kidneys after prenatal exposure to radiofrequency radiation. Bioelectromagnetics 25:216-27 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15042631

33. Salford L. G. et al., 2010. Effects of microwave radiation upon the mammalian blood-brain barrier. European Journal of Oncology Library Vol. 5:333-355 http://www.icems.eu/papers. htm?f=/c/a/2009/12/15/MNHJ1B49KH.DTL part 2.

34. Salford L. G., et al., 2003. Nerve cell damage in mammalian brain after exposure to microwaves from GSM mobile phones. Environ. Health Perspect. 111:881-883. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12782486

przygotował: Pluszowy

 

Źródło: Wolna Polska


Polub nas na facebooku

Oceń ten artykuł
(11 głosów)Jeśli chcesz skomentować, ale nie używasz portali społecznościowych, możesz użyć naszego niezależnego systemu komentarzy.
Żeby to było możliwe, należy musisz mieć w naszym portalu zarejestrowane i aktywowane konto użytkownika, a także musisz być zalogowany. Rejestracja trwa chwilę i jest bezpłatna.
Rejestracja w portalu
Logowanie
Ostatnio zmieniany Czwartek, 08 wrzesień 2016 12:05
alexjones.pl Technologia i nauka Inne Badania naukowe o wpływie fal na zdrowie