Wydrukuj tę stronę
Kategoria: Medycyna   Wtorek, 02 luty 2016 16:46 Autor:

Jajcarze z izb lekarskich - fluor cz.2

Jajcarze z izb lekarskich - fluor cz.2 foto: Wikimedia Commons/CC

Z cyklu: „Państwo istnieje formalnie”

W POLSCE PRZYJĘTO JAKO NORMĘ 1.5 MG FLUORU w wodzie!!! czyli 100 % większą aniżeli obowiazujaca w cywilizowanych krajach na świecie łącznie z USA. Sam rozumiesz Dobry Człowieku, dlaczego?

1937 rok - Badanie kliniczno-higieniczne K. Roholm w 1937 roku, opublikowane przez HK Lewis w Londynie. Roholm jest przekonany, że fluorki przenikają przez barierę łożyskową do płodu. (70). Ta informacja jest powtórzona w 1951 roku przez MD i chemika z University of Oregon Medical School.

1938 rok - Dr Wallace Armstrong i P.J. Brekhus na University of Minnesota, Department of Biochemistry, publikują badanie, w którym twierdzą, że szkliwo zębów miało znacznie większą zawartość fluoru, niż szkliwa zębów z próchnicy. Armstrong przyznał, że wyniki te były fałszywe. W badaniu z 1963 r., dr Armstrong nie znalazł różnicy w zawartości fluorków w szkliwie zdrowych lub i z próchnicą.

1938 rok - Uniwersytet w Meksyku, Biuletyn z 1 sierpnia 1938 roku w artykule zatytułowanym "Widmo fluoru a zdrowie", podaje: "Podawanie fluorku sodowego z zawartością fluorku nawet jednej części na 15 mln, może hamować działanie lipazy (sok trzustkowy) nawet o 50 procent. "

Firma Alcoa, największy na świecie producent fluorku sodu, przenosi jej technologię w ramach umowy Alted, do Niemiec. 

Sponsorowany biochemik ALCOA Gerald J. Cox, badając szczury w swoim laboratorium, tajemniczo stwierdza, że "fluor zmniejsza ubytki w zębach". Badania stały się początkiem kampanii, projekt publiczny, że USA powinno dodawać fluor do wody pitnej. Cox zaczyna tournee po Stanów Zjednoczonych, przekonując do fluoryzacji.

1943 rok - Specjalny Komitet Departament Zdrowia Stanu Nowy Jork, został powołany do zbadania celowości dodawania fluoru do wody pitnej Newburg, pod przewodnictwem dr Hodge, późniejszego szefa badań toksyczności fluoru dla Projektu Manhattan.

Journal of American Medical Association w dniu 18 września 1943 roku zawiera artykuł: "Przewlekłe zatrucia fluorem", który stanowi:

"Fluorki to ogólne protoplazmatyczne trucizny, zmieniają przepuszczalność błony komórkowej poprzez hamowanie niektórych enzymów. Dokładny mechanizm tych działań jest niejasny. Źródła fluoru: zatrucia wody pitnej zawierającej 1 ppm, lub więcej atomów fluoru, związki fluorowe stosowane jako środki owadobójcze, spreje do warzyw (i owocami) oraz w górnictwie, w konwersji fosforytów na superfosfat, który jest stosowany jako nawóz. Proces sam uwalnia około 25.000 ton czystego fluoru do atmosfery rocznie. Inne źródła zatrucia fluorem pochodzą od fluorków stosowanych w hutnictwie wielu metali, takich jak stal i aluminium oraz w produkcji szkła, emalii, cegieł i past do zębów."

 

W latach 1998-2004 powtórzyliśmy te badania w Pracowni Ekofizycznej Katedry Biofizyki. Badania obejmowały 2000 dzieci - mieszkańców województwa Gdańskiego. Był to największy, tak szeroko zakrojony program badań. Wykonano badania kliniczne, laboratoryjne i psychologiczne. W badaniach brali udział lekarze: medycyny pracy, pediatrzy, ortopedzi, stomatolodzy, biochemicy, biofizycy [radioaktywność].

Stwierdzono, że nadmiar fluoru w powietrzu powoduje istotnie większe skutki negatywne w organizmach, szczególnie dzieci. Nadmiar fluoru w powietrzu jest groźniejszy, aniżeli w wodzie.

Badania podsumował „Raport o stanie zdrowia dzieci Gminy Gdańsk”. Wojewoda Maciej Płażyński nie wyciągnął żadnych wniosków z tych badań, z wyjątkiem jednego: wstrzymał dotacje na dalsze badania.

1944 rok - "Nawet przy 1 ppm fluorku w wodzie pitnej występowały objawy przewlekłego zatrucia: bydło, konie i owce" (Moules, GR, Zanieczyszczenie wody Badania i Podsumowanie aktualnej literatury 1944.

Miasto Grand Rapids, Michigan, informuje, że Ministerstwo Zdrowia Stanu Michigan planuje eksperyment z fluoryzacją wody i Grand Rapids został wybrany jako miejsce eksperymentu. Komisja miasta zatwierdza wniosek o fluoryzacji w dniu 31 lipca i postanowiła, że ma się rozpocząć w styczniu 1945 r., mimo ostrzeżenia wydanego trzy miesiące wcześniej, jak na ironię, przez American Dental Association. Grand Rapids staje się pierwszym miastem w Stanach Zjednoczonych, wyznaczonym do przeprowadzenia tego eksperymentu. Eksperyment miał służyć jako porównanie badawcze z nie-fluoryzowanym Muskegon, przez okres dziesięciu lat, w ustaleniu próchnicy zębów, w czasie których będzie można ustalić, czy fluor jest "bezpieczny i efektywny w zapobieganiu próchnicy”. Dr H. Trendley Dean został zaangażować w projekt. Eksperyment został przerwany na samym początku, uniemożliwiając ważność doświadczenia, z ogłoszeniem, że fluorki w dostawach wody publicznej były "bezpieczne". See 1945.

Październik 1944 roku, praca publikowana w czasopiśmie American Dental Association ostrzega, że "znajomość tematu nie gwarantuje wprowadzenie fluoru w dostawach wody spożywanej przez ogół społeczności. Fluorek sodu jest substancją wysoce toksyczną, a podczas jej zastosowania w bezpiecznych stężeniach, i pod ścisłą kontrolą przez kompetentnych pracowników, może okazać się przydatna terapeutycznie, w innych okolicznościach może to na pewno być szkodliwe. Wiemy, że korzystanie z wody pitnej, zawierającej zaledwie 1,2 do 3,0 ppm fluoru, powoduje takie rozwojowe zaburzenia w kości, jak osteoskleroza kręgosłupa, osteopetrozy, powstanie wola i powstaje ryzyko wytwarzania takich poważnych ogólnoustrojowych zakłóceń. Fluoryzacja jest obecnie procedurą wątpliwą w zapobieganiu rozwojowi odkształceń dentystycznych wśród dzieci ... z powodu naszego niepokoju trzeba znaleźć jakieś procedury terapeutyczne, które będą promować masową profilaktykę próchnicy,, ale w świetle naszej obecnej wiedzy i braku wiedzy o chemii tematu, potencjalne szkody będą znacznie wyższe aniżeli ewentualne korzyści." 

I teraz widzimy dlaczego Unia zwana Europejską obniżyła poziom edukacji w Polsce. Zamiast stomatologów, mamy dentystów, czyli techników. W Niemczech istnieją jednak stomatolodzy, jako, nazwijmy to: wyższa specjalizacja. A Polskich lekarzy zmieniono, bez żadnych protestów z ich strony, w licencjatów.

I teraz robią im spęd w Poznaniu, by ich dalej ogłupiać.

Jedyne, co można podpowiedzieć, to bojkot takich kongresów.

 

WNIOSKI:

Fluor jest rakotwórczy

Badania wykonane przez Departament Zdrowia w New Jersey potwierdziło 6,9 krotny wzrost raka kości u młodych mężczyzn. Wcześniejsze badania wykazały 5% wzrost wszystkich rodzajów nowotworów w społecznościach „fluoryzowanych”. 

Fluor zwiększa ilość złamań biodra

Picie fluoryzowanej wody powoduje podwojenie liczby złamań szyjki kości udowej u starszych mężczyzn i kobiet. (Bordeaux Badanie JAMA 1994)

Fluor zwiększa niepłodność.

Niepłodność u kobiet stwierdzono, że zwiększa się z fluoryzacją. FDA podało ścisłą korelację między zmniejszającymi się całkowite wskaźnikami płodności u kobiet między wiekami 10 i 49, a zwiększeniem stężenia fluorków.

Poinformowało również, że przegląd wszystkich badaniach przeprowadzonych na zwierzętach potwierdza, że fluorek wpływa negatywnie na płodność u większości gatunków zwierząt. 

Fluor zwiększa fluorozę.

Nieprzezroczyste białe plamy i brązowe brzydkie zęby, spowodowane fluorem, nazywamy Fluorosis. Fluorosis dotyka obecnie jedną z pięciu lub więcej dzieci z powodu dodatkowego podawania fluoru

Fluor nie zmniejsza próchnicy

Fluor nie jest skuteczny w redukcji próchnicy.

Nie stwierdzono korelacji pomiędzy poziomem fluoru w wodzie i próchnicy. 

Fluor jest niezatwierdzony przez FDA

FDA uważa, fluorek jest niezatwierdzony jako nowy lek, dla którego nie ma żadnego dowodu bezpieczeństwa. FDA nie uważa, że fluorek jest niezbędnym składnikiem odżywczym.

Fluor jest wysoce toksyczny.

Międzynarodowa Akademia Medycyny stwierdza, że fluorek został sklasyfikowany jako niezatwierdzony lek dentystyczny, ze względu na wysoką toksyczność.

Fluor jest pierwiastkiem kardiotoksycznym, mającym wpływ na naczynia wieńcowe - zwapnienia.

Fluor jest pierwiastkiem uszkadzającym nerki, nawet przy poziomie 5ppm. Nieznane są poziomy skażenia powietrza fluorem, powodujące uszkodzenia toksyczne w organizmach. My obserwowaliśmy takie uszkodzenia już przy śladowych wielkościach. 

Dlaczego w samej Warszawie, pod bokiem Ministerstwa Zdrowia, Naczelnej Izby Lekarskiej, Państwowego Zakładu Higieny, zwanego dodatkowo Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego, czy Głównego Inspektora Sanitarnego, działa zakładów stosujących legalnie tą truciznę?

Poniżej skład tzw. Panelu „niezależnych ekspertów”. Warto zapamiętać te nazwiska. Np. p. prof. Adamowicz - Klepalska była doradcą p. Prezydenta Komorowskiego tego od WSI. A habilitacje zatwierdzono ma na 10 szczurkach przeprowadzoną, nie wspominajac o grantach z przemysłu.

Niezależny Panel Ekspertów

Prof. dr hab. n. med. Barbara Adamowicz - Klepalska

Prof. dr hab. n. med. Maria Borysewicz - Lewicka

Prof. dr hab. n. med. Anna DobrzańskaProf. dr hab. n. med. Teresa JackowskaProf. dr hab. n. med. Urszula KaczmarekDr hab. n. med. Dorota Olczak - Kowalczyk

Opracowanie pod redakcją dr hab. n. med. Doroty Olczak - Kowalczyk

 

Sam musisz i na to pytanie sobie odpowiedzieć. Znachorstwo kwitnie w opakowaniu naukawym.

dr J. Jaśkowski

 

W więzach organizacji prawdę diabli wezmą.

prof. T. Kotarbiński.

 

Literatura

1. Bodel Ph., Malawista S. E. 1969:Phagocitosis by human blood leucocytes during suppersion of glycolysis. Exp. Cell. Res., 56,15-23

2. Chela A. 1989: Death due to hydrofluoric acid. Am J Forensic Pathol 10, 47-48

3. Dobrzycka M., Mikulski T., Walczak A., Sych Z.1999: Bimonitoring of fluoride and their concentration in the workplace air. Materiały Sympozjum “Metabolizm Fluoru 99”. s. 41-44

4. Gumińska M.,Ptak W., Zembala M. 1975: Macrophage metabolism during pgagocytosis and digestion of normal and IgG antibody-coated sheep erythtocytes. Enzyme 19, 24-37

5. Gumińska M. 1981: Biochemiczne mechanizmy działania fluoru na organizmy żywe. Bromat.Chem. Tok. 23, 3-4,305 

6. Jaśkowski, Fluoroza na Pomorzu Legnica

7. Krechniak J. 1999: Losy trucizny w organizmie. Toksykologia. PZWL Warszawa

8. May K. 1986: Przewlekłe nieswoiste choroby układu oddechowego ze szczególnym uwzględnieniem astmy oskrzelowej u dzieci i młodzieży w świetle badań epidemiologicznych. Przeg. Ped.,, 16, 3, 183-188. 

9. Nikodemowicz E. 1981: Zagrożenie układu oddechowego przez związki fluoru. Folia Med. Cracov. 3-4

10. Sterecki M. 1981: Zapadalność chorobowa u osób związana z agresją fluorową. Folia Medica Cracov. 23, 3-4, 377 – 379

11. Braine Res.1998.16 luty;784 1-2

12. J.Toxicol Environ Health 1995 mar;44

13. Nat Toxicol Program tech.Rep.Ser.1990 Dec.393

14. www.greenmedinfo.com/blog/fluoridated

15. Environ.Health Perspect.2012 Oct;120

  1. PMCID:PMC 4213386
  2. http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2015/12/dr-jerzy-jaskowski-fluor-trucizna-dla-ludzi/
  3. http://www.polishclub.org/2015/04/14/jerzy-jaskowski-trucie-ludzi-fluorem-czesc-1/
  4. http://www.polishclub.org/2015/05/29/dr-jerzy-jaskowski-dla-rodzicow-fluor-kiedy-u-nas-bedzie-koniec-trucia/
  5. http://www.polishclub.org/2015/07/25/dr-jerzy-jaskowski-panstwo-wlasne-a-fluor-dokonczenie/
  6. https://www.youtube.com/watch?v=mj1xh8gG5qo
  7. https://www.youtube.com/watch?v=mj1xh8gG5qo

Najciekawsze jest to, ze Kongres nie jest przeprowadzany pod Patronatem , czy we współpracy z Izba Lekarską, Jest prowadzony z firmą Colgate.

 

Dlaczego pomimo wszystko jeszcze czytam Biuletyn? Ponieważ zanjdują się tutaj stałe felietony p. Sławomira Pietrasa. Być może, sprawia to, że podaje informacje z innego rodowiska - artystycznego, szerzej nieznanego przeciętnemu śmiertelnikowi. Ale poza tym robi to w tak uroczy sposób, że nie można oderwać się przed końcem. Dlatego warto czytać.

Gdańsk 31.01.2016

kontakt:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.


Polub nas na facebooku

Oceń ten artykuł
(7 głosów)Jeśli chcesz skomentować, ale nie używasz portali społecznościowych, możesz użyć naszego niezależnego systemu komentarzy.
Żeby to było możliwe, należy musisz mieć w naszym portalu zarejestrowane i aktywowane konto użytkownika, a także musisz być zalogowany. Rejestracja trwa chwilę i jest bezpłatna.
Rejestracja w portalu
Logowanie

Artykuły powiązane