Font Size

Czcionka
alexjones.pl Technologia i nauka Wpływ promieniowania elektromagnetycznego wysokiej częstotliwości na człowieka (Przegląd prac badaczy rosyjskich i ukraińskich)
Kategoria: Technologia i nauka   Środa, 25 wrzesień 2019 13:05 Autor: Andreas

Wpływ promieniowania elektromagnetycznego wysokiej częstotliwości na człowieka (Przegląd prac badaczy rosyjskich i ukraińskich)

Wpływ promieniowania elektromagnetycznego wysokiej częstotliwości na człowieka (Przegląd prac badaczy rosyjskich i ukraińskich) new 1lluminati/Flickr/CC BY 2.0

W ciągu ostatnich 50 lat, całodobowe emisje fal radiowych wzrosły ponad 50 tys. razy. W badaniach epidemiologicznych ludności Ukrainy znaleziono związek białaczki u dzieci i rakiem u dorosłych a ekspozycją na PEM o przemysłowych częstotliwościach. Konkretne obrażenia od ekspozycji na fale radiowe obejmują rozwój katarakt, niestabilny skład leukocytów w krwi peryferyjnej i zaburzenie wegeto-naczyniowe [Grigoriev, Grigoriev, Stepanov and Pal’tsev]. Stacje radarowe, najsilniejsze i najbardziej niebezpieczne źródła częstotliwości radiowych wpływają na otoczenie, są w powszechnym użyciu w regulacji ruchu powietrznego, w  radioastronomii, w obronie przeciw-lotniczej i w badaniach Kosomosu. [Chernetsov, Lyutov and Volodin]. Model do obliczania dawek pochłoniętych przez obiekty biologiczne w zakresie SWC  podają [Sveshnikova, Chovnyuk].

Wg wyników [Miroshnikova], zakres milimetrowy i centymetrowy PEM ma największy efekt na inicjację i rozwój zaburzeń krwi, a zakres milimetrowy także na choroby układu krążenia. Ryzyko powstania choroby centralnego systemu nerwowego rośnie z ekspozycją na fale decymentrowe. Dane nt. rozwoju zaburzeń psychicznych [Orlova et al.] wskutek PEM wskazują na efekty sięgające od astenii i zmian nastroju, przez bezsensowne idee, halucynacje słuchowe i wizualne oraz zakłócenia w zachowaniu, aż po próby samobójstwa. Zauważono powiązanie ekspozycji na PEM z rozwojem  złośliwych nowotworów: prawdopodobieństwo raka było 3 razy wyższe przy ekspozycji na EWC [Yu.G. Grigoriev]. Można stwierdzić, że obecny wzrost zanieczyszczenia elektromagnetycznego przewyższa możliwości adaptacji człowieka. 

Narządy i tkanki najbardziej podatne na skutki termiczne mają ubogie zasilanie w krew (przez co trudniej im rozproszyć ciepło) — np. krystaliczna soczewka oka, lub zawierają dużo wody (krew, wątroba, gruczoły rozrodcze, żołądek, pęcherz moczowy, itd.). Toteż pochłanianie energii EWC wytwarza tzw. “gorące punkty” lokalnego nagrzania, także w kluczowych narządach. W tym procesie osoba może nie odczuwać ogrzewania narządów wewn., ponieważ receptory ciepła znajdują się w skórze. Np. najbardziej niebezpieczne ze wzgl. na tworzenie “gorących punktów” w głowie są częstotliwości 700- 2500 MHz w zakresie decymetrowym, a właśnie tutaj przypadają 900 MHz, 1800 MHz i 2,45 GHz telefonii komórkowej. Pochłanianie PEM w punktach aktywnych biologicznie jest wiele razy skuteczniejsze niż w innych częściach skóry i ta energia, poprzez system chińskiej medycyny, działa na narządy wewn. i na cały organizm. Niebezpieczeństwo telefonów komórkowych polega na tym, że w dodatku do bezpośrednich skutków na mózg, cały organizm ulega napromieniowaniu poprzez punkty aktywne biologicznie w muszli małżowiny usznej.

Dziś liczy się to, żeby każdy potencjalny użytkownik mógł otrzymać potrzebną informacją w dowolnej chwili i wymaganej formie w preferowanym punkcie przestrzeni fizycznej. Takie podejście gwarantowanego dostępu do zasobów informacyjnych w ostatnich czasach doprowadziło do wybuchu aktywności na polu kreacji wszelkiego typu systemów telekomunikacji, a przede wszystkim systemów komunikacji kosmicznej, które posiadają potrzebne charakterystyki dostarczania informacji — operatywność i globalność [Grinyaev and Rodionov]. Systemy te będą pracować w pasmach EWC i SWC promieniowania elektromagnetycznego. Wg szacunków, będą one zdolne utworzyć na powierzchni Ziemi gęstość mocy promieniowania 0,000001 do 0,0000001 W/cm2, a w specjalnych trybach modulowanych 0,01 do 0,001 W/cm2 [Aleshenkov, 1997; Aleshenkov, 1998].

Badania wielokrotnie potwierdziły, że promieniowanie elektromagnetyczne jest podstawowym nośnikiem informacji wewnątrz obiektu biologicznego i między osobnymi obiektami biologicznymi, w tym ludzie. W tym procesie cyrkulacja ogromnego przepływu informacji w ciągu życia osoby możliwa jest tylko poprzez sygnały o niskiej mocy. Wydatek energii w tworzeniu takich sygnałów określony jest przez zdolności energetyczne danej osoby. Wg szacunków eksperckich, sumaryczna moc sygnałów informacyjnych nie przekracza 1 do 10 mW, tj. 0,001 do 0,0001 mocy cieplnej promieniowanej przez organizm [Afromeev], a moc promieniowania SWC komórki biologicznej wynosi 10 do potęgi -23 W/Hz [Nefedov, Protopopov].

Ostatnio zauważamy rosnące zainteresowanie badaczy paradoksycznymi skutkami ekspozycji żywych organizmów na dawki rozmaitych substancji aktywnych biologicznie. “Paradoksyczne” jest to, że efekty te generalnie obserwuje się [przy stężeniach 4 do 5 rzędów wielkości mniejszych niż normalnie stosowanych i dlatego nie powinny wywoływać reakcji. Ponadto paradoksem jest to, że niezwykłe wzorce reakcji są typowe dla efektów ekstra-niskich dawek (zależność polymodalnej dawki, itd.). Poziom biologicznej organizacji, na jakim wykrywa się efekty ekstra-niskiej dawki, jest wysoce różnorodny — komórka, makromolekuła, narząd i tkanka, po  zwierzę, roślinę i całe populacje. Ogólne wyniki doświadczeń na rozmaitych zwierzętach i ludziach dają dowód na to, że ekspozycja na promieniowanie lub substancje  chemiczne może wywołać identyczne reakcje jak te od dawek słabszych 5 do 10 rzędów wielkości [B.N. Rodionov and R.B. Rodionov]. Najklarowniejszym przykładem takiego efektu jest stosowanie preparacji homeopatycznych czy lekarstw na raka w ekstra-niskich dawkach [Potebnya, Lisovenko, Shalimov; Sit’ko, Skripnik]. Podobne wyniki widać pod wpływem promieniowania ekstra-wysokiej częstotliwości (EWC). Toteż na wykresie zależności wartości fizjologicznego efektu od gęstości mocy promieniowania są dwa maksima [Grinyaev and Rodionov], przedzielone “martwą strefą”, której obecność tłumaczy się włączeniem mechanizmów aktywnej bariery i systemów kompensacji w funkcjonowaniu organizmu. Kiedy mechanizmy te przestają działać, obserwuje się zupełną agitację, kulminującą śmiercią organizmu.

W naturalnym trybie ewolucji system receptorów wykształtował się tak, że reaguje tylko na najbardziej istotne sygnały o niskim nasileniu. Udowodniono to z powodzeniem np. u szczurów w doświadczeniach z rozwojem warunkowego odruchu  “unikania”, zależnego od parametrów słabych sygnałów elektromagnetycznych. Reakcja zwierząt rozwinęła się najlepiej na sygnały o częstotliwości 300 Hz przy gęstości mocy 10 do potęgi minus 11 W/cm2. Zmiana tej wartości o 1 – 2 rzędy wielkości przy utrzymaniu innych parametrów sygnału uniemożliwiła rozwój odruchu warunkowego. Podobny efekt miała zmiana częstotliwości na 500 lub 50 Hz.

Jedną z największych osobliwości powstawania efektów rezonansowych jest niewielka moc i krótki czas napromieniowania. Dlatego aparaty “Porog-1” i “Minitag” do terapii falami informacyjnymi pracują na ekstra-niskim przepływie gęstości mocy ok. 10 do potęgi minus 17 W/cm2 [Illarionov] przez kilka sekund czy minut.Źródło: Wolna Polska – Wiadomości


Polub nas na facebooku

Oceń ten artykuł
(21 głosów)Ostatnio zmieniany Środa, 25 wrzesień 2019 11:18
alexjones.pl Technologia i nauka Wpływ promieniowania elektromagnetycznego wysokiej częstotliwości na człowieka (Przegląd prac badaczy rosyjskich i ukraińskich)