Font Size

Czcionka
Trzecia od Słońca Na bieżąco
wtorek, 15 listopada 2016

Uwaga!!!

Strona w przygotowaniu
Wielu z was słyszało … wielu być może jeszcze nie.  Ogłoszenie publiczne w dniu 25 grudnia 2012 roku wykluczyło z istnienia system oparty na regułach Rządu-Korporacji.  Wykluczenie zgodnie z prawem nastąpiło … przez jeden z jego wewnętrznych mechanizmów. Zwrot „Władze Które Są” zostaje zastąpiona obecnie zwrotem „Władze Które Istniały”.  Wszystkie długi zostały anulowane a korporacje,…
Świat jest w globalnym kryzysie. Jego skutkiem m.in. są: nasilający się terroryzm, narastające bezrobocie[1], bezwzględne eliminowanie wszelkich struktur obronnych społeczności słabszych – konkurentów do deficytowych zasobów. W świetle omawianych m.in. na łamach „Forum Klubowego”[2] wyników systemowych badań istoty kryzysu globalnego i uwarunkowań trwałego rozwoju (sustainable development) światowej społeczności, dla przezwyciężenia tego kryzysu potrzeba nam radykalnie…
Cohabitat to  ruch społeczny oraz sieć różnych podmiotów, które synergicznie pracują na rzecz nowego paradygmatu relacji ludzkiej cywilizacji z ekosystemem planety.  Podejmuje on bardzo konkretne przedsięwzięcia, które tą współzależność przekuwają na realne, łatwo dostępne rozwiązania, które na zasadzie open source stwarzają materialne i technologiczne fundamenty pod funkcjonowanie zdrowych, lokalnych społeczności. Poniższy film w lapidarnej formie…